Dergi Kurulları

Dergi Kurulu

SAHİBİ/OWNER

Ebubekir S. KORKMAZ

Türkiye Kamu Çalışanlar Vakfı (TÜRKAV) adına

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ/MANAGING EDITOR

Doç. Dr. Nasrullah UZMAN – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

BAŞ EDİTÖR/EDİTOR IN CHİEF

Doç. Dr. Nasrullah UZMAN – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

ALAN EDİTÖRLERİ/FIELD EDITORS

Arkeoloji

Doç. Dr. Ersin ÇELİKBAŞ - Karabük Üniversitesi


Coğrafya

Prof. Dr. Ufuk KARAKUŞ - Gazi Üniversitesi


Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Doç. Dr. Cemile Kınacı BARAN - AHBV Üniversitesi


Eğitim Bilimleri

Prof. Dr. Hakan AKDAĞ - Mersin Üniversitesi


Felsefe

Prof. Dr. Hacı Ömer ÖZDEN - Atatürk Üniversitesi


Filoloji

Doç. Dr. Hasan Kazım KALKAN - Gazi Üniversitesi


Güzel Sanatlar

Prof. Dr. Yaşar Selçuk ŞENER - AHBV Üniversitesi


Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Fırat GÖZÜYEŞİL - AHBV Üniversitesi


İktisat

Prof. Dr. Celal TAŞDOĞAN - AHBV Üniversitesi

İlahiyat

Dr. Öğr. Üyesi Şahin KIZILABDULLAH - Ankara Üniversitesi


İletişim Bilimleri

Prof. Dr. Bünyamin AYHAN - Selçuk Üniversitesi


İşletme

Dr. Öğr. Üyesi Aybüke YALÇIN - AHBV Üniversitesi


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Prof. Dr. Erol TURAN - Kastamonu Üniversitesi


Maliye

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu YORULDU - Balıkesir Üniversitesi


Sosyoloji

Prof. Dr. Bülent ŞEN - Tarsus Üniversitesi


Tarih

Prof. Dr. İlyas TOPSAKAL - İstanbul Üniversitesi


Turizm

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇETİNER - AHBV Üniversitesi


Türk Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr. Yılmaz YEŞİL - Gazi Üniversitesi


Türk Halk Bilimi

Prof. Dr. Nedim BAKIRCI - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi


Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Kürşat KORKMAZ - Kırıkkale Üniversitesi


YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ/REPRESENTATIVES ABROAD

Azerbaycan – Dr. Telman Nusretoğlu

Kazakistan – Dr. Umid Kydyrbayeva

Kırgızistan – Dr. Kayrat Belek

Kırım – Dr. Zelfira Sukurciyeva

Moğolistan – Dr. Gambat Lkhundev

Özbekistan – Prof. Dr. Ferhad Maksudov

ALMANCA EDİTÖR/GERMAN LANGUAGE EDITOR

Prof. Dr. Muhammet KOÇAK – Gazi Üniversitesi

FRANSIZCA EDİTÖR/FRENCH LANGUAGE EDITOR

Prof. Dr. Ali TİLBE – İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

İNGİLİZCE EDİTÖR/ENGLISH LANGUAGE EDITOR

Doç. Dr. Ceyhun YÜKSELİR – Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

RUSÇA EDİTÖR/RUSSIAN LANGUAGE EDITOR

Dr. Öğr. Üyesi Fatih DÜZGÜN – Akdeniz Üniversitesi

TÜRKÇE EDİTÖR/TURKISH LANGUAGE EDITOR

Arş. Gör. Erdi ERBEDEN – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

İNDEKS KOORDİNATÖRÜ/INDEX COORDINATOR

Dr. Öğr. Üyesi Olcay KAHRAMAN – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

HALKLA İLİŞKİLER/PUBLIC RELATIONS

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Batuhan ÇEKEN – AHBV Üniversitesi

Bilişim Danışmanı/Informatıcs Advısor

Arslan ACAR

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Adem SEZER – Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Çağatay KILIÇ – Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Alpaslan DEMİR – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU – Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Erkan GÖKSU – Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. İsmet TÜRKMEN – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI – Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet GÜNAL - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Necdet HAYTA - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Osman ÇEPNİ – Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Ruhi ERSOY – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Seyfullah YILDIRIM – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Ünal ÖZDEMİR – Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Beytullah BEKAR – Kırklareli Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Halit YILDIRIM – Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet SOLAK – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK – Iğdır Üniversitesi

Doç. Dr. Samet ZENGİNOĞLU – Adıyaman Üniversitesi

Doç. Dr. Tekin ÖNAL – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Yunus Emre TEKİNSOY – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf İNEL – Uşak Üniversitesi

Doç. Dr. Yücel NAMAL – Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Afşın ÜNAL – Erciyes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cemil Doğaç İPEK – Milli Savunma Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Turan ŞENER – Akdeniz Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Alpay GÜNAL – Akdeniz Üniversitesi