BibTex RIS Kaynak Göster

CEM YILMAZ ANLATILARI

Yıl 2008, Sayı: 16, 16 - 23, 01.06.2008

Öz

Bu makalede Cem Yılmaz Anlatılarının, mizah kuramlarından üstünlük kuramı bağlamında tahlil edilmesine ve göstergebilim ögelerinin tespit edilmesine çalışılmıştır. Anlatıların içerisinde yer alan mizah unsurlarının anlatıdaki etkileri üzerinde durulmuştur

Kaynakça

 • BERGSON, Henry, ( 2006), Gülme, İstabul: Ayrıntı Yayınları.
 • GOTTDIENER, Mark,(1995), Postmodern Göstergeler, İstanbul: İmge Yayıncılık.
 • KILINÇ, Aziz, (2007), “Üstünlük Kuramı Bağlamında Harp ve Mizah”, Milli Folklor, 73 (Bahar): 55–60.
 • Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslar Arası Sempozyum Bildirileri, (2006), Ankara: Gazi Üniversitesi THBMER Yayını.
 • ORAL, Ünver, (2003), Meddah Kitabı. İstanbul: Kitabevi.
 • ÖNGÖREN, Ferit, (1983), Türk Mizahı ve Hicvi. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • ÖZCAN, Ömer, (2002), Türk Edebiyatında Hiciv ve Mizah. İstanbul: İnkılâp Yayınevi.
 • PAULOS, J. Allen, (1996), Matematik ve Mizah. (Çev: Aliye Kovanlıkaya), İstanbul: Sarmal Yayınevi.
 • RİFAT, Mehmet, (1993), Homo semioticus, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • SOKULLU, Sevinç, (1979), Türk Tiyatrosunda Komedyanın Evrimi, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Türkçe Sözlük, (1998), Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • USTA, Çiğdem, (2005), Mizah Dillinin Gizemi. Ankara: Akçağ Yayınları
 • YÜCEBAŞ, Hilmi, (2004), Türk Mizahçıları. İstanbul: L& M Yayınları.

Cem Yılmaz Narrations in the Context of Superiority Theory

Yıl 2008, Sayı: 16, 16 - 23, 01.06.2008

Öz

Taking the “superiority theory”, one of the humor theories into consideration, this article means to analyze Cem Yılmaz narrations and to identify the semiological elements in them. The impact of the humorous elements on the narration itself is also emphasized

Kaynakça

 • BERGSON, Henry, ( 2006), Gülme, İstabul: Ayrıntı Yayınları.
 • GOTTDIENER, Mark,(1995), Postmodern Göstergeler, İstanbul: İmge Yayıncılık.
 • KILINÇ, Aziz, (2007), “Üstünlük Kuramı Bağlamında Harp ve Mizah”, Milli Folklor, 73 (Bahar): 55–60.
 • Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslar Arası Sempozyum Bildirileri, (2006), Ankara: Gazi Üniversitesi THBMER Yayını.
 • ORAL, Ünver, (2003), Meddah Kitabı. İstanbul: Kitabevi.
 • ÖNGÖREN, Ferit, (1983), Türk Mizahı ve Hicvi. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • ÖZCAN, Ömer, (2002), Türk Edebiyatında Hiciv ve Mizah. İstanbul: İnkılâp Yayınevi.
 • PAULOS, J. Allen, (1996), Matematik ve Mizah. (Çev: Aliye Kovanlıkaya), İstanbul: Sarmal Yayınevi.
 • RİFAT, Mehmet, (1993), Homo semioticus, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • SOKULLU, Sevinç, (1979), Türk Tiyatrosunda Komedyanın Evrimi, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Türkçe Sözlük, (1998), Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • USTA, Çiğdem, (2005), Mizah Dillinin Gizemi. Ankara: Akçağ Yayınları
 • YÜCEBAŞ, Hilmi, (2004), Türk Mizahçıları. İstanbul: L& M Yayınları.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Esra Bilge

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008 Sayı: 16

Kaynak Göster

APA Bilge, E. (2008). CEM YILMAZ ANLATILARI. Türkbilig(16), 16-23.