Yıl 2020, Cilt , Sayı 39, Sayfalar 107 - 119 2020-05-12

Eski Bozkır Değerleri ve Düşünce Yapısı
The Ancient Steppe Values and Mindset

Borbala OBRUSANSZKY [1]


Avrasya bozkır medeniyeti geride birçok entelektüel değer ve zihniyet bıraktı, ancak bunlar uluslararası alanda henüz yeterince ortaya çıkarılmadı. Bazıları Demir Çağı'na veya İskit dönemine geri döndü ve bunlar Avrasya atlıları arasında miras kaldılar. Ne yazık ki, Avrasya bozkırları halkı gelecek nesillere sadece kahramanca bir destan bıraktı ve kendi tarihlerini oldukça geç toparlamaya başladılar. Buna rağmen, birçok folklor metni türü ve eski kronikler, bunların temel değerlerini muhafaza etti.
The Eurasian steppe civilisation left lots of intellectual values and mindset, but internationally they are not enough revealed, yet. Some of them came back to the Iron Age or the Scythian period and they are inherited among horsmen of Eurasia. Unfortunately, the people of the Eurasian steppe left only heroic epic to the future generations, and they began to summarise their own history quiet late. In spite of it, many kinds of folklore texts and old chronicles preserved the essential values of them.
 • ANONYMUS Gesta Hungarorum. (History of Hungary) Electronic version: http://mek.niif.hu/02200/02245/02245.htm
 • AUSONIUS (2001), Epigrams. Translated and edited by KAY, N. M. Bloomsbury Publishing.
 • BARTK, György (1999), Válogatott filozófiai írások. Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár.
 • BLOCKLEY, R. C. (1983), The Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman Empire, Volume 2: Eunapius, Olympiodorus, Priscus and Malchus. Francis Cairns Publications, Liverpool, 1983
 • BONFINI, Antonio (1995), A magyar történelem tizedei. Fordította: Kulcsár Péter. Balassi Kiadó, Budapest.
 • CALANUS (2006), Attila, Magyarország királyának élete és halála (1455 előtt). In: Krónikáink magyarul. III/1. Fordította: Kulcsár Péter. Balassi Kiadó, Budapest (Аттила эзэн хааны намтар)
 • CHRONICA Pictum (1986), Hungarian Chronicle with pictures. Translated by Bellus Ibolya. Európa Könyvkiadó, Budapest
 • CZEGLÉDI, Katalin (2013), A magyar-török nyelvviszony Mahmud al-Kasgari szótára és nyelvtana alapján. I-III. Pilisvörösvár.
 • DEGUIGNES, Joseph (1757), Histoire generale des Huns, des Mongoles, des Turcs el des autres Tartares occidentaux, 3 vols. Paris: Desaint & Saillant.
 • GIBBON, Edward (1906), The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, ed. J.B. Bury with an Introduction by W.E.H. Lecky (New York: Fred de Fau and Co., 1906), in 12 vols. Vol. 10.
 • GYÖRFFY, György (1986), A magyarok elődeiről és a honfoglalásáról. Gondolat, Budapest.
 • HASANOV, Zaur (2006), A Fekete-tenger feletti területek, Magyarország és Azerbajdzsán késő bronzkori régészeti kultúrájának közös elemei. ( A kimmer probléma és Gamir országának elhelyezkedése). In: Magyarország-Azerbajdzsán: a kultúrák közeledése. Az első magyar-azerbajdzsáni tudományos szimpózium előadásai. Budapest, 35-46.
 • HEISSIG, Walther (1980), The Religion of Mongolia. Translated from the German edition by Geoffrey Samuel. Routledge& Kegan Paul, London and Henley.
 • HÖLBLING, Tamás (2010), A honfoglalás forráskritikája II. A hazai kútfők. In: Ad Librum, Budapest.
 • HÖLBLING, Tamás (2011), Egy letűnt kor nyomai 11. századi oklevelekben. In: Turán. január-március. 120-124.
 • JORDANES (2005), A gótok eredete és tettei. Közreadja: Kiss Magdolna. Budapest. L’Harmattan.
 • KAKUK, Zsuzsa (1985), Örök kőbe vésve. A régi török népek irodalmának kistükre. A VII-től a XV. századig. Európa, Budapest.
 • NAGY, Géza (1894), Egy pár szó a szkíthákról. 1-2. In: Ethnographia, 5. 223-238, 279-320.
 • POTANYIN, G. N. (1875), Tangutsko-Tibetskaja okraina. St. Peterburg, I.
 • PRAY, György (1761), Annales veteres Hunnorum Avarorum et Hungarorum, 210 ad 997. Vienna.
 • PROCOPIUS, Caesarea (1954), The Gothic War. Books VII-VIII. Translated by H. B. Dewing. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 2007. History of the Wars I-II. The Persian Wars. Translated by H. B. Dewing. Cosimo, New York.
 • SALAMON, Ferenc (1881), Hol volt Attila főhadiszállása? Századok, 1. füzet 1-39.
 • SZABÓ Károly (1881), A királyi regösökről. In: Századok. 553-568.
 • SZIGETHY, Gábor (2001), Szent István király intelmei és törvényei. Szent István Társulat, Budapest.
 • SUMIYABAATAR, B. (1990), The Secret History of Mongols. Ulaanbaatar.
 • TÉLFY, János (1863), Magyarok őstörténete. Görög források a scythák történetéhez. Laufer. Pest.
 • UCHIRALT (2008), A hun nyelv szavai. Napkút, Budapest.
 • WATSON, Burton (1961), Records of the Grand Historian of China. Translated from the Shih-chi of Ssu-ma-Chien. New York- London, I-II.
 • WERBŐCZI, István (2000), Tripartium. Corpus Juris Hungarici. CD Print
 • WITTFOGEL, K- FENG, Ch (1946), Liao-shi. History of Liao dynasty. Philadelphia.
Birincil Dil en
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8654-1796
Yazar: Borbala OBRUSANSZKY
Kurum: Karoli Gaspar University
Ülke: Hungary


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Şubat 2020
Kabul Tarihi : 20 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 12 Mayıs 2020

Bibtex @araştırma makalesi { turkbilig736282, journal = {Türkbilig}, issn = {1302-6011}, address = {Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Merkez/ÇORUM}, publisher = {Hacettepe Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {107 - 119}, doi = {}, title = {The Ancient Steppe Values and Mindset}, key = {cite}, author = {Obrusanszky, Borbala} }
APA Obrusanszky, B . (2020). The Ancient Steppe Values and Mindset . Türkbilig , (39) , 107-119 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilig/issue/54278/736282
MLA Obrusanszky, B . "The Ancient Steppe Values and Mindset" . Türkbilig (2020 ): 107-119 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilig/issue/54278/736282>
Chicago Obrusanszky, B . "The Ancient Steppe Values and Mindset". Türkbilig (2020 ): 107-119
RIS TY - JOUR T1 - The Ancient Steppe Values and Mindset AU - Borbala Obrusanszky Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türkbilig JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 119 VL - IS - 39 SN - 1302-6011- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkbilig The Ancient Steppe Values and Mindset %A Borbala Obrusanszky %T The Ancient Steppe Values and Mindset %D 2020 %J Türkbilig %P 1302-6011- %V %N 39 %R %U
ISNAD Obrusanszky, Borbala . "The Ancient Steppe Values and Mindset". Türkbilig / 39 (Mayıs 2020): 107-119 .
AMA Obrusanszky B . The Ancient Steppe Values and Mindset. Türkbilig. 2020; (39): 107-119.
Vancouver Obrusanszky B . The Ancient Steppe Values and Mindset. Türkbilig. 2020; (39): 107-119.