Yıl 2020, Cilt , Sayı 39, Sayfalar 157 - 178 2020-05-12

Türkiye’de Kelime Etimolojisi Üzerine Yayımlanan Makaleler Bibliyografyası II (2007-2020)
Bibliography of Articles Published On The Word Etymology In Turkey II (2007-2020)

Galip GÜNER [1] , Kader TÜNGÜÇ ÇELİK [2]


Türkiye’de kelime etimolojisi üzerine yayımlanmış makalelerin derlendiği çalışmanın ilki 2006 yılında Türklük Bilgisi Araştırmaları dergisinin 30/II numaralı sayısında yayımlanmıştı. 2006’dan bugüne Türkiye’de etimoloji çalışmaları hız kazandı. Bilhassa genç Türkologların ilgisi ve katkısıyla tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin söz varlığında yer bulmuş pek çok kelime gün yüzüne çıkarıldı ve etimoloji biliminin ilkeleri doğrultusunda irdelendi. Bu çalışmada, 2007-2020 yılları arasında Türkiye’de yayımlanan dergilerdeki etimoloji yazıları derlendi. Bu yapılırken doğrudan kelime etimolojisiyle ilgili olan makaleler esas alındı. Toplam 400 makalenin tam künyesi verilerek bir bibliyografya hazırlandı. Çalışmanın sonuna ise makalelerde ele alınan kelimelerden oluşan bir dizin eklendi.
The first of the studies published compilation of articles on the word etymology in Turkey was published in the Journal of Turkish Studies, Vol. 30/II, 2006. From 2006 to today, etymological studies accelerated in Turkey. Especially with the interest and contribution of the young Turcologists, many words that were found in the presence of historical and contemporary Turkish dialects were unearthed and examined in line with the principles of the science of etymology. In this study, between the years 2007-2020 were compiled etymology writings in journals published in Turkey. While doing this, articles related to the word etymology were taken as basis. A bibliography was prepared by giving the identification tag of 400 articles. At the end of the study, an index consisting of the words discussed in the articles was added.
  • -
Birincil Dil tr
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3633-1269
Yazar: Galip GÜNER (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Kader TÜNGÜÇ ÇELİK
Kurum: FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Şubat 2020
Kabul Tarihi : 20 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 12 Mayıs 2020

Bibtex @derleme { turkbilig736298, journal = {Türkbilig}, issn = {1302-6011}, address = {Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Merkez/ÇORUM}, publisher = {Hacettepe Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {157 - 178}, doi = {}, title = {Türkiye’de Kelime Etimolojisi Üzerine Yayımlanan Makaleler Bibliyografyası II (2007-2020)}, key = {cite}, author = {Güner, Galip and Tüngüç, Kader} }
APA Güner, G , Tüngüç, K . (2020). Türkiye’de Kelime Etimolojisi Üzerine Yayımlanan Makaleler Bibliyografyası II (2007-2020) . Türkbilig , (39) , 157-178 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilig/issue/54278/736298
MLA Güner, G , Tüngüç, K . "Türkiye’de Kelime Etimolojisi Üzerine Yayımlanan Makaleler Bibliyografyası II (2007-2020)" . Türkbilig (2020 ): 157-178 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilig/issue/54278/736298>
Chicago Güner, G , Tüngüç, K . "Türkiye’de Kelime Etimolojisi Üzerine Yayımlanan Makaleler Bibliyografyası II (2007-2020)". Türkbilig (2020 ): 157-178
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Kelime Etimolojisi Üzerine Yayımlanan Makaleler Bibliyografyası II (2007-2020) AU - Galip Güner , Kader Tüngüç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türkbilig JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 178 VL - IS - 39 SN - 1302-6011- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkbilig Türkiye’de Kelime Etimolojisi Üzerine Yayımlanan Makaleler Bibliyografyası II (2007-2020) %A Galip Güner , Kader Tüngüç %T Türkiye’de Kelime Etimolojisi Üzerine Yayımlanan Makaleler Bibliyografyası II (2007-2020) %D 2020 %J Türkbilig %P 1302-6011- %V %N 39 %R %U
ISNAD Güner, Galip , Tüngüç, Kader . "Türkiye’de Kelime Etimolojisi Üzerine Yayımlanan Makaleler Bibliyografyası II (2007-2020)". Türkbilig / 39 (Mayıs 2020): 157-178 .
AMA Güner G , Tüngüç K . Türkiye’de Kelime Etimolojisi Üzerine Yayımlanan Makaleler Bibliyografyası II (2007-2020). Türkbilig. 2020; (39): 157-178.
Vancouver Güner G , Tüngüç K . Türkiye’de Kelime Etimolojisi Üzerine Yayımlanan Makaleler Bibliyografyası II (2007-2020). Türkbilig. 2020; (39): 157-178.