16. Yüzyıldaki Bazı Divân Şairlerinin Şiiri Nitelemek Üzere Kullandıkları Sıfatlar
The Poetic Adjectives that are Used by Some of Divân Poets in 16 th Century

Yavuz BAYRAM [1]


Her devirde olduğu gibi, 16. yüzyılda da Divan şairleri, şiir üzerinde düşünmüşler ve bu düşüncelerini zaman zaman şiirlerinde dile getirmişlerdir. Bu anlamda kasidelerin ‘fahriyye’ bölümleri, gazellerin mahlas beyitleri ve divanların dîbâceleri dikkat çekicidir. 16. yüzyıl Divan şairlerinin, şiir için en çok kullandıkları sıfatlar; “‘anberîn, ‘ârî, ‘âşıkâne, âb-dâr, bikr, cân-bahş, dil-âvîz, güher-rîz, hâs, mevzûn, nâzik, pâk, ra‘nâ, rengîn, sûz, şîrîn, şûh, tâze…”dir. Divan şairlerinin bu sıfatları kullanmalarında; “şiir, şair ve sevgili” ile ilgili “teşbih, istiâre, tenâsüp, telmih,” gibi münasebetlerin önemli bir etkisi vardır. Aşağıdaki metinde bulunan örnek beyitlerden de anlaşılacağı gibi, bu münasebetlerdeki sıfatlar, genellikle “köprü vazifesi” (vech-i şebeh) görmektedirler.
Like on the each period, also Classical Turkish poets in the 16th century, thought about poem and occasionally put out these thoughts on their poems. In this mean the praise parts of eulogies, the pen name couplets of gazels and preface of divans call attention. The adjectives more used by 16th century classical Turkish poets are “ambergrity, pure, amorous, like water, caressive of humor, pearl-like, original, balanced, polite, clean, beautiful, coloured, feverish, sweet, pert, fresh…”. When the 16th century Classical Turkish poets used these adjectives, there was an important effect of relations like “comparison, metaphor, symmetry, allussion” with relation “poem, poet and beloved”. Like understanding from couplets fallowed text, the adjectives on these relations generally us efor “bridge function” (respect of comparison).
  • -
Birincil Dil tr
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Yavuz BAYRAM
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Mayıs 2004
Kabul Tarihi : 6 Temmuz 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2004

Bibtex @araştırma makalesi { turkbilig737350, journal = {Türkbilig}, issn = {1302-6011}, address = {Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Merkez/ÇORUM}, publisher = {Hacettepe Üniversitesi}, year = {2004}, volume = {}, pages = { - }, doi = {}, title = {16. Yüzyıldaki Bazı Divân Şairlerinin Şiiri Nitelemek Üzere Kullandıkları Sıfatlar}, key = {cite}, author = {Bayram, Yavuz} }
APA Bayram, Y . (2004). 16. Yüzyıldaki Bazı Divân Şairlerinin Şiiri Nitelemek Üzere Kullandıkları Sıfatlar. Türkbilig , (8) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilig/issue/54324/737350
MLA Bayram, Y . "16. Yüzyıldaki Bazı Divân Şairlerinin Şiiri Nitelemek Üzere Kullandıkları Sıfatlar". Türkbilig (2004 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilig/issue/54324/737350>
Chicago Bayram, Y . "16. Yüzyıldaki Bazı Divân Şairlerinin Şiiri Nitelemek Üzere Kullandıkları Sıfatlar". Türkbilig (2004 ):
RIS TY - JOUR T1 - 16. Yüzyıldaki Bazı Divân Şairlerinin Şiiri Nitelemek Üzere Kullandıkları Sıfatlar AU - Yavuz Bayram Y1 - 2004 PY - 2004 N1 - DO - T2 - Türkbilig JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - IS - 8 SN - 1302-6011- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkbilig 16. Yüzyıldaki Bazı Divân Şairlerinin Şiiri Nitelemek Üzere Kullandıkları Sıfatlar %A Yavuz Bayram %T 16. Yüzyıldaki Bazı Divân Şairlerinin Şiiri Nitelemek Üzere Kullandıkları Sıfatlar %D 2004 %J Türkbilig %P 1302-6011- %V %N 8 %R %U
ISNAD Bayram, Yavuz . "16. Yüzyıldaki Bazı Divân Şairlerinin Şiiri Nitelemek Üzere Kullandıkları Sıfatlar". Türkbilig / 8 (Aralık 2005): - .
AMA Bayram Y . 16. Yüzyıldaki Bazı Divân Şairlerinin Şiiri Nitelemek Üzere Kullandıkları Sıfatlar. Türkbilig. 2004; (8): -.
Vancouver Bayram Y . 16. Yüzyıldaki Bazı Divân Şairlerinin Şiiri Nitelemek Üzere Kullandıkları Sıfatlar. Türkbilig. 2004; (8): -.