Yıl 2020, Cilt 20 , Sayı 40, Sayfalar 107 - 113 2020-12-16

On The New Publication of Yakut Dili Lûgati
YAKUT DİLİ LÛGATİ’NİN YENİ YAYINI ÜZERİNE

Hasan HAYIRSEVER [1]


First years of the Republic is a period in which lexicography studies accelerated in Turkey. During this period, under the leadership of Ataturk and Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Turkish Language Research Association) several dictionaries of Turkic languages were translated into Turkish. Slovar’ yakutskogo yazıka "Dictionary of the Yakut Language" prepared by E.K. Pekarskij is one of the dictionaries marked the period. The first volume of this dictionary, which was translated into Turkish under the name of Yakut Dili Lûgati in 1937 with the instruction of Atatürk, was published in 1945 under the name of Yakut Dili Sözlüğü. From this date, no independent work has been done on this valuable source and other volumes of the dictionary have not been published. In this article, information will be given on the history of the Yakut Language Dictionary that we are preparing for publication and what kind of features the new edition will have.
Cumhuriyetin ilk yılları, Türkiye’de sözlükçülük çalışmalarının ivme kazandığı bir dönemdir. Bu dönemde Atatürk’ün önderliğinde ve Türk Dili Tetkik Cemiyetinin öncülüğünde farklı Türk dillerine ait sözlükler Türkiye Türkçesine çevrilmişlerdir. Döneme damgasını vuran eserlerden biri de E.K. Pekarskiy tarafından hazırlanan Slovar yakutskogo yazıka “Yakut Dili Sözlüğü”dür. Atatürk’ün talimatıyla 1937 yılında Yakut Dili Lûgati adıyla Türkçeye çevrilen bu sözlüğün ilk cildi Yakut Dili Sözlüğü adıyla 1945 yılında yayınlanmıştır. Bu tarihten itibaren eser üzerinde bağımsız herhangi bir çalışma yapılmamıştır ve sözlüğün diğer ciltleri yayınlanmamış durumdadır. Bu makalede yayına hazırlamakta olduğumuz Yakut Dili Lûgati’nin tarihçesi üzerine ve yeni baskının ne tür özelliklere sahip olacağına dair bilgi verilecektir.
  • ARIKAN, Saffet (25 Mart 1935). “Türk Dili Araştırma Kurumunun Bildiriği”, Ulus, s. 1, Ankara.
  • KAL, Nazmi (2001). Atatürk’le Yaşadıklarını Anlattılar, Ankara: Bilgi Yayınevi.
  • İNAN, Abdülkadir (1961). “İki Hatıra”, Türk Milliyetçilerinin Kalemiyle Atatürk,s. 28-30, (ed. İlhan Egemen Darendelioğlu), İstanbul: Toprak Yayınları.
  • KOMİSYON (1937). Yakut Dili Lûgati, Ankara: Anıtkabir Komutanlığı Atatürk’ün Özel Kitaplığı.
  • KOMİSYON (1945). Yakut Dili Sözlüğü, İstanbul: Ebüzziya Matbaası.
  • PEKARSKİY, Eduard Karloviç (19592), Slovar’ yakutskogo yazıka 1-3, Moskva: Akademiya nauk SSSR.
  • VÂLÂ NUREDDİN (26 Teşrinievvel 1938). “Pekarskinin Sekseninci Yıldönümü”, Akşam, s. 3, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4216-3145
Yazar: Hasan HAYIRSEVER
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 15 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 16 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { turkbilig842012, journal = {Türkbilig}, issn = {1302-6011}, address = {Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Merkez/ÇORUM}, publisher = {Hacettepe Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {107 - 113}, doi = {}, title = {YAKUT DİLİ LÛGATİ’NİN YENİ YAYINI ÜZERİNE}, key = {cite}, author = {Hayırsever, Hasan} }
APA Hayırsever, H . (2020). YAKUT DİLİ LÛGATİ’NİN YENİ YAYINI ÜZERİNE . Türkbilig , 20 (40) , 107-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilig/issue/58367/842012
MLA Hayırsever, H . "YAKUT DİLİ LÛGATİ’NİN YENİ YAYINI ÜZERİNE" . Türkbilig 20 (2020 ): 107-113 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilig/issue/58367/842012>
Chicago Hayırsever, H . "YAKUT DİLİ LÛGATİ’NİN YENİ YAYINI ÜZERİNE". Türkbilig 20 (2020 ): 107-113
RIS TY - JOUR T1 - YAKUT DİLİ LÛGATİ’NİN YENİ YAYINI ÜZERİNE AU - Hasan Hayırsever Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türkbilig JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 113 VL - 20 IS - 40 SN - 1302-6011- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkbilig YAKUT DİLİ LÛGATİ’NİN YENİ YAYINI ÜZERİNE %A Hasan Hayırsever %T YAKUT DİLİ LÛGATİ’NİN YENİ YAYINI ÜZERİNE %D 2020 %J Türkbilig %P 1302-6011- %V 20 %N 40 %R %U
ISNAD Hayırsever, Hasan . "YAKUT DİLİ LÛGATİ’NİN YENİ YAYINI ÜZERİNE". Türkbilig 20 / 40 (Aralık 2020): 107-113 .
AMA Hayırsever H . YAKUT DİLİ LÛGATİ’NİN YENİ YAYINI ÜZERİNE. Türkbilig. 2020; 20(40): 107-113.
Vancouver Hayırsever H . YAKUT DİLİ LÛGATİ’NİN YENİ YAYINI ÜZERİNE. Türkbilig. 2020; 20(40): 107-113.
IEEE H. Hayırsever , "YAKUT DİLİ LÛGATİ’NİN YENİ YAYINI ÜZERİNE", Türkbilig, c. 20, sayı. 40, ss. 107-113, Ara. 2020