Yıl 2020, Cilt 20 , Sayı 40, Sayfalar 15 - 22 2020-12-16

Doublet Quotes In Turkish
TÜRKÇEDE İKİLİ (DOUBLET) ALINTILAR

Hatice ŞİRİN [1]


In this article, the term doublet and the doublet examples in Turkish were examined. As David Crystal defined in his magnum opus A Dictionary of Linguistics and Phonetics, “doublet is a term used for a pair of different words in a language which have a common origin and display similarities of form and meaning”. In this article ten doublet examples in Turkish were discussed.
Öz: Bu makalede doublet terimi ve Türkçedeki doublet alıntılar konusu incelendi. David Crystal’in A Dictionary of Linguistics and Phonetics adlı başyapıtında “bir dile farklı rotalardan giren, ortak bir kökene dayanan, biçimsel ve anlamsal yönden benzerlikleri olan farklı sözcük çiftleri” olarak tanımladığı doubletlerin Türkçedeki on örneği ele alındı.
 • BAYRAM, A. (2017). Firâkî’nin Husrev ü Şîrîn’i (İnceleme-Metin- Bağlamlı Dizin-İşlevsel Sözlük). Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • BEEKES, R. (2010). Etymological Dictionary of Greek, Leiden-Boston: Brill.
 • CANNON, G. H. (1994). The Arabic Contributions to the English Language: An Historical Dictionary, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
 • CANPOLAT M., ÖNLER Z. (2007). İshak bin Murad. Edviye-i Müfrede, Ankara: TDK Yayınları.
 • CRYSTAL, D. (2001). A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Blackwell Publishing.
 • EREN, H. (1995). “Türkçe’de Doublet Örnekleri”, Türk Dili, 523, Ankara: TDK Yayınları: 731-736.
 • ERGİN, M. (1980). Kadı Burhaneddin Divanı, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • HINDOĞLU, A. (1838). Hazine-i Lugat ou Dictionnaire Turc-Français II, Vienne.
 • KAHANE, H§R.- TIETZE, A. (1958). The Lingua Franca in the Levant: Turkish Nautical Terms of Italian and Greek Origin, Urbana: University of Illinois Press.
 • AHMET VEFİK PAŞA (1876) [2000]. Lehçe-i Osmânî (Haz. R. Toparlı), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • MATTHEWS, P. H. (2007). The Concise Oxford Dictionary of Linguistics, Oxford University Press.
 • MENINSKI, F. M. (1680). Thesaurus Linguarum Orientalium Turcicae-Arabicae-Persicae I, III, İstanbul: Simurg Yayınları.
 • PIANIGIANI, O. (1907). Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana, Roma-Milano: Societa Editrice Dante Alighieri (https://www.etimo.it/?cmd=id&id=13158&md=bca6f6548b508b0c5e61a568fb1e1d8e)
 • REDHOUSE, Sir J. (1890). A Turkish and English Lexicon, Shewing in English the Significations of the Turkish Terms, Beirut.
 • SARAÇ, T. (1985). Fransızca Türkçe Büyük Sözlük, Adam Yayınları.
 • SESTERHENN, K. E. (2016). An Overview of the Phenomenon of Doublets in English; University of Georgia Theses and Dissertations.
 • STACHOWSKI, M. (1988). “Ergänzungen zu The Lingua Franca in the Levant”, Folia Orientalia, XXV: 195-212.
 • STACHOWSKI, M. (2019). Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch der türkischen Sprache, Kraków.
 • STEINGASS, (1963). A Comprehensive Persian-English Dictionary, London: Routledge.
 • ŞEMSEDDİN SAMİ (1882). Resimli Kâmûs-ı Fransevî, İstanbul: Mihran.
 • ŞEMSEDDİN SAMİ (1900) [2015]. Kâmûs-ı Türkî (Haz. Paşa Yavuzaslan), Ankara: TDK Yayınları.
 • TATÇI, M. (1990). Yunus Emre Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları,
 • TIETZE, A. (2002). Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati I A-E, İstanbul: Simurg Yayınları.
 • TIETZE, A. (2009), Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı, Wien: Osterreichischen Akademie der Wissenschaften.
 • URBAN, M. (2015). The Treatment of Turkic Etymologies in English Lexicography: Lexemes Pertaining to Material Culture, Kraków: Jagiellonian University Press.
 • WEHR, H. (1976). Arabic-English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic, Edited by J M. Cowan, New York: Ithaca.
 • YAVUZ, K. (2007). Gülşehrî’nin Mantıku’t-tayr’ı (Gülşen-nâme) Metin ve Günümüz Türkçesine Aktarma, 2 Cilt, Ankara: Kırşehir Valiliği Yayını (https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/10685,girispdf.pdf?0).
 • YÜCE, N. (1993). Mukaddimetü’l–Edeb, Ankara: TDK Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3194-6176
Yazar: Hatice ŞİRİN
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 15 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 16 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { turkbilig842018, journal = {Türkbilig}, issn = {1302-6011}, address = {Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Merkez/ÇORUM}, publisher = {Hacettepe Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {15 - 22}, doi = {}, title = {TÜRKÇEDE İKİLİ (DOUBLET) ALINTILAR}, key = {cite}, author = {Şi̇ri̇n, Hatice} }
APA Şi̇ri̇n, H . (2020). TÜRKÇEDE İKİLİ (DOUBLET) ALINTILAR . Türkbilig , 20 (40) , 15-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilig/issue/58367/842018
MLA Şi̇ri̇n, H . "TÜRKÇEDE İKİLİ (DOUBLET) ALINTILAR" . Türkbilig 20 (2020 ): 15-22 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilig/issue/58367/842018>
Chicago Şi̇ri̇n, H . "TÜRKÇEDE İKİLİ (DOUBLET) ALINTILAR". Türkbilig 20 (2020 ): 15-22
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÇEDE İKİLİ (DOUBLET) ALINTILAR AU - Hatice Şi̇ri̇n Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türkbilig JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 22 VL - 20 IS - 40 SN - 1302-6011- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkbilig TÜRKÇEDE İKİLİ (DOUBLET) ALINTILAR %A Hatice Şi̇ri̇n %T TÜRKÇEDE İKİLİ (DOUBLET) ALINTILAR %D 2020 %J Türkbilig %P 1302-6011- %V 20 %N 40 %R %U
ISNAD Şi̇ri̇n, Hatice . "TÜRKÇEDE İKİLİ (DOUBLET) ALINTILAR". Türkbilig 20 / 40 (Aralık 2020): 15-22 .
AMA Şi̇ri̇n H . TÜRKÇEDE İKİLİ (DOUBLET) ALINTILAR. Türkbilig. 2020; 20(40): 15-22.
Vancouver Şi̇ri̇n H . TÜRKÇEDE İKİLİ (DOUBLET) ALINTILAR. Türkbilig. 2020; 20(40): 15-22.
IEEE H. Şi̇ri̇n , "TÜRKÇEDE İKİLİ (DOUBLET) ALINTILAR", Türkbilig, c. 20, sayı. 40, ss. 15-22, Ara. 2020