Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ESKİ TÜRK YAZITLARINDA SAYILAR: ANLAMSAL BİR YAKLAŞIM

Yıl 2021, Cilt: 2021 Sayı: 41, 71 - 81, 29.06.2021

Öz

Bu makalede sayı sözcükleri eski Türk yazıtlarından seçilen örneklerle sözcükte anlam temelli incelendi. Çalışma sonunda yazıtlarda tanıklanan sayı sözcüklerinin sadece temel anlamıyla görülmediği, sembolik ve metaforik kullanımlarının da olduğu tespit edildi. Sayı sözcüklerinin bu kullanımlarıyla birlikte yazıtların edebî değerinin başka bir açıdan gösterilmesi amaçlandı.

Kaynakça

  • Aksan, D. (2006). Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi. Ankara: Engin Yayınevi.
  • Aydın, E. (2017). Orhon Yazıtları (Köl Tegin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Ongi, Küli Çor). İstanbul: Bilge Kültür-Sanat Yayınları.
  • Aydın, E. (2018a). Taşa Kazınan Tarih Türklerin İlk Yazılı Belgeleri. İstanbul: Kronik Yayınları.
  • Aydın, E. (2018b). Uygur Yazıtları. İstanbul: Bilge Kültür-Sanat Yayınları.

Numbers in Old Turkic Inscriptions: A Semantic Approach

Yıl 2021, Cilt: 2021 Sayı: 41, 71 - 81, 29.06.2021

Öz

In this article, the number words were analyzed on the basis of meaning in the word with examples selected from the old Turkic inscriptions. At the end of the study, it was determined that the number words witnessed from the inscriptions were not only seen in their basic meaning, but also had symbolic and metaphorical uses. With these uses of number words, it was aimed to show the literary value of the inscriptions from another perspective..

Kaynakça

  • Aksan, D. (2006). Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi. Ankara: Engin Yayınevi.
  • Aydın, E. (2017). Orhon Yazıtları (Köl Tegin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Ongi, Küli Çor). İstanbul: Bilge Kültür-Sanat Yayınları.
  • Aydın, E. (2018a). Taşa Kazınan Tarih Türklerin İlk Yazılı Belgeleri. İstanbul: Kronik Yayınları.
  • Aydın, E. (2018b). Uygur Yazıtları. İstanbul: Bilge Kültür-Sanat Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Arda KARADAVUT Bu kişi benim
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9059-0873
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2021
Gönderilme Tarihi 7 Mart 2021
Kabul Tarihi 15 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 2021 Sayı: 41

Kaynak Göster

APA Karadavut, A. (2021). ESKİ TÜRK YAZITLARINDA SAYILAR: ANLAMSAL BİR YAKLAŞIM . Türkbilig , 2021 (41) , 71-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilig/issue/63208/959500