Amaç

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 2004 Güz döneminden itibaren Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır. Dergi uluslararası, hakemli ve süreli nitelikte olup, disiplinler arası bir yaklaşımla Türklük bilimi alanındaki çalışmaları teşvik etmeyi, yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarını ve tartışılan-üretilen yöntemleri bilim dünyası ile hızlı bir şekilde paylaşmayı hedeflemektedir. Kısaltılmış adı HÜTAD olan dergi, Bahar ve Güz sayıları olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. 


Kapsam

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Türklük bilimi alanı ile bağlantılı sosyal, kültürel, ekonomik, politik vb. içerikli, tarihsel veya çağdaş konularda özgün nitelikte, kuramsal ve/veya uygulamalı araştırma ve incelemelere yer verir.