Editörler

Editörler

Yunus KOÇ

Evgenia KERMELİ ÜNAL

İngilizce Editör

Tevfik Orçun ÖZGÜN

Teknik Editör

Çiğdem KARACAOĞLAN

Yayın Kurulu

Prof.Dr. Âbide DOĞAN

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Prof.Dr. Tufan GÜNDÜZ

Milli Savunma Üniversitesi.

Prof.Dr. Evgenia KERMELİ ÜNAL

Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

Prof.Dr. Yunus KOÇ

Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

Prof.Dr. Serdar SAĞLAM

Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.

Prof.Dr. Arif SARIÇOBAN

Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Doç.Dr. Suat ALP

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü.

Doç.Dr. Sema ASLAN DEMİR

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.

Doç.Dr. Mustafa DURMUŞ

Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

Doç.Dr. Meltem EKTİ

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Doç.Dr. Bülent GÜL

Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

Doç.Dr. Nazmiye TOPÇU TECELLİ

Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

Dr.Öğr.Üyesi Mikail CENGİZ

Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

Dr.Öğr.Üyesi Serhat KÜÇÜK

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.

Dr.Öğr.Üyesi Fatih MÜDERRİSOĞLU

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü.

Öğr.Gör.Dr. Fatma TÜRKYILMAZ

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü.

Dr. Serdar ERKAN

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halkbilimi Bölümü

Dr. Tevfik Orçun ÖZGÜN

Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

Dr. Gülhan YAMAN KAHVECİ

Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

Arş.Gör. Meral KOÇAK

Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

Cihan DOĞAN

Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri.

Çiğdem KARACAOĞLAN

Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.