Yıl 2021, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 226 - 234 2021-01-23

Arazi Toplulaştırma Projelerinin Arazi Parçalanma Değişimine Etkisi: Türkiye ve Polonya Örneği

Ela ERTUNÇ [1] , Jaroslaw JANUS [2]


Tarım arazilerinin parçalanması tüm dünyada yaygın bir problemdir ve bu problem tarım işletmeleri için arazi kullanımının, sürdürülebilir tarım ve rasyonel tarımsal kalkınmanın önündeki en büyük engellerden biridir. Arazi Toplulaştırması, arazi parçalanma etkilerini ortadan kaldırmak için parsellerin yeniden tahsisini içerir. Arazi Toplulaştırma projelerinden beklenen toplulaştırma sonrasında işletmelerin parsel sayılarını mümkün olduğunca en aza indirmektir. Böylece, Arazi Toplulaştırma projeleri ile arazi parçalılığı ve bununla birlikte işçilik, yol, sulama, bakım gibi girdiler azalmakta ve bu projelerden sağlanan verimi oldukça artırmaktadır. Bu nedenle arazi parçalılığının ölçülmesi, Arazi Toplulaştırma projelerinin planlanmasında ve sonuçlarının değerlendirilmesinde önemlidir. Arazi parçalılığı değerlendirilirken belirli bir işletmenin sahip olduğu parseller arasındaki mesafe faktörü dikkate alınmalıdır. Çünkü arazi parçalanması birçok parametreye dayanan mekânsal bir olgudur. Bundan dolayı, arazi parçalılığını belirlemede daha doğru bir yaklaşım için mekânsal yapının dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı Arazi Toplulaştırma öncesi ve sonrası parsellerin mekânsal dağılımını göz önünde bulundurarak Arazi Toplulaştırma projelerinin arazi parçalılığı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesidir. Bunun içinde Türkiye ve Polonya’dan birer uygulama alanı üzerinde Arazi Toplulaştırmanın arazi parçalılığına etkisi incelenmiştir. Arazi parçalılığını ölçmek için; Average distance of a hectare indeksi, Grouping indeks, Structural indeks, Scattering indeks, Januszewski indeks ve Simmons’s indeks’leri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre arazi toplulaştırma projeleri sonucunda arazi parçalanmasının azaldığını göstermektedir. Ayrıca Arazi Toplulaştırma projelerinde arazi parçalılığın ölçülmesinde parseller arasındaki mesafeyi dikkate alan arazi parçalılık indesklerinin (Average distance of a hectare indeksi, Grouping indeks, Structural indeks, Scattering indeks) kullanımı önerilmektedir.
The fragmentation of agricultural land is a widespread problem all over the world and this problem is one of the biggest barriers to land use, sustainable agriculture and rational agricultural development for agricultural holdings. Land Consolidation includes the reallocation of plots to eliminate the effects of land fragmentation. What is expected from land consolidation projects is to minimize the number of parcels owned by holdings after consolidation as much as possible. Thus, with LC projects, land fragmentation and with it, inputs such as labor, roads, irrigation and maintenance are reduced and the effectiveness of these projects increases considerably. Therefore, measuring land fragmentation is significant in planning and evaluating the results of land consolidation projects. The distance factor between the parcels owned by a particular holding should be taken into account while evaluating the land fragmentation. Because, land fragmentation is a spatial phenomenon based on many parameters. Therefore, the spatial structure needs to be taken into account for a more accurate approach in determining land fragmentation. The aim of this study is to evaluate the impact of land consolidation projects on land fragmentation by considering the spatial distribution of plots before and after land consolidation. Therefore, the effect of land consolidation on land fragmentation was examined on two application areas from Turkey and Poland. The Average distance of a hectare index, Grouping index, Structural index, Scattering index, Januszewski index and Simmons’s index were used to measure land fragmentation. According to the results obtained, it shows that land fragmentation has decreased as a result of land consolidation projects. In addition, it is recommended to use land fragmentation indexes (Average distance of a hectare index, Grouping index, Structural index, Scattering index) that take into account the distance between parcels in the measurement of land fragmentation in Land Consolidation projects.
Arazi Toplulaştırması, Arazi Parçalanması, Average distance of hectare indeks, Grouping indeks, Structural indeks, Scattering indeks
 • Akkaya Aslan, Ş. 2018. Arazi Toplulaştırma Öncesi ve Sonrası Arazi Parçalılık Değişimlerinin Analizi: Denizli Tavas İlçesi Pınarlar Köyü Örneği. TÜRK Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5 (3), 364-371.
 • Ayten B. 2019. Arazi Toplulaştırma Projelerinde Uygulanan Derecelendirme Çalışmalarında Yeni Bir Yaklaşım Önerisi: Konya-Çandır- Kırsal Mahallesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 85 s.
 • Ciaian, P., Guri, F., Rajcaniova, M., Drabik, D., Gomez, Y. ve Palomaa, S. 2018. Land fragmentation and production diversification: A case study from rural Albania. Land Use Policy, 76, 589–599.
 • Deininger, K., Monchuk, D., Singh, S.K. ve Nagarajan, H.K. 2014. Does Land Fragmentation Increase the Cost of Cultivation? Evidence from India. The World Bank Policy Research Working Paper, 7085, http://dx.doi.org/10.1080/00220388. 2016. 1166210.
 • Demetriou, D., Stillwell, J. ve See, L. 2013. A new methodology for measuring land fragmentation. Computers, Environment and Urban Systems, 39, 71-80.
 • Ekinci, K. ve Sayılı, M. 2010. Tarım Arazilerinin Parçalanmasını Önlemeye Yönelik Mevzuat Üzerine Bir İnceleme. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27 (2), 121-129.
 • Gonzalez, X.P., Marey, M.F. ve Alvarez, C.J. 2007. Evaluation of productive rural land patterns with joint regard to the size, shape and dispersion of plots. Agricultural Systems, 97, 52–62.
 • Hartvigsen, M. 2014. Land reform and land fragmentation in Central and Eastern Europe. Land Use Policy, 36, 330–341, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013. 08.016.
 • Hristov, J. 2009. Assessment of the impact of high fragmented land upon the productivity and profitability of the farms. The Case of the Macedonian Vegetable Growers, s. 23, http://stud.epsilon.slu.se/472/1/Hristov_J_010909.pdf.
 • Janus, J. ve Markuszewska, I. 2017. Land consolidation - A great need to improve effectiveness. A case study from Poland. Land Use Policy, 65, 143–153.
 • Januszewski, J. 1968. Index of land consolidation as a criterion of the degree of concentration. Geographia Polonica, 14, 291-296.
 • Jürgenson, E. 2016. Land reform, land fragmentation and perspectives for futurelandscape consolidation in Estonia. Land Use Policy, 57, 34–43.
 • Katona, J., Czimber, K. ve Pődör, A. 2017. Land consolidation based on cluster analysis. Acta Polytechnica Hungarica, 14 (4), 141-154.
 • Latruffe, L. ve Piet, L. 2014. Does land fragmentation affect farm performance? A casestudy from Brittany, France. Agricultural Systems., 129, 68–80, http://dx.doi.org/ 10.1016/j.agsy.2014.05.005.
 • Looga. J., Jüngerson. E., Sikk. K., Matveev, E. ve Maasikamäe. S. 2018. Land fragmentation and other determinants of agricultural farm productivity: The case of Estonia. Land Use Policy, 79, 285–292.
 • Manjunatha, A., Anik, A.R., Speelman, S. ve Nuppenau, E. 2013. Impact of land fragmentation, farm size, land ownership and crop diversity on profit and efficiency of irrigated farms in India. Land Use Policy, 31, 397–405.
 • Markuszewska, I. 2013. Land consolidation as an instrument of shaping the agrarian structure in Poland: A case study of the Wielkopolskie and Dolnoslaskie Voivodships. Quaestiones Geographicae, 32 (3), s. 56.
 • Popov, A. 2017. Assessment of land fragmentation based on the information obtained from four village councils in Poltava and Kharkiv regions. Economic Annals-XXI, 164 (3-4), 56-60.
 • Simmons, A.J. 1964. An index of farm structure, with a Nottinghamshire example. East Midlands Geographer, 3, 255-261.
 • Vijulie, I., Matei, E., Manea, G., Cocos¸ O. ve Cuculici, R. 2012. Assessment of agricultural land fragmentation in Romania, a case study: Izvoarele commune, Olt County. Acta Geographica Slovenica, 52 (2), 403–430.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6982-0459
Yazar: Ela ERTUNÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KONYA TEKNİK UNİVERSİTESIİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1725-1589
Yazar: Jaroslaw JANUS
Kurum: University of Agriculture in Krakow
Ülke: Poland


Destekleyen Kurum TUBİTAK
Proje Numarası 2219- Yurt Dışı Doktora Sonrası Burs Programı
Teşekkür Bu makale, birinci yazarın TÜBİTAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Burs Programı desteği ile “UNIVERSITY OF AGRICULTURE in KRAKOW” de, Tarımsal Arazi Ölçmesi, Kadastro ve Fotogrametri Bilim Dalı’nda yürüttüğü çalışmanın sonuçlarından biridir. Desteklerinden ötürü her iki kuruluşa teşekkür ederiz.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans775227, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {}, publisher = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {226 - 234}, doi = {10.30910/turkjans.775227}, title = {Arazi Toplulaştırma Projelerinin Arazi Parçalanma Değişimine Etkisi: Türkiye ve Polonya Örneği}, key = {cite}, author = {Ertunç, Ela and Janus, Jaroslaw} }
APA Ertunç, E , Janus, J . (2021). Arazi Toplulaştırma Projelerinin Arazi Parçalanma Değişimine Etkisi: Türkiye ve Polonya Örneği . Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , 8 (1) , 226-234 . DOI: 10.30910/turkjans.775227
MLA Ertunç, E , Janus, J . "Arazi Toplulaştırma Projelerinin Arazi Parçalanma Değişimine Etkisi: Türkiye ve Polonya Örneği" . Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 8 (2021 ): 226-234 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjans/issue/60017/775227>
Chicago Ertunç, E , Janus, J . "Arazi Toplulaştırma Projelerinin Arazi Parçalanma Değişimine Etkisi: Türkiye ve Polonya Örneği". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 8 (2021 ): 226-234
RIS TY - JOUR T1 - Arazi Toplulaştırma Projelerinin Arazi Parçalanma Değişimine Etkisi: Türkiye ve Polonya Örneği AU - Ela Ertunç , Jaroslaw Janus Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30910/turkjans.775227 DO - 10.30910/turkjans.775227 T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 226 EP - 234 VL - 8 IS - 1 SN - 2148-3647- M3 - doi: 10.30910/turkjans.775227 UR - https://doi.org/10.30910/turkjans.775227 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Arazi Toplulaştırma Projelerinin Arazi Parçalanma Değişimine Etkisi: Türkiye ve Polonya Örneği %A Ela Ertunç , Jaroslaw Janus %T Arazi Toplulaştırma Projelerinin Arazi Parçalanma Değişimine Etkisi: Türkiye ve Polonya Örneği %D 2021 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 8 %N 1 %R doi: 10.30910/turkjans.775227 %U 10.30910/turkjans.775227
ISNAD Ertunç, Ela , Janus, Jaroslaw . "Arazi Toplulaştırma Projelerinin Arazi Parçalanma Değişimine Etkisi: Türkiye ve Polonya Örneği". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 8 / 1 (Ocak 2021): 226-234 . https://doi.org/10.30910/turkjans.775227
AMA Ertunç E , Janus J . Arazi Toplulaştırma Projelerinin Arazi Parçalanma Değişimine Etkisi: Türkiye ve Polonya Örneği. TTDBD. 2021; 8(1): 226-234.
Vancouver Ertunç E , Janus J . Arazi Toplulaştırma Projelerinin Arazi Parçalanma Değişimine Etkisi: Türkiye ve Polonya Örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2021; 8(1): 226-234.
IEEE E. Ertunç ve J. Janus , "Arazi Toplulaştırma Projelerinin Arazi Parçalanma Değişimine Etkisi: Türkiye ve Polonya Örneği", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 226-234, Oca. 2021, doi:10.30910/turkjans.775227