Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Burdur İli Orman Yangını Risk Alanlarının Belirlenmesi

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 2, 169 - 182, 31.10.2017
https://doi.org/10.32328/turkjforsci.319155

Öz

Orman yangınları Akdeniz ülkelerinde başlıca doğal risklerden biridir. Orman yangınları, insan aktivitelerinin ya da doğal kuvvetlerin neden olup olmadığına bakılmaksızın gerçek bir yıkım olarak karşımıza çıkar. Yangın hasarlarının azaltılmasındaki esas orman yangınlarının erken teşhisidir. Orman yangın risk alanlarını haritalamak yangın sıklığını en aza indirir ve zararları önler.

Akdeniz bölgesindeki orman yangınları bölgenin coğrafyası, iklim ve bitki örtüsü ile yakından ilişkilidir. Bölgedeki yoğun nüfus hareketliliği ve yerleşim alanlarının orman içine ve yakınına kurulmuş olması da bölgedeki orman yangılarının başlıca sebepleridir. Bu çalışmanın amacı Burdur İli’nin başta insan faktörüne odaklanarak yangın risk alanlarının haritalanmasıdır. Değerlendirilen parametreler yola ve yerleşime olan mesafe, bakı, eğim ve vejetasyon türüdür. CBS bu parametrelerle ilgili olarak gerekli olan analiz ve hesaplamalar için kullanılmıştır. Orman yangın risk bölgeleri yangın duyarlılık ya da yangına sebep olma kapasitelerine göre tüm katmanların sınıflarına subjektif ağırlıklar atanarak tarif edilmiştir. Sonuç olarak Burdur İli’nin CBS tabanlı orman yangını risk modeli ortaya konulmuş ve sonuçlar tartışılmıştır.

Kaynakça

 • Anonim (1996). DPT:2463, Burdur İli Raporu Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, 1996.
 • Anonim (2006). T.C. Burdur Valiliği Tarım İl Müdürlüğü - T.C. Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı, İl Tarım ve Kalkınma Master Planlarının Hazırlanmasına Destek Projesi Burdur İl Tarım Master Planı, 2006.
 • Anonim (2012a). TMMOB Orman Mühendisleri Odası, Serbest Meslek Mensupluğu Hazırlama Eğitimi (SMM) Ders Notları, Koruma ve Orman Yangını, 2012.
 • Anonim (2012b). T.C. Burdur Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Burdur İl Çevre Durum Raporu, 2012, Burdur.
 • Anonim (2016a). T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman Yangınları ve Meteoroloji, http://www.mgm.gov.tr/arastirma/orman-yanginlari.aspx, (Erişim Tarihi: 12.08.2016).
 • Anonim (2016b). T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Ormancılık İstatistikleri, http://www.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx, (Erişim Tarihi: 05.08.2016).
 • Anonim (2016c). Yerel Yönetimler Portalı, Burdur, http://burdur.yerelnet.org.tr/, (Erişim Tarihi: 15.08. 2016).
 • Anonim (2016e). Burdur İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İklim Durumu ve Nüfus Yapısı, http://burdur.tarim.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=13, (Erişim Tarihi: 20.08.2016).
 • Anonim (2016f). T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Resmi İstatistikler, Burdur, http:/www.mgm.gov.tr/verideğerlendirme/il-Ve-ilçeler-istatistik.aspx?m=BURDUR, (Erişim Tarihi: 11.08.2016).
 • Anonim (2017). Milliyet, Burdur Haberleri, http://www.milliyet.com.tr/burdur-da-10-yilda-346-orman-yangini-burdur-yerelhaber-1379201/, (Erişim Tarihi: 15.04.2017).
 • Başaran, M., Sarıbaşak, H., Cengiz, Y., (2004). Yangın Söndürme Planı Temel Esaslarının Belirlenmesi (Manavgat örneği). Batı Akd. Orm. Arş. Müdürlüğü Teknik Bülten, No:18.
 • Bilgili, E. (2014). Orman Koruma, Ders Notu, KTÜ.
 • Bilgili, E. Sağlam, B., ve Başkent, Z. E. (2001). Yangın Amenajmanı Planlamalarında Yangın Tehlike Oranları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Fen ve Mühendislik Dergisi, 4(2), 88-97.
 • Doğanay, H. Doğanay, S. (2004). Türkiye’de Orman Yangınları ve Alınması Gereken Önlemler, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt 9, Sayı 11, 2004. Erten, E., Kurgun, V., ve Musaoğlu, N. (2005). Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Orman Yangını Bilgi Sisteminin Kurulması, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı-2005, Ankara.
 • Jaiswal, K., Mukherjee, S., Mukherjee, K. D. ve Saxena, R. (2002). Forest Fire Risk Zone Mapping From Satellite Imagery and GIS, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 4, pp.1-10.
 • Joaquim, G. S., Bahaaeddin, A., ve E Josep, R. C. (2007). Remote Sensing Analysis to Detect Fire Risk Locations, GéoCongrès-2007, Québec, Canada. Karabulut, M., Karakoç, A., Gürbüz, M., Kızılelma, Y. (2013). Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Başkonuş Dağında (Kahramanmaraş) Orman Yangını Risk Alanlarının Belirlenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 24, 2013.
 • Sharma, D., Hoa, V., Cuong, V., Tuyen, T. ve Sharma, N. (2009). Forest Fire Risk Zonation for Jammu District Forest Division, Using Remote Sensing and GIS, 7th FIG Regional Conference-2009, Hanoi, Vietnam.
 • Sharples, J., McRae, R., Weber, R., Gill, A., (2009). A simple index for assessing fire danger rating. Environmental Modelling and Software, 24(6): 764-774.

Determination of Forest Fire Risk Areas in Burdur Province Using Geographical Information Systems

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 2, 169 - 182, 31.10.2017
https://doi.org/10.32328/turkjforsci.319155

Öz

Forest fires are one of the major natural risks in the Mediterranean countries. A forest fire can be a real ecological disaster, regardless of whether it is caused by natural forces or human activity. Early detection of forest fires is essential in reduction of fire damage. Mapping forest fire risk zones minimize the frequency of fire and avert damage.

Forest fires in the Mediterranean region are closely related to the geography, climate and vegetation of the region. The intensive population movement in the region and the fact that settlements are built into and near the forests are the main causes of forest fires in the region. The purpose of this study is to map the risk areas of Burdur Province, focusing primarily on the human factor. The considered parameters were distance from the road and residential areas, aspect, slope, and type of vegetation. GIS was used for the analysis and calculations required in regard with these parameters. Forest fire risk zones were delineated by assigning subjective weights to the classes of all the layers according to their sensitivity to fire or their fire-inducing capacity. As a result, Burdur Province's GIS-based forest fire risk model is presented and the results are discussed.

Kaynakça

 • Anonim (1996). DPT:2463, Burdur İli Raporu Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, 1996.
 • Anonim (2006). T.C. Burdur Valiliği Tarım İl Müdürlüğü - T.C. Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı, İl Tarım ve Kalkınma Master Planlarının Hazırlanmasına Destek Projesi Burdur İl Tarım Master Planı, 2006.
 • Anonim (2012a). TMMOB Orman Mühendisleri Odası, Serbest Meslek Mensupluğu Hazırlama Eğitimi (SMM) Ders Notları, Koruma ve Orman Yangını, 2012.
 • Anonim (2012b). T.C. Burdur Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Burdur İl Çevre Durum Raporu, 2012, Burdur.
 • Anonim (2016a). T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman Yangınları ve Meteoroloji, http://www.mgm.gov.tr/arastirma/orman-yanginlari.aspx, (Erişim Tarihi: 12.08.2016).
 • Anonim (2016b). T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Ormancılık İstatistikleri, http://www.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx, (Erişim Tarihi: 05.08.2016).
 • Anonim (2016c). Yerel Yönetimler Portalı, Burdur, http://burdur.yerelnet.org.tr/, (Erişim Tarihi: 15.08. 2016).
 • Anonim (2016e). Burdur İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İklim Durumu ve Nüfus Yapısı, http://burdur.tarim.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=13, (Erişim Tarihi: 20.08.2016).
 • Anonim (2016f). T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Resmi İstatistikler, Burdur, http:/www.mgm.gov.tr/verideğerlendirme/il-Ve-ilçeler-istatistik.aspx?m=BURDUR, (Erişim Tarihi: 11.08.2016).
 • Anonim (2017). Milliyet, Burdur Haberleri, http://www.milliyet.com.tr/burdur-da-10-yilda-346-orman-yangini-burdur-yerelhaber-1379201/, (Erişim Tarihi: 15.04.2017).
 • Başaran, M., Sarıbaşak, H., Cengiz, Y., (2004). Yangın Söndürme Planı Temel Esaslarının Belirlenmesi (Manavgat örneği). Batı Akd. Orm. Arş. Müdürlüğü Teknik Bülten, No:18.
 • Bilgili, E. (2014). Orman Koruma, Ders Notu, KTÜ.
 • Bilgili, E. Sağlam, B., ve Başkent, Z. E. (2001). Yangın Amenajmanı Planlamalarında Yangın Tehlike Oranları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Fen ve Mühendislik Dergisi, 4(2), 88-97.
 • Doğanay, H. Doğanay, S. (2004). Türkiye’de Orman Yangınları ve Alınması Gereken Önlemler, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt 9, Sayı 11, 2004. Erten, E., Kurgun, V., ve Musaoğlu, N. (2005). Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Orman Yangını Bilgi Sisteminin Kurulması, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı-2005, Ankara.
 • Jaiswal, K., Mukherjee, S., Mukherjee, K. D. ve Saxena, R. (2002). Forest Fire Risk Zone Mapping From Satellite Imagery and GIS, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 4, pp.1-10.
 • Joaquim, G. S., Bahaaeddin, A., ve E Josep, R. C. (2007). Remote Sensing Analysis to Detect Fire Risk Locations, GéoCongrès-2007, Québec, Canada. Karabulut, M., Karakoç, A., Gürbüz, M., Kızılelma, Y. (2013). Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Başkonuş Dağında (Kahramanmaraş) Orman Yangını Risk Alanlarının Belirlenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 24, 2013.
 • Sharma, D., Hoa, V., Cuong, V., Tuyen, T. ve Sharma, N. (2009). Forest Fire Risk Zonation for Jammu District Forest Division, Using Remote Sensing and GIS, 7th FIG Regional Conference-2009, Hanoi, Vietnam.
 • Sharples, J., McRae, R., Weber, R., Gill, A., (2009). A simple index for assessing fire danger rating. Environmental Modelling and Software, 24(6): 764-774.

Ayrıntılar

Konular Orman Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bora BİNGÖL
0000-0001-9644-0921
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { turkjforsci319155, journal = {Turkish Journal of Forest Science}, issn = {}, eissn = {2618-6616}, address = {KSÜ Orman Fakültesi Avşar Yerleşkesi 46100 Onikişubat/Kahramanmaraş}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {169 - 182}, doi = {10.32328/turkjforsci.319155}, title = {Determination of Forest Fire Risk Areas in Burdur Province Using Geographical Information Systems}, key = {cite}, author = {Bingöl, Bora} }
APA Bingöl, B. (2017). Determination of Forest Fire Risk Areas in Burdur Province Using Geographical Information Systems . Turkish Journal of Forest Science , 1 (2) , 169-182 . DOI: 10.32328/turkjforsci.319155
MLA Bingöl, B. "Determination of Forest Fire Risk Areas in Burdur Province Using Geographical Information Systems" . Turkish Journal of Forest Science 1 (2017 ): 169-182 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjforsci/issue/31771/319155>
Chicago Bingöl, B. "Determination of Forest Fire Risk Areas in Burdur Province Using Geographical Information Systems". Turkish Journal of Forest Science 1 (2017 ): 169-182
RIS TY - JOUR T1 - Determination of Forest Fire Risk Areas in Burdur Province Using Geographical Information Systems AU - Bora Bingöl Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.32328/turkjforsci.319155 DO - 10.32328/turkjforsci.319155 T2 - Turkish Journal of Forest Science JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 182 VL - 1 IS - 2 SN - -2618-6616 M3 - doi: 10.32328/turkjforsci.319155 UR - https://doi.org/10.32328/turkjforsci.319155 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Forest Science Determination of Forest Fire Risk Areas in Burdur Province Using Geographical Information Systems %A Bora Bingöl %T Determination of Forest Fire Risk Areas in Burdur Province Using Geographical Information Systems %D 2017 %J Turkish Journal of Forest Science %P -2618-6616 %V 1 %N 2 %R doi: 10.32328/turkjforsci.319155 %U 10.32328/turkjforsci.319155
ISNAD Bingöl, Bora . "Determination of Forest Fire Risk Areas in Burdur Province Using Geographical Information Systems". Turkish Journal of Forest Science 1 / 2 (Ekim 2017): 169-182 . https://doi.org/10.32328/turkjforsci.319155
AMA Bingöl B. Determination of Forest Fire Risk Areas in Burdur Province Using Geographical Information Systems. Turk J For Sci. 2017; 1(2): 169-182.
Vancouver Bingöl B. Determination of Forest Fire Risk Areas in Burdur Province Using Geographical Information Systems. Turkish Journal of Forest Science. 2017; 1(2): 169-182.
IEEE B. Bingöl , "Determination of Forest Fire Risk Areas in Burdur Province Using Geographical Information Systems", Turkish Journal of Forest Science, c. 1, sayı. 2, ss. 169-182, Eki. 2017, doi:10.32328/turkjforsci.319155