Turkish Journal of Forest Science
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2618-6616 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |


Turkish Journal of Forest Science artık Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve Index Copernicus tarafından indekslenmektedir.

Turkish Journal of Forest Science, Orman Mühendisliği,  Peyzaj Mimarlığı, Orman Endüstri Mühendisliği, Doğa Bilimleri ve diğer ilgili konulara ilişkin özgün araştirma makaleleri ve derlemeleri yayınlayan uluslararası çift-kör hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra iki hakem değerlendirmesinden geçirilir.  Dergi konu ve kapsamina girmeyen veya derginin yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açisindan uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz. İngilizce ve Türkçe olarak yazılmış eserler dergimiz tarafından kabul edilmekte ve Nisan ve Ekim olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen çalısmalarin daha önce yayınlanmamis veya yayinlanma amacı ile başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dergimize başvuru yapmadan önce, lütfen makalenizi dergi şablonumuzu kullanarak hazırlayınız. Dergi şablonumuzu buraya tıklayarak indirebilirsiniz. 

Turkish Journal of Forest Science tüm yazarlar için ORCID ID zorunluluğu getirmektedir. Eğer ORCID ID'niz yoksa lütfen https://orcid.org/register adresinden oluşturunuz. 16-rakamlı ORCID ID'nizi oluşturduktan sonra dergipark profilinize kaydetmeyi lütfen unutmayınız.

29 Mart 2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilen makaleler intihal yazılımı, iThenticate, ile taranacaktır. Benzerlik orani %25 veya üzeri olanlar red edilecek ve yazarlar uygun şekilde bilgilendirilecektir. 

Dergimizin kısa başlığı:Turk. J. For. Sci.

Ücretler / Masraflar

TJFS’de yayın için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Dergimiz makale gönderme, işleme veya yayınlamak için hiçbir ücret almaz.

12725 © 2019 Yazarlar tarafından Creative Commons Attribution (CC BY) lisansının şart ve koşulları altında açık erişim yayınları için sunulmuştur.

Turkish Journal of Forest Science

e-ISSN 2618-6616 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
Kapak Resmi


Turkish Journal of Forest Science artık Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve Index Copernicus tarafından indekslenmektedir.

Turkish Journal of Forest Science, Orman Mühendisliği,  Peyzaj Mimarlığı, Orman Endüstri Mühendisliği, Doğa Bilimleri ve diğer ilgili konulara ilişkin özgün araştirma makaleleri ve derlemeleri yayınlayan uluslararası çift-kör hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra iki hakem değerlendirmesinden geçirilir.  Dergi konu ve kapsamina girmeyen veya derginin yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açisindan uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz. İngilizce ve Türkçe olarak yazılmış eserler dergimiz tarafından kabul edilmekte ve Nisan ve Ekim olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen çalısmalarin daha önce yayınlanmamis veya yayinlanma amacı ile başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dergimize başvuru yapmadan önce, lütfen makalenizi dergi şablonumuzu kullanarak hazırlayınız. Dergi şablonumuzu buraya tıklayarak indirebilirsiniz. 

Turkish Journal of Forest Science tüm yazarlar için ORCID ID zorunluluğu getirmektedir. Eğer ORCID ID'niz yoksa lütfen https://orcid.org/register adresinden oluşturunuz. 16-rakamlı ORCID ID'nizi oluşturduktan sonra dergipark profilinize kaydetmeyi lütfen unutmayınız.

29 Mart 2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilen makaleler intihal yazılımı, iThenticate, ile taranacaktır. Benzerlik orani %25 veya üzeri olanlar red edilecek ve yazarlar uygun şekilde bilgilendirilecektir. 

Dergimizin kısa başlığı:Turk. J. For. Sci.

Ücretler / Masraflar

TJFS’de yayın için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Dergimiz makale gönderme, işleme veya yayınlamak için hiçbir ücret almaz.

12725 © 2019 Yazarlar tarafından Creative Commons Attribution (CC BY) lisansının şart ve koşulları altında açık erişim yayınları için sunulmuştur.