Turkish Journal of Forest Science
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2618-6616 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |


Turkish Journal of Forest Science, Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Orman Endüstri Mühendisliği, Doğa Bilimleri ve diğer ilgili konulara ilişkin özgün araştirma makaleleri ve derlemeleri yayınlayan uluslararası çift-kör hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra iki hakem değerlendirmesinden geçirilir. Dergi konu ve kapsamina girmeyen veya derginin yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açisindan uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz. İngilizce ve Türkçe olarak yazılmış eserler dergimiz tarafından kabul edilmekte ve Nisan ve Ekim olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen çalısmalarin daha önce yayınlanmamis veya yayinlanma amacı ile başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dergimize başvuru yapmadan önce, lütfen makalenizi dergi şablonumuzu kullanarak hazırlayınız. Dergi şablonumuzu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Dergimize gönderilen makaleler intihal yazılımı, iThenticate, ile taranacaktır. Benzerlik orani %25 veya üzeri olanlar red edilecek ve yazarlar uygun şekilde bilgilendirilecektir..

12725 © 2019 Yazarlar tarafından Creative Commons Attribution (CC BY) lisansının şart ve koşulları altında açık erişim yayınları için sunulmuştur.

Turkish Journal of Forest Science

e-ISSN 2618-6616 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
Kapak Resmi


Turkish Journal of Forest Science, Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Orman Endüstri Mühendisliği, Doğa Bilimleri ve diğer ilgili konulara ilişkin özgün araştirma makaleleri ve derlemeleri yayınlayan uluslararası çift-kör hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra iki hakem değerlendirmesinden geçirilir. Dergi konu ve kapsamina girmeyen veya derginin yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açisindan uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz. İngilizce ve Türkçe olarak yazılmış eserler dergimiz tarafından kabul edilmekte ve Nisan ve Ekim olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen çalısmalarin daha önce yayınlanmamis veya yayinlanma amacı ile başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dergimize başvuru yapmadan önce, lütfen makalenizi dergi şablonumuzu kullanarak hazırlayınız. Dergi şablonumuzu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Dergimize gönderilen makaleler intihal yazılımı, iThenticate, ile taranacaktır. Benzerlik orani %25 veya üzeri olanlar red edilecek ve yazarlar uygun şekilde bilgilendirilecektir..

12725 © 2019 Yazarlar tarafından Creative Commons Attribution (CC BY) lisansının şart ve koşulları altında açık erişim yayınları için sunulmuştur.

Cilt 4 - Sayı 1 - 30 Nis 2020
 1. ENDEMİK ÜÇ SIDERITIS L. TAKSONUNUN TOHUM VE DIŞ MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 1 - 10
  Ali TOPAL , Seyran PALABAŞ UZUN
 2. SAHİLÇAMI AĞAÇLANDIRMA ALANLARININ VERİMLİLİKLERİ İLE BAZI EKOLOJİK FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER (SİNOP-BEKTAŞA YÖRESİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 11 - 25
  Nuray KAHYAOĞLU , Engin GÜVENDİ
 3. INVESTIGATION OF HEAVY METAL CONCENTRATIONS IN SOIL CAUSED BY WILD STORAGE DUMPSITE IN KASTAMONU CITY
  Sayfalar 26 - 39
  Gamze SAVACI , Çağatay ÖKSÜZ
 4. KENTSEL DONATI ELEMANLARININ KENT ESTETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 40 - 59
  Esra BAYAZIT , Şule KISAKÜREK
 5. ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TARIMSAL ORMANCILIK KAVRAMI VE UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ
  Sayfalar 60 - 71
  Ayşe Esra HAKVERDİ
 6. REJENERE LİF ÜRETİMİNDE KIZILÇAM ODUNUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 72 - 85
  Sami TÜRKOĞLU , Ahmet TUTUŞ
 7. KAHRAMANMARAŞ İLİ HALFALI DERESİ YAĞIŞ HAVZASINDA RUSLE DENKLEMİNDE YER ALAN BİTKİ AMENAJMAN FAKTÖRÜNÜN (C) UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE BELİRLENMESİ
  Sayfalar 86 - 98
  Bülent ABIZ , Mahmut REİS
 8. ORMAN ALANLARI İÇİNDEKİ SU KAYNAKLARINDA AQUAFORESTRY UYGULAMALARI
  Sayfalar 99 - 112
  Ahmet TOLUNAY , Onur ÖZDEN
 9. KORUMA AMAÇLI İŞLETİLEN ORMANLARIN OPTİMAL KURULUŞLARININ BELİRLENMESİ
  Sayfalar 113 - 132
  Nuri BOZALİ
 10. DETERMINING THERMAL COMFORT ZONES FOR OUTDOOR RECREATION PLANNING: A CASE STUDY OF ERBIL – IRAQ
  Sayfalar 133 - 145
  Twana ABDULRAHMAN HAMAD , Hakan OĞUZ
 11. HAVZALARDA BAZI HİDROLOJİK KARAKTERİSTİKLERİN ARCHDYRO YAZILIMI KULLANILARAK BELİRLENMESİ
  Sayfalar 146 - 159
  Ahmet REİS , Turgay DİNDAROĞLU
 12. WEB-BASED TREE INFORMATION SYSTEM: A CASE STUDY OF KAHRAMANMARAS, TURKEY
  Sayfalar 160 - 171
  Hakan OĞUZ , Alper UZUN , Şule KISAKÜREK
Dizinler