Yazım Kuralları

Dergimize gönderilen eserler TJFS Şablonu kullanılarak yazılmış olmalıdır. Metin, tek satır aralıklı 12 punto Times New Roman yazı tipi boyutu kullanılarak yazılmalıdır. Metin her iki tarafa tamamen yaslanmalıdır. Lütfen şekillerinizi ve tablolarınızı ilk alıntı yapılan paragraftan sonra ana metin içine ekleyiniz.

Özet en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır. Lütfen özetten sonra en fazla 5 anahtar kelime ekleyiniz. Eğer makale İngilizce olarak yazılmışsa, Türkçe özet, İngilizce özetten sonra yer almalıdır.

Eseriniz https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjforsci adresinden online olarak dergiye gönderilmelidir. Genel olarak makaleyi gönderen kişi sorumlu yazar olduğundan, başvuru ve hakem değerlendirmesi sürecinde makaleden sorumludur. Sorumlu yazar, tüm ortak yazarların yazar listesine dahil edilmesi ve yazarların makalenin sunulan halini okuduğundan ve onayladığından emin olmalıdır.

Derginin kabul ettiği ana makale türleri aşağıdaki gibidir:

Araştırma Makalesi: Orijinal araştırma makaleleri. Dergi, çalışmanın bilimsel olarak sağlam deneyler bildirmesi ve / veya önemli miktarda yeni bilgi sağlaması koşuluyla tüm orijinal araştırma makalelerini dikkate alır.

Derleme: Bunlar, belirli bir araştırma alanında yapılan son ilerleme ile ilgili kısa ve kesin güncellemeler sağlar.

ATIFLAR / KAYNAKÇA

Kaynaklar stili olarak the American Psychological Association dergisi esas alınmıştır. Mendeley programı kullananlar MS Word pluginini kurduktan sonra American Psychological Association sixth edition (APA sixth edition)i stil olarak seçmelidirler.

Metin içinde atıf örneği: "We used the Cuzick and Edwards (1990) test... ... summed across all cases (Cuzick & Edwards, 1990)".

Kaynaklar listesi: Kaynaklar önce alfabetik sıraya göre sonra basım yılına göre sıralanırlar. Eğer aynı yıl içinde yayınlanmış bir yazara ait birden fazla yayın varsa, yıldan sonra 'a', 'b', 'c', v.b. harfler yerleştirilmelidir.

Örnekler:
Dergide yayınlanmış makaleye atıf örneği:
Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton, R. A. (2010). The art of writing a scientific article. Journal of Scientific Communications, 163, 51–59.

Kitaba atıf örneği:
Strunk, W., Jr., & White, E. B. (2000). The elements of style. (4th ed.). New York: Longman, (Chapter 4).

Kitap bölümüne atıf örneği:
Mettam, G. R., & Adams, L. B. (2009). How to prepare an electronic version of your article. In B. S. Jones, & R. Z. Smith (Eds.), Introduction to the electronic age (pp. 281–304). New York: E-Publishing Inc.

Web sayfasına atıf örneği:
Cancer Research UK. Cancer statistics reports for the UK. (2003). http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/ Accessed 13.03.03.

Veri setine atıf örneği:
[dataset] Oguro, M., Imahiro, S., Saito, S., Nakashizuka, T. (2015). Mortality data for Japanese oak wilt disease and surrounding forest compositions. Mendeley Data, v1. http://dx.doi.org/10.17632/xwj98nb39r.1.

Daha fazla örnek aşağıda verilmiştir:

Daneshvar, M. R. M., Bagherzadeh, A., & Tavousi, T. (2013) Assessment of bioclimatic comfort conditions based on Physiologically Equivalent Temperature (PET) using the RayMan Model in Iran, Central European Journal of Geosciences, 5(1), 53-60.
Farajzadeh H., & Matzarakis A. (2012) Evaluation of thermal comfort conditions in Ourmieh Lake, Iran. Theoretical and Applied Climatology, 107, 451–459.
Hamad, T. A., & Oguz, H. (2020) Determining thermal comfort zones for outdoor recreation planning: A case study of Erbil-Iraq, Turkish Journal of Forest Science, 4(1). 133-145.
Hoppe, P. R. (1999) The physiological equivalent temperature – a universal index for the biometeorological assessment of the thermal environment. International Journal of Biometeorology, 43, 71–75.
Knes, I. & Thorsson, S. (2006) Influences of culture and environmental attitude on thermal, emotional and perceptual evaluations of a public square. International Journal of Biometeorology, 50:258–268.
Lin, T. P. & Matzarakis, A. (2008) Tourism climate and thermal comfort in Sun Moon Lake, Taiwan. International Journal of Biometeorology, 52, 281–290.
Lin, T. P. & Matzarakis, A. (2011) Tourism–climate information based on human thermal perception in Eastern China and Taiwan. Tourism Management, 32, 492–500.
Lo, C. P. & Yeung, A. K.W. (2002) Concepts of Techniques of GIS. Prentice Hall, New Jersey.
Matallah, M. E., Alkama, D., Ahriz, A., & Attia, S. (2020) Assessment of the Outdoor Thermal Comfort in Oases Settlements, Atmosphere, 11(2), 185, 1-17
Matzarakis, A., Mayer, H. & Iziomon, M. G. (1999) Applications of a universal thermal index: physiological equivalent temperature. International Journal of Biometeorology, 43, 76–84.
Matzarakis, A. (2006) Weather and climate related information for tourism. Tourism and Hospitality Planning & Development, 3, 99–115.
Matzarakis, A., Rutz, F. & Mayer, H. (2010) Modelling Radiation fluxes in simple and complex environments – Basics of the Rayman model. International Journal of Biometeorology, 54, 131–139.
Matzarakis, A., Rutz, F. & Mayer, H. (2007) Modelling Radiation fluxes in easy and complex environments – Application of the Rayman model. International Journal of Biometeorology, 51, 323–334.
Matzarakis, A. & Mayer, H. (1996) Another kind of environmental stress: Thermal stress. WHO collaborating centre for Air Quality Management and Air pollution Control. Newsletters, 18, 7–10.
Mieczkowski, Z. (1985) The tourism climate index: a method for evaluating world climates for tourism. Canadian Geographer, 29, 220–233.
Morgan, R., Gatell, E., Junyent, R., Micallef, A., Özhan, E. & Williams, A. (2000) An improved user – based beach climate index. Journal of Coastal Conservation, 6, 41–50.
Nikolopoulou, M. & Steemers, K. (2003) Thermal comfort and psychological adaptation as a guide for designing urban spaces. Energy and Buildings, 35:95–101.
RIMP (2015) Republic of Iraq Ministry of Planning. Retrieved from: https://mop.gov.iq/en/
Stathopoulos, T., Wu, H., & Zacharias, J. (2004) Outdoor human comfort in an urban climate. Building and Environment, 39:297–305.
SWSD (2015) Sulaimani Weather Station Data. Retrieved from the office in Sulaimani-Iraq.
Topay, M. (2013) Mapping of thermal comfort for outdoor recreation planning using GIS: the case of Isparta Province (Turkey) Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37: 110-120.
Toy, S., Yılmaz, S., & Yılmaz, H. (2005) Determination of bioclimatic comfort in three different land uses in the city of Erzurum, Turkey. Building and Environment, 42: 1315–1318.
VDI. (1998) Methods for the human biometeorological evaluation of climate and air quality for the urban and regional planning. Part I: Climate. Beuth, Berlin, VDI guideline 3787, Part 2.
Wikipedia (2015) Sulaimani Province. Retrieve from: https://en.wikipedia.org/wiki/Sulay-maniyah
Yılmaz, S., Akif, I. M. & Matzarakis, A. (2013) Global NEST Journal, 15(3), 408-420.
Zengin, M., Kopar, İ., & Karahan, F. (2010) Determination of bioclimatic comfort in Erzurum-Rize expressway using GIS. Building and Environment, 5, 158–164.