Hakem Değerlendirme Süreci

Yayın kurulu bir makale aldığında, öncelikle konu ve formatın dergi için uygun olup olmadığına bakar ve ön değerlendirme sürecinde uyuşmayan makaleleri reddeder. Derginin kapsamına giren ve Yazım Kuralları bölümünde belirtilen talimatlara göre yapılandırılmış olan makale, bilimsel içeriğinin incelenmesi için alanında uzman hakemlere gönderilir.

Turkish Journal of Forest Science (TJFS), yayınlanan makalelerin kalitesini sağlamak için hakemlerin yazar isimlerini ve yazarlarında hakem kimliklerini bilmediği çift-kör hakem değerlendirme sistemini uygulamaktadır. Hakem değerlendirmesi sürecinde, yazar yayınlanmadan önce ele alınması gereken önerilen değişikliklerin bir listesini alır. Karar aşamasında aşağıdaki üç durumdan birisi ortaya çıkar; (1) el yazması küçük revizyonlarla kabul edilir; (2) makale, büyük revizyonlarla kabul edilir; (3) makale reddedilir.

Hakem değerlendirmesi süreci genellikle bir ay içinde tamamlanır; Ancak, bu işlem makalenin uzunluğuna ve gerekli görülen değişikliklere bağlı olarak daha uzun olabilir. Hakemler tarafından kabul edilemez olarak kabul edilen makaleler yayımlanmayacaktır. Kabul edilen makaleler online olarak derginin web sitesinde yayınlanmaktadır.