Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ANALYSIS OF DOCUMENTATION OPPORTUNITIES OF CULTURAL HERITAGE SAMPLES WITH TERRESTRIAL PHOTOGRAMETRY METHODS

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 96 - 113, 30.04.2021
https://doi.org/10.32328/turkjforsci.841566

Öz

Nowadays, as in many sectors, natural and cultural resources face the danger of extinction due to misuse and consumption-oriented life in tourism. Within the framework of the sustainability tourism principle, these resources should be determined, protected, and developed. With the advance technology, the use of photogrammetry offers new methods for surveying natural and cultural resources. In this study, the photographs of two historical sites were taken with a high-resolution handheld camera in order to evaluate the potential of terrestrial photogrammetry approach in the cultural heritage. Then, these photographs were used to develop three-dimensional models of the two sites using two different software-Agisoft Metashape and 3D Zephyr Free. For this study, two important cultural and historical heritages were selected; both located in the center of Giresun province in Turkey. The 3D models of the heritages developed using two software were compared to evaluate the capability of the software. In the evaluation process, 13 photographs for the historical door and 50 photographs for the shrine were used to generate 3D models. According to the evaluation of the models, it was observed that the model generated for the front surface of the Public Garden door provided more detailed and accurate results in both software. When these two programs are compared for the shrine, Agisoft Metashape produced a better 3D model than 3D Zephyr. The results also showed that the photographs obtained from a low-cost handheld camera could provide highly accurate and precise data for documentation of historical and cultural heritages.

Kaynakça

 • Acuna, M., Sosa, A. (2019). Automated Volumetric Measurements of Truckloads Through Multi-View Photogrammetry and 3D Reconstruction Software. Croatian Journal of Forest Engineering: Journal for Theory and Application of Forestry Engineering, 40(1), 151-162.
 • Adamopoulos, E., Rinaudo, F., & Bovero, A. (2019). Fırst Assessments on Herıtage Scıence Orıented Image-Based Modelıng Usıng Low-Cost Modıfıed And Mobıle Cameras. In 6th International Workshop LowCost 3D–Sensors, Algorithms, Applications, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-2/W17, 23–30.
 • Agisoft, L.L.C. Agisoft Metashape User Manual: Professional Edition, Version 1.6; Agisoft LLC: St. Petersburg, Russia, 2020; Available online: https://www.agisoft.com/pdf/metashape_1_6_en.pdf (accessed on 23 March 2020).
 • Al Khalil, O., Grussenmeyer, P., 2D & 3D Reconstructıon Workflows From Archıve Images, Case Study Of Damaged Monuments In Bosra Al-Sham Cıty (Syrıa). International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, XLII-2/W15, 55–62, 2019.
 • Anonym 2020, Giresun Belediyesi Turizm Rotaları, Available online: https://giresun.bel.tr/category/giresun-turizm-rotasi/, (accessed on 23 March 2020)
 • HKMO İstanbul Şubesi (2002). Mesleki sorunların tartışılması ve geleceğe yönelik politikaların belirlenmesi raporu İstanbul.
 • Kingsland, K. (2019). A Comparative Analysis of Two Commercial Digital Photogrammetry Software for Cultural Heritage Applications. In International Conference on Image Analysis and Processing (pp. 70-80). Springer, Cham.
 • Korumaz, A. G., Dülgerler, O. N., & Yakar, M. (2011). Digital Techniques in Cultural Heritage Documentation. Selcuk University Journal of Engineering, Science and Technology, 26(3), 67-83.
 • McCarthy, J. (2014). Multi-image Photogrammetry as a Practical Tool for Cultural Heritage Survey and Community Engagement. Journal of Archaeological Science, 43, 175-185.
 • Pérez Ramos, A., Robleda Prieto, G. (2015). 3d Virtualization by Close Range Photogrammetry Indoor Gothic Church Apses. The Case Study of Church Of San Francısco In Betanzos (La Coruña, SPAIN). International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences. 25-27 February, Avila, Spain. DOI:10.5194/isprsarchives-XL-5-W4-201-2015
 • Rahaman, H., Champion, E. (2019). To 3D or Not 3D: Choosing a Photogrammetry Workflow for Cultural Heritage Groups. Heritage, 2(3), 1835-1851.
 • Ruoss, E. and Alfarè L. (2013). ‘Sustainable Tourism as Driving Force for Cultural Heritage Sites Development.’ Planning, Managing and Monitoring Cultural Heritage Sites in South East Europe. CHERPLAN project report.
 • Samaan, M., Héno, R., Pierrot-Deseilligny, M. (2013). Close-Range Photogrammetric Tools for Small 3D Archeological Objects. International Archives of the Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-5/W2, 2013, XXIV International CIPA Symposium, 2 – 6 September 2013, Strasbourg, France.
 • Sarıtürk, B., ve Şekera, D. Z. (2017). Comparison Of Commercial And Open-Source Software Used In 3d Object Modeling With SFM Technique Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering, 17 (2017) Special Issue (126-131).
 • Turan, M. H. (2004). Evaluation of Contemporary Developments In The Field Of Architectural Photogrammetry, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol 19, No 1, 43-50, 2004.
 • UNESCO, ICCROM, ICOMOS, IUCN, (2011). Preparing World Heritage Nominations. Second Edition. UNESCO, 135
 • Yakar, İ., Bilgi, S. (2019). The Applicability of 3-D Models Obtained by Using Mobile Phones for The Protection of Cultural Heritage: A Case Study of III. Ahmet Fountain Example, Photogrammetry Journal of Turkey, 1(1); 25-29
 • Yakar, M., Yılmaz, H.M. (2008),.Kültürel Miraslardan Tarihi Horozluhan’ın Fotogrametrik Rölöve Çalışması ve 3 Boyutlu Modellenmesi. S.Ü. Müh. - Mim. Fak. Dergisi, C.23 s.2: 25-33.
 • Yastıklı N., (2007).Documentation of Cultural Heritage Using Digital Photogrammetry and Laser Scanning. Journal of Cultural Heritage, 8(4), 423-427,
 • Yilmaz, H. M., Yakar, M., Gulec, S. A., Dulgerler, O. N. Importance of Digital Close-Range Photogrammetry in Documentation of Cultural Heritage. Journal of Cultural Heritage, 8(4), 428-433, 2007.
 • 3DFLOW S.R.L. 3DFLOW 3D Zephyr Free user Manual; Version 4.5: 3DFLOW S.R.L.: Verona, ITALY, 2019, http://3dflow.net/zephyr-doc/3DF%20Zephyr%20Manual%204.500%20English.pdf (accessed on 23 March 2019)

KÜLTÜREL MİRAS ÖRNEKLERİNİN YERSEL FOTOGRAMETRİ YÖNTEMLERLE KAYIT ALTINA ALINMA IMKANLARININ ANALİZİ

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 96 - 113, 30.04.2021
https://doi.org/10.32328/turkjforsci.841566

Öz

Günümüzde birçok sektörde olduğu gibi doğal ve kültürel kaynaklar yanlış kullanım ve turizmde tüketim odaklı yaşayış nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Tuzim de sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bu kaynakların tespit edilmesi korunması ve geliştirilmesi gerekmektedir. İlerleyen teknoloji ile birlikte tespit aşamasında fotogrametrik yöntemlerde kullanım imkanları ortaya çıkmıştır. Çalışmada yersel fotogrametrik yöntemlerin miras niteliği taşıyan kaynakların kayıt altına alınmasında potansiyelini değerlendirmek amacıyla iki örnek tarihi yapının yüksek çözünürlüklü kamera ile fotoğrafları çekilmiştir. Daha sonra, Agisoft ve 3D Zephyr Free programı yardımıyla foroğraflar işlenerek üç boyutlu modelleri oluşturulmuştur. Çalışmada, Giresun ili merkezde bulunan önemli kültürel miras örneklerinden Giresun Millet Bahçesi girişindeki tarihi kapı ve Seyyit Vakkas Türbesi incelenmiştir. Modelleme sırasında kapı için 13 ve türbe için 50 olmak üzere farklı fotoğraf sayıları kullanılmıştır. Programlarla model oluşturma sırasında kullanılan noktalar ve ara yüzler incelenmiştir. Modellere ilişkin değerlendirmelere göre Millet Bahçesi kapısının ön yüzeyi için oluşturulan modelde her iki programında detaylı sonuç verdiği gözlemlenmiştir. Bu iki program türbe için kıyaslandığında ise Agisoft Metashape 3D Zephyr’e göre daha iyi bir model ortaya çıkarmıştır. Sonuçlar kültürel miras niteliği taşıyan tarihi yapıların kayıt altına alınmasında yersel photogrametrik yöntemlerin yüksek doğrulukta ve hassasiyette veriler sağlayabileceğini göstermiştir.  

Kaynakça

 • Acuna, M., Sosa, A. (2019). Automated Volumetric Measurements of Truckloads Through Multi-View Photogrammetry and 3D Reconstruction Software. Croatian Journal of Forest Engineering: Journal for Theory and Application of Forestry Engineering, 40(1), 151-162.
 • Adamopoulos, E., Rinaudo, F., & Bovero, A. (2019). Fırst Assessments on Herıtage Scıence Orıented Image-Based Modelıng Usıng Low-Cost Modıfıed And Mobıle Cameras. In 6th International Workshop LowCost 3D–Sensors, Algorithms, Applications, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-2/W17, 23–30.
 • Agisoft, L.L.C. Agisoft Metashape User Manual: Professional Edition, Version 1.6; Agisoft LLC: St. Petersburg, Russia, 2020; Available online: https://www.agisoft.com/pdf/metashape_1_6_en.pdf (accessed on 23 March 2020).
 • Al Khalil, O., Grussenmeyer, P., 2D & 3D Reconstructıon Workflows From Archıve Images, Case Study Of Damaged Monuments In Bosra Al-Sham Cıty (Syrıa). International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, XLII-2/W15, 55–62, 2019.
 • Anonym 2020, Giresun Belediyesi Turizm Rotaları, Available online: https://giresun.bel.tr/category/giresun-turizm-rotasi/, (accessed on 23 March 2020)
 • HKMO İstanbul Şubesi (2002). Mesleki sorunların tartışılması ve geleceğe yönelik politikaların belirlenmesi raporu İstanbul.
 • Kingsland, K. (2019). A Comparative Analysis of Two Commercial Digital Photogrammetry Software for Cultural Heritage Applications. In International Conference on Image Analysis and Processing (pp. 70-80). Springer, Cham.
 • Korumaz, A. G., Dülgerler, O. N., & Yakar, M. (2011). Digital Techniques in Cultural Heritage Documentation. Selcuk University Journal of Engineering, Science and Technology, 26(3), 67-83.
 • McCarthy, J. (2014). Multi-image Photogrammetry as a Practical Tool for Cultural Heritage Survey and Community Engagement. Journal of Archaeological Science, 43, 175-185.
 • Pérez Ramos, A., Robleda Prieto, G. (2015). 3d Virtualization by Close Range Photogrammetry Indoor Gothic Church Apses. The Case Study of Church Of San Francısco In Betanzos (La Coruña, SPAIN). International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences. 25-27 February, Avila, Spain. DOI:10.5194/isprsarchives-XL-5-W4-201-2015
 • Rahaman, H., Champion, E. (2019). To 3D or Not 3D: Choosing a Photogrammetry Workflow for Cultural Heritage Groups. Heritage, 2(3), 1835-1851.
 • Ruoss, E. and Alfarè L. (2013). ‘Sustainable Tourism as Driving Force for Cultural Heritage Sites Development.’ Planning, Managing and Monitoring Cultural Heritage Sites in South East Europe. CHERPLAN project report.
 • Samaan, M., Héno, R., Pierrot-Deseilligny, M. (2013). Close-Range Photogrammetric Tools for Small 3D Archeological Objects. International Archives of the Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-5/W2, 2013, XXIV International CIPA Symposium, 2 – 6 September 2013, Strasbourg, France.
 • Sarıtürk, B., ve Şekera, D. Z. (2017). Comparison Of Commercial And Open-Source Software Used In 3d Object Modeling With SFM Technique Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering, 17 (2017) Special Issue (126-131).
 • Turan, M. H. (2004). Evaluation of Contemporary Developments In The Field Of Architectural Photogrammetry, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol 19, No 1, 43-50, 2004.
 • UNESCO, ICCROM, ICOMOS, IUCN, (2011). Preparing World Heritage Nominations. Second Edition. UNESCO, 135
 • Yakar, İ., Bilgi, S. (2019). The Applicability of 3-D Models Obtained by Using Mobile Phones for The Protection of Cultural Heritage: A Case Study of III. Ahmet Fountain Example, Photogrammetry Journal of Turkey, 1(1); 25-29
 • Yakar, M., Yılmaz, H.M. (2008),.Kültürel Miraslardan Tarihi Horozluhan’ın Fotogrametrik Rölöve Çalışması ve 3 Boyutlu Modellenmesi. S.Ü. Müh. - Mim. Fak. Dergisi, C.23 s.2: 25-33.
 • Yastıklı N., (2007).Documentation of Cultural Heritage Using Digital Photogrammetry and Laser Scanning. Journal of Cultural Heritage, 8(4), 423-427,
 • Yilmaz, H. M., Yakar, M., Gulec, S. A., Dulgerler, O. N. Importance of Digital Close-Range Photogrammetry in Documentation of Cultural Heritage. Journal of Cultural Heritage, 8(4), 428-433, 2007.
 • 3DFLOW S.R.L. 3DFLOW 3D Zephyr Free user Manual; Version 4.5: 3DFLOW S.R.L.: Verona, ITALY, 2019, http://3dflow.net/zephyr-doc/3DF%20Zephyr%20Manual%204.500%20English.pdf (accessed on 23 March 2019)

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Uzaktan Algılama
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ebru BİLİCİ (Sorumlu Yazar)
Giresun University
0000-0003-0532-0890
Türkiye


Zennure UÇAR
DUZCE UNIVERSITY
0000-0003-1413-0036
Türkiye


Abdullah Emin AKAY
BURSA TECHNICAL UNIVERSITY
0000-0001-6558-9029
Türkiye


Musa GENÇ
Giresun University
0000-0002-4857-7437
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { turkjforsci841566, journal = {Turkish Journal of Forest Science}, issn = {}, eissn = {2618-6616}, address = {KSÜ Orman Fakültesi Avşar Yerleşkesi 46100 Onikişubat/Kahramanmaraş}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {96 - 113}, doi = {10.32328/turkjforsci.841566}, title = {ANALYSIS OF DOCUMENTATION OPPORTUNITIES OF CULTURAL HERITAGE SAMPLES WITH TERRESTRIAL PHOTOGRAMETRY METHODS}, key = {cite}, author = {Bilici, Ebru and Uçar, Zennure and Akay, Abdullah Emin and Genç, Musa} }
APA Bilici, E. , Uçar, Z. , Akay, A. E. & Genç, M. (2021). ANALYSIS OF DOCUMENTATION OPPORTUNITIES OF CULTURAL HERITAGE SAMPLES WITH TERRESTRIAL PHOTOGRAMETRY METHODS . Turkish Journal of Forest Science , 5 (1) , 96-113 . DOI: 10.32328/turkjforsci.841566
MLA Bilici, E. , Uçar, Z. , Akay, A. E. , Genç, M. "ANALYSIS OF DOCUMENTATION OPPORTUNITIES OF CULTURAL HERITAGE SAMPLES WITH TERRESTRIAL PHOTOGRAMETRY METHODS" . Turkish Journal of Forest Science 5 (2021 ): 96-113 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjforsci/issue/62175/841566>
Chicago Bilici, E. , Uçar, Z. , Akay, A. E. , Genç, M. "ANALYSIS OF DOCUMENTATION OPPORTUNITIES OF CULTURAL HERITAGE SAMPLES WITH TERRESTRIAL PHOTOGRAMETRY METHODS". Turkish Journal of Forest Science 5 (2021 ): 96-113
RIS TY - JOUR T1 - ANALYSIS OF DOCUMENTATION OPPORTUNITIES OF CULTURAL HERITAGE SAMPLES WITH TERRESTRIAL PHOTOGRAMETRY METHODS AU - Ebru Bilici , Zennure Uçar , Abdullah Emin Akay , Musa Genç Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.32328/turkjforsci.841566 DO - 10.32328/turkjforsci.841566 T2 - Turkish Journal of Forest Science JF - Journal JO - JOR SP - 96 EP - 113 VL - 5 IS - 1 SN - -2618-6616 M3 - doi: 10.32328/turkjforsci.841566 UR - https://doi.org/10.32328/turkjforsci.841566 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Forest Science ANALYSIS OF DOCUMENTATION OPPORTUNITIES OF CULTURAL HERITAGE SAMPLES WITH TERRESTRIAL PHOTOGRAMETRY METHODS %A Ebru Bilici , Zennure Uçar , Abdullah Emin Akay , Musa Genç %T ANALYSIS OF DOCUMENTATION OPPORTUNITIES OF CULTURAL HERITAGE SAMPLES WITH TERRESTRIAL PHOTOGRAMETRY METHODS %D 2021 %J Turkish Journal of Forest Science %P -2618-6616 %V 5 %N 1 %R doi: 10.32328/turkjforsci.841566 %U 10.32328/turkjforsci.841566
ISNAD Bilici, Ebru , Uçar, Zennure , Akay, Abdullah Emin , Genç, Musa . "ANALYSIS OF DOCUMENTATION OPPORTUNITIES OF CULTURAL HERITAGE SAMPLES WITH TERRESTRIAL PHOTOGRAMETRY METHODS". Turkish Journal of Forest Science 5 / 1 (Nisan 2021): 96-113 . https://doi.org/10.32328/turkjforsci.841566
AMA Bilici E. , Uçar Z. , Akay A. E. , Genç M. ANALYSIS OF DOCUMENTATION OPPORTUNITIES OF CULTURAL HERITAGE SAMPLES WITH TERRESTRIAL PHOTOGRAMETRY METHODS. Turk J For Sci. 2021; 5(1): 96-113.
Vancouver Bilici E. , Uçar Z. , Akay A. E. , Genç M. ANALYSIS OF DOCUMENTATION OPPORTUNITIES OF CULTURAL HERITAGE SAMPLES WITH TERRESTRIAL PHOTOGRAMETRY METHODS. Turkish Journal of Forest Science. 2021; 5(1): 96-113.
IEEE E. Bilici , Z. Uçar , A. E. Akay ve M. Genç , "ANALYSIS OF DOCUMENTATION OPPORTUNITIES OF CULTURAL HERITAGE SAMPLES WITH TERRESTRIAL PHOTOGRAMETRY METHODS", Turkish Journal of Forest Science, c. 5, sayı. 1, ss. 96-113, Nis. 2021, doi:10.32328/turkjforsci.841566