Yıl 2019, Cilt 23 , Sayı 2, Sayfalar 334 - 374 2019-11-12

HÂŞİM NESRİNE YENİ BİR BAKIŞ: HÂŞİM’İN MENSUR ŞİİRLERİ

Özgür İLDEŞ [1]


Ahmet Hâşim’in düzyazılarının şiir tadı taşıdığı bugüne kadar pek çok kişi tarafından dile getirilmiştir. Ama Hâşim’in düzyazılarının bir kısmının, şiirsel olmanın ötesinde,  bizzat “şiir” (mensur şiir) olduğunu ifade eden pek çıkmamıştır. Bu makalede Hâşim’in düzyazıları, taşıdıkları kurucu imgelerin merkeze alındığı rekonstrüktif bir okumaya tâbi tutularak, Hâşim’in nesirlerinin bir kısmının, dış yapı bakımından nesir görünümlü olmakla birlikte, özünde nesir değil, şiir oldukları ifade edilmiştir. Fransız şiirinde Comte de Lautréamont, Aloysius Bertrand, Charles Baudelaire ve Arthur Rimbaud gibi şairlerin kuruluşunda rol aldıkları mensur şiirin klasik örnekleri incelendiği zaman, Hâşim’in pek çok nesrinin de pekâlâ “mensur şiir” türü altında değerlendirilebileceği görülmektedir. Bir metnin şiir olup olmadığı belirlenirken, satırların yan yana mı yoksa alt alta mı dizildiğinden ziyade, metnin özüne ve kurgusuna bakılması gerektiği fikri, yazıda esas alınmıştır. Bu fikir doğrultusunda; Hâşim’in nesir kitapları içinde, başta “Ay” yazısı olmak üzere, yoğun imgeler içeren bazı düzyazılarının  “mensur şiir” olarak telakki edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Hâşim’in düzyazılarının bu şekilde yeni ve farklı bir bakış açısıyla okunması, hem Hâşim’in şairliğinin çok yönlü ve çok boyutlu şekilde değerlendirilebilmesini hem de Türkçe’de mensur şiir literatürünün sınırlarının belirlenmesi meselesine daha taze ve dinamik bir açıdan bakılmasını beraberinde getirebilir.

Ahmet Hâşim, Nesir, Sanatkârane Nesir, Mensur Şiir, Bize Göre, Gurabâhâne-i Laklakan
  • KAYNAKÇA
  • ALPTEKİN, Turan (1985). Ahmet Hâşim, Hayatı, Sanatı ve Eserleri, İstanbul: Kastaş Yayınları.AYDA, Adile (1962). Yahya Kemal: Kendi Ağzından Fikirleri San’at Görüşleri, Ankara: Ajan-Türk Matbaası. BAUDELAİRE, Charles (2015). Paris Sıkıntısı. (Türkçesi: Özdemir İnce), Arséne Houssaye’e ithaf kısmı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. BERTRAND, Aloysius (2015). Gaspard de la Nuit. (Türkçesi: Özdemir İnce), Ankara: İmge Yayınları. ÇAĞLAR, Behçet Kemal (1958). “Ahmet Hâşim” (Hilmi Yücebaş’ın Bütün Cepheleriyle Ahmet Hâşim kitabı içinde), İstanbul: İnkılâp Kitabevi. EKREM, Recaizade Mahmut (1884). Takdîr-i Elhân, İstanbul: Mahmut Bey Matbaası. FUAT, Memet (2003). Ahmet Hâşim, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. GARİPER, Cafer (2006). “Türk Edebiyatında Mensur Şiir”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C. 4, S. 7: 361-409.HÂŞİM, Ahmed (1926). Piyâle, İlk ve Son Şiirler, İstanbul: İlhami – Fevzi Matbaası. HÂŞİM, Ahmed (1928). Gurabâhâne-i Laklakan, İstanbul: İlhami – Fevzi Matbaası.HÂŞİM, Ahmed (1928). Bize Göre ve Bir Seyahatin Notları, İstanbul: Kâğıtçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi. HÂŞİM, Ahmed (1933). Şiirler (Ahmet Hâşim’in Şiirleri), İstanbul: Semih Lütfi Sühulet Kütüphanesi.HÂŞİM, Ahmed (1933). Frankfurt Seyahatnâmesi, İstanbul: Semih Lütfi Sühulet Kütüphanesi.HİSAR, Abdülhak Şinasi (1963). Ahmet Hâşim, Şiiri ve Hayatı, İstanbul: Hilmi Kitabevi. HÜSEYİN, Ferhad (1993). Söyle Gölgen de Gitsin, Ankara: Ekin Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5326-2122
Yazar: Özgür İLDEŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 13 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 12 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { turkoloji581815, journal = {Türkoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4934}, address = {Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {23}, pages = {334 - 374}, doi = {}, title = {HÂŞİM NESRİNE YENİ BİR BAKIŞ: HÂŞİM’İN MENSUR ŞİİRLERİ}, key = {cite}, author = {İLDEŞ, Özgür} }
APA İLDEŞ, Ö . (2019). HÂŞİM NESRİNE YENİ BİR BAKIŞ: HÂŞİM’İN MENSUR ŞİİRLERİ. Türkoloji Dergisi , 23 (2) , 334-374 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkoloji/issue/50187/581815
MLA İLDEŞ, Ö . "HÂŞİM NESRİNE YENİ BİR BAKIŞ: HÂŞİM’İN MENSUR ŞİİRLERİ". Türkoloji Dergisi 23 (2019 ): 334-374 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkoloji/issue/50187/581815>
Chicago İLDEŞ, Ö . "HÂŞİM NESRİNE YENİ BİR BAKIŞ: HÂŞİM’İN MENSUR ŞİİRLERİ". Türkoloji Dergisi 23 (2019 ): 334-374
RIS TY - JOUR T1 - HÂŞİM NESRİNE YENİ BİR BAKIŞ: HÂŞİM’İN MENSUR ŞİİRLERİ AU - Özgür İLDEŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 334 EP - 374 VL - 23 IS - 2 SN - -2602-4934 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkoloji Dergisi HÂŞİM NESRİNE YENİ BİR BAKIŞ: HÂŞİM’İN MENSUR ŞİİRLERİ %A Özgür İLDEŞ %T HÂŞİM NESRİNE YENİ BİR BAKIŞ: HÂŞİM’İN MENSUR ŞİİRLERİ %D 2019 %J Türkoloji Dergisi %P -2602-4934 %V 23 %N 2 %R %U
ISNAD İLDEŞ, Özgür . "HÂŞİM NESRİNE YENİ BİR BAKIŞ: HÂŞİM’İN MENSUR ŞİİRLERİ". Türkoloji Dergisi 23 / 2 (Kasım 2019): 334-374 .
AMA İLDEŞ Ö . HÂŞİM NESRİNE YENİ BİR BAKIŞ: HÂŞİM’İN MENSUR ŞİİRLERİ. Türkoloji Dergisi. 2019; 23(2): 334-374.
Vancouver İLDEŞ Ö . HÂŞİM NESRİNE YENİ BİR BAKIŞ: HÂŞİM’İN MENSUR ŞİİRLERİ. Türkoloji Dergisi. 2019; 23(2): 374-334.