Türkoloji Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2602-4934 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1964 | Yayıncı Ankara Üniversitesi |


Türkoloji Dergisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından, Bahar ve Güz sayıları olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin bu periyodik sayılarına ek olarak özel sayıları da yayımlanabilir. Dergide, Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilimsel yöntem ve tekniklere göre hazırlanmış özgün araştırma ve inceleme yazılarına yer verilir.

Dergiye gönderilecek yazılar, daha önce yayımlanmamış/ yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Sempozyumlarda ya da kongrelerde sunulan bildiriler ve konferans metinleri de daha önce yayımlanmamış/ yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş ve derginin yayın ilkelerine uygun hâle getirilmiş olmak koşuluyla dergide yayımlanabilir.

Türkoloji Dergisi

e-ISSN 2602-4934 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1964 | Yayıncı Ankara Üniversitesi |
Kapak Resmi


Türkoloji Dergisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından, Bahar ve Güz sayıları olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin bu periyodik sayılarına ek olarak özel sayıları da yayımlanabilir. Dergide, Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilimsel yöntem ve tekniklere göre hazırlanmış özgün araştırma ve inceleme yazılarına yer verilir.

Dergiye gönderilecek yazılar, daha önce yayımlanmamış/ yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Sempozyumlarda ya da kongrelerde sunulan bildiriler ve konferans metinleri de daha önce yayımlanmamış/ yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş ve derginin yayın ilkelerine uygun hâle getirilmiş olmak koşuluyla dergide yayımlanabilir.

Cilt 25 - Sayı 1 - 12 Haz 2021
 1. KENZÜ'L-KÜBERÂ YAYININA BAZI KATKILAR
  Sayfalar 1 - 13
  Bilal ÇAKICI, Ahmet KARADOĞAN
 2. SABAHATTİN ALİ’NİN “KIRLANGIÇLAR” ÖYKÜSÜ ÜZERİNE ALEGORİK BİR OKUMA
  Sayfalar 14 - 23
  Zeynep DURAK
 3. MEHMED BOSNEVÎ’NİN MANZUM KIRK HADİS TERCÜMESİ
  Sayfalar 24 - 42
  Zahide EFE
 4. AHMET MİTHAT EFENDİ'NİN FELÂTUN BEY İLE RÂKIM EFENDİ ROMANINDA İSLAM EPİSTEMOLOJİSİNE MUTLAK BAĞLILIK VE BATI ALGISI
  Sayfalar 43 - 56
  Bilginç EYAN
 5. ÇAĞDAŞ ÖZBEK ŞAİRİ TAHİR KAHHAR SANATININ ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 57 - 65
  Terane HEŞİMOVA
 6. FAZLÎ VE MANZUM KASÎDE-İ BÜRDE TERCÜMESİ
  Sayfalar 66 - 89
  Yunus KAPLAN
 7. KİRALIK KONAK’IN ALAFRANGA KARAKTERİ SENİHA
  Sayfalar 90 - 98
  Gulzar MAMMADOVA
 8. MAZMUNDAN İMGEYE CENAP ŞAHABETTİN ŞİİRİNİN SERÜVENİ
  Sayfalar 99 - 116
  Hüseyin ÖZDEMİR
 9. “FÜYÛZAT” DERGİSİ; FÜYÛZATCILARIN SOSYOPOLİTİK YAZILARINDA MİLLÎ İDEAL KONUSU (ALI BEY HÜSEYİNZADE`NİN VE MUHAMMED HADİ'NİN SANATLARININ TEMELİNDE)
  Sayfalar 117 - 127
  Vüsale TAĞIZADE
 10. NAHİD SIRRI ÖRİK’İN KISKANMAK ROMANINDA FERİK CEMAL PAŞA’NIN “GEÇKİN” VE “TALİHSİZ” KIZI
  Sayfalar 128 - 158
  Zeynep TEK
 11. “EN KARA”DAN “ANKARA”YA: AHMET İHSAN TOKGÖZ’ÜN ANKARA YAZILARI
  Sayfalar 159 - 175
  Necati TONGA
 12. MELİH CEVDET ANDAY'IN MERYEM GİBİ ROMANINDA TOPLUMSAL AHLÂK VE KADIN
  Sayfalar 176 - 186
  Emine TUĞCU
 13. BAHARLA GELEN'İ VAROLUŞÇU FELSEFE VE SARTRE'IN "ÖTEKİ" KAVRAMI EKSENİNDE OKUMAK
  Sayfalar 187 - 216
  Burçin ÜN
 14. BİTKİ ADLARININ ANLAM OLAYLARI VE ANLAM DEĞİŞMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 217 - 241
  Yasemin YILDIZ
Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi