e-ISSN: 2602-4934
Başlangıç: 1964
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ankara Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Türkoloji Dergisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından, Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.. Derginin bu periyodik sayılarına ek olarak özel sayıları da yayımlanabilir. Dergide, Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilimsel yöntem ve tekniklere göre hazırlanmış özgün araştırma ve inceleme yazılarına yer verilir.

Dergiye gönderilecek yazılar, daha önce yayımlanmamış/ yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Sempozyumlarda ya da kongrelerde sunulan bildiriler ve konferans metinleri de daha önce yayımlanmamış/ yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş ve derginin yayın ilkelerine uygun hâle getirilmiş olmak koşuluyla dergide yayımlanabilir.

2021 - Cilt: 25 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

11. SAFA ÖNAL'IN HİKÂYELERİ

Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi