Yıl 2019, Cilt 23 , Sayı 2, Sayfalar 396 - 412 2019-11-12

Orta Asya ve Köktürkler Üzerine Farklı Bir Bakış

Aysu ATA [1]


Bir insan ömrü süresince dünyaya hükmetmiş olan Moğollarla ilgili okuduğum her kitapta ve makalede dikkatimi çeken onların ticarette ve haberleşmede ne derece ileri olduklarıydı. Bu iki eylemin gerçekleşmesi için gerekli olan yerleşik kültür ve bu kültür içinde kervansaray geleneğinin gelişimini bu yazımda ele aldım. Sanırım bazı konularda bugüne kadar yazılanlardan ezberlediklerimizi bir kenara koyup yeni tanımlamalara ihtiyacımız var.

Türkler, Moğollar, Semerkant, İpek Yolu
 • Alyılmaz, Cengiz (2002), “Eski Türk Şehirleri ve Semerkant”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 20, Erzurum, s. 303-311. Babayar, Gaybullah (2007), Köktürk Kağanlığı Sikkeleri Kataloğu, TİKA, Ankara.
 • Balmt, Csanat (1986), “VI.-VIII. Yüzyıllarda İç Asya ve Orta Asya'daki Türk Tipi Arkeoloji Anıtları”, Türk Kültürü Araştırmaları Dr. Emel Esin'e Armağan, XXIV / 1, Ankara, s. 7-32.
 • Bamyacı, Ertan (2018), “Justinos Hanedanı Dönemi (518-602) Bizans İmparatorluğu’nun Genel Ekonomisi ve Ticaret Politikası”, Rifat Özdemir’e Armağan, Yalın Yayıncılık, İstanbul 2018, s. 66-75.
 • Baykara, Tuncer (1975), “Eski Türk İktisadi Hayatı ve Şehir”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, 6, İstanbul, s. 75-104.
 • Bedirhan, Yaşar (2016), “Türkiye Selçuklu Sultanlarının Milletlerarası Ticareti Geliştirmek İçin Yürüttüğü Faaliyetler ve İzlediği Politikalar”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 9, S.42, Şubat.
 • Bergreen, Laurence (2018), Marco Polo, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Divitçioğlu, Sencer (2000), Kök Türkler. Kut, Küç, Ülüg, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Günel, Gökçe (2010), “Anadolu Selçuklu Döneminde Anadolu’da İpekyolu-Kervansaraylar-Köprüler”, Kebikeç, S. 29, s. 133-146.
 • İzgi, Özkan (1977), “Harezmşah ve Moğolların İlk Karşılaşmaları ve Otrar Hadisesi”, Türk Kültürü, S. 170, Ankara.
 • ________ (1978), “XI. Yüzyıla Kadar Orta Asya Türk Devletleri’nin Çin’le Yaptığı Ticari Münasebetler”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, 9, İstanbul, s. 96-97.
 • ________ (2017a), “Tatar Adı Hakkında”, Orta Asya Türk Tarihi Araştırmaları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
 • ________ (2017b), “Seyahatnamelerle Orta Asya, XI. Türk Tarih Kongresi, 5-9 Eylül”, Orta Asya Türk Tarihi Araştırmaları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2. Baskı, Ankara.
 • ________ (2017c), “Moğolların Batı İstilası ve Türk Tarihi Bakımından Önemi”, Orta Asya Türk Tarihi Araştırmaları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2. Baskı, Ankara.
 • Mori, Masao (1984), “Soğdluların Orta-Asya’daki Faaliyetleri”, Türk Tarih Kurumu Belleten, 47/185, Ankara, s. 339-351.
 • Özgüdenli, Osman G. (2017), “Türkiye’de Moğol Tarihi ve Kültürü Araştırmalarının Doğuşu ve Gelişimi (1923-2017)”, MUTAD, IV (II).
 • Rossabi, Moris (2015), Kubilay Han, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Roux, Jean-Paul (2018), Türklerin Tarihi. Pasifik’ten Akdeniz’e 2000 Yıl, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • ________ (2001), Moğol İmparatorluğu Tarihi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • Starr, Frederick (2019), Arap Fetihlerinden Timur’a Orta Asya’nın Altın Çağı. Kayıp Aydınlanma, (Çeviri: Yusuf Selman İnanç), Kronik Yayınlar, İstanbul 2019.
 • Taşağıl, Ahmet (2005), “Turkish- Mongolian Relations in the Early Period”, Manas Üniversitesi Koomduk İlimler Jurnali, 13, s. 67-73.
 • Togan, Zeki Velidi (1941), Moğollar, Cengiz ve Türklük, Arkadaş Matbaası, Ankara.
 • __________ (1981), Umumi Türk Tarihi’ne Giriş, Enderun Kitabevi, (3. Baskı), İstanbul.
 • Togan, İsenbike (1984), “Moğollar Devrinde Çin’de Ticaret ve “Ortak Tüccarları””, Toplum ve Bilim, 25-26.
 • Turan, Osman (1946), “Selçuk Kervansarayları”, Türk Tarih Kurumu Belleten, TTT Basımevi, Ankara, s. 471-496.
 • Yıldızdağ, Cengiz (2005), “VII.-X. yy.’larda İpek Yolu Ticaretinin Türk Tarihine Etkileri”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Aysu ATA
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Ağustos 2019
Kabul Tarihi : 13 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 12 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { turkoloji599812, journal = {Türkoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4934}, address = {Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {23}, pages = {396 - 412}, doi = {}, title = {Orta Asya ve Köktürkler Üzerine Farklı Bir Bakış}, key = {cite}, author = {ATA, Aysu} }
APA ATA, A . (2019). Orta Asya ve Köktürkler Üzerine Farklı Bir Bakış. Türkoloji Dergisi , 23 (2) , 396-412 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkoloji/issue/50187/599812
MLA ATA, A . "Orta Asya ve Köktürkler Üzerine Farklı Bir Bakış". Türkoloji Dergisi 23 (2019 ): 396-412 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkoloji/issue/50187/599812>
Chicago ATA, A . "Orta Asya ve Köktürkler Üzerine Farklı Bir Bakış". Türkoloji Dergisi 23 (2019 ): 396-412
RIS TY - JOUR T1 - Orta Asya ve Köktürkler Üzerine Farklı Bir Bakış AU - Aysu ATA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 396 EP - 412 VL - 23 IS - 2 SN - -2602-4934 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkoloji Dergisi Orta Asya ve Köktürkler Üzerine Farklı Bir Bakış %A Aysu ATA %T Orta Asya ve Köktürkler Üzerine Farklı Bir Bakış %D 2019 %J Türkoloji Dergisi %P -2602-4934 %V 23 %N 2 %R %U
ISNAD ATA, Aysu . "Orta Asya ve Köktürkler Üzerine Farklı Bir Bakış". Türkoloji Dergisi 23 / 2 (Kasım 2019): 396-412 .
AMA ATA A . Orta Asya ve Köktürkler Üzerine Farklı Bir Bakış. Türkoloji Dergisi. 2019; 23(2): 396-412.
Vancouver ATA A . Orta Asya ve Köktürkler Üzerine Farklı Bir Bakış. Türkoloji Dergisi. 2019; 23(2): 412-396.