Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 136 - 143 2019-12-31

Gazetecilik Sektörünün Geleceğine Yönelik Genel Değerlendirme

Zeynep AYER [1] , Birol AKGÜL [2]


Gazete, geleneksel gazeteciliğin en çok tercih edilen araçlarından biridir. Türkiye’de ilk gazete 17. yüzyılda basılmış ve 2000’li yıllara dek gelişimini sürdürmüştür. 1970’lerde internetin ortaya çıkması ve 1990’larda gazetelerin internet üzerinden erişilebilir olmasıyla, basılı gazetelere olan talep önemli derecede azalmıştır. Teknolojinin gelişmesi, bilgiyi daha kolay ulaşılabilir hal getirmiştir. Böylece internet tabanlı araçlarla bilgiye ulaşmak daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Genç kuşak başta olmak üzere toplum, önce televizyon ve radyo, son dönemde de internet üzerinden ulaştığı haberi gazetedekine tercih etmeye başlamıştır. Haberleşme, böylece, farklı bir boyut kazanmıştır. İletişimin dijital araçlarla yapılması, haber kaynaklarının, yani medya araçlarının da dijitalleşmesini gerekli kılmıştır.

Dört ana bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde bir medya aracı olan gazetenin tanımı yapılmış ve gelişim süreci ele alınmıştır. İkinci bölümde gazetecilik, mesleki anlamda analiz edilmiştir. Üçüncü bölümde geleneksel gazetecilik ve dijital gazetecilik (internet gazeteciliği) kavramları tanımlanmış ve karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Son bölümde ise, gazeteciliğin geleceğine yönelik değerlendirme ve öngörülere yer verilmiştir. Çalışmada literatür tarama ve kurgulama yöntemleri kullanılmıştır. 

Geleneksel Gazetecilik, Dijital Gazetecilik
  • Akbulut, U. (2018). “Gazete: İlk Örneğini M.Ö. 131’de Romalılar Çıkardı” http://www.uralakbulut.com.tr/wp-content/uploads/2018/04/GAZETE-%C4%B0LK-%C3%96RNE%C4%9E%C4%B0N%C4%B0-M-%C3%96-131-DE-ROMALILAR-%C3%87IKARDI-26-MART-2018.pdf Erişim Tarihi: 18.07.2019 Benek, M. K., (2016). “Osmanlı'da Basının Doğuşu ve II. Meşrutiyete Kadarki Gelişimi”. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6-7), s. 27-39. https://dergipark.org.tr/download/article-file/266304 Erişim Tarihi: 14.07.2019Önal, İ. (2008). “Türkiye’de Gazetecilerin Bilgi Gereksinimlerinin ve Arama Davranışlarının Değerlendirilmesi”. Bilgi Dünyası Dergisi, 9(2), s. 286-314. http://www.bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/dosyalar/Gazetecilerin%20bilgi%20gereksinimi.pdf Erişim Tarihi: 05.08.2019Özer, Ö. (2013). “Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği”. Basın İşletmeciliği. Erdal Dağtaş. (der.) içinde. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.Teyit. “Nedir?”. https://teyit.org/nedir/ Erişim Tarihi: 03.10.2017Shirky, C. (2014). “The Last Call”, https://medium.com/@cshirky/last-call-c682f6471c70, Erişim Tarihi: 28.09.2017Wikipedia. “Digital News Initiative”. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_News_Initiative Erişim Tarihi: 01.08.2019
  • Benek, M. K., (2016). “Osmanlı'da Basının Doğuşu ve II. Meşrutiyete Kadarki Gelişimi”. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6-7), s. 27-39. https://dergipark.org.tr/download/article-file/266304 Erişim Tarihi: 14.07.2019
  • Önal, İ. (2008). “Türkiye’de Gazetecilerin Bilgi Gereksinimlerinin ve Arama Davranışlarının Değerlendirilmesi”. Bilgi Dünyası Dergisi, 9(2), s. 286-314. http://www.bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/dosyalar/Gazetecilerin%20bilgi%20gereksinimi.pdf Erişim Tarihi: 05.08.2019
  • Özer, Ö. (2013). “Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği”. Basın İşletmeciliği. Erdal Dağtaş. (der.) içinde. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
  • Teyit. “Nedir?”. https://teyit.org/nedir/ Erişim Tarihi: 03.10.2017
  • Shirky, C. (2014). “The Last Call”, https://medium.com/@cshirky/last-call-c682f6471c70, Erişim Tarihi: 28.09.2017
  • Wikipedia. “Digital News Initiative”. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_News_Initiative Erişim Tarihi: 01.08.2019
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4107-0171
Yazar: Zeynep AYER (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0701-0928
Yazar: Birol AKGÜL
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { turksosbilder605583, journal = {Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2528-9772}, eissn = {2528-9772}, address = {}, publisher = {Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {136 - 143}, doi = {}, title = {Gazetecilik Sektörünün Geleceğine Yönelik Genel Değerlendirme}, key = {cite}, author = {AYER, Zeynep and AKGÜL, Birol} }
APA AYER, Z , AKGÜL, B . (2019). Gazetecilik Sektörünün Geleceğine Yönelik Genel Değerlendirme. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (2) , 136-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turksosbilder/issue/52046/605583
MLA AYER, Z , AKGÜL, B . "Gazetecilik Sektörünün Geleceğine Yönelik Genel Değerlendirme". Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2019 ): 136-143 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turksosbilder/issue/52046/605583>
Chicago AYER, Z , AKGÜL, B . "Gazetecilik Sektörünün Geleceğine Yönelik Genel Değerlendirme". Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2019 ): 136-143
RIS TY - JOUR T1 - Gazetecilik Sektörünün Geleceğine Yönelik Genel Değerlendirme AU - Zeynep AYER , Birol AKGÜL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 136 EP - 143 VL - 4 IS - 2 SN - 2528-9772-2528-9772 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi Gazetecilik Sektörünün Geleceğine Yönelik Genel Değerlendirme %A Zeynep AYER , Birol AKGÜL %T Gazetecilik Sektörünün Geleceğine Yönelik Genel Değerlendirme %D 2019 %J Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi %P 2528-9772-2528-9772 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD AYER, Zeynep , AKGÜL, Birol . "Gazetecilik Sektörünün Geleceğine Yönelik Genel Değerlendirme". Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 4 / 2 (Aralık 2020): 136-143 .
AMA AYER Z , AKGÜL B . Gazetecilik Sektörünün Geleceğine Yönelik Genel Değerlendirme. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 4(2): 136-143.
Vancouver AYER Z , AKGÜL B . Gazetecilik Sektörünün Geleceğine Yönelik Genel Değerlendirme. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 4(2): 143-136.