Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 173 - 186 2020-12-31

Türk Okullarında Afgan Öğrenci Olmak: Fenomenolojik Bir Çalışma

Ersin TÜRE [1] , Mucahit KAGAN [2] , Meryem ATALAY [3] , Gülsüm ALKAN [4]


Afgan öğrencilerin mülteci olarak kabul edilmeleri, evde ve okulda yaşanılan kültürel yaşantıların gündelik hayatlarına olan etkileri bir tartışma alanı yaratmaktadır. Bu çalışmada öğrenim haytalarını MEB’e bağlı okullarda devam ettiren Afgan öğrencilerin günlük hayat deneyimlerinden yola çıkılarak öğrenci olmanın ve okulun onların gözlerinden ne anlama geldiğinin keşfedilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yöntem olarak fenomonolojik yaklaşım kullanılmış olup bütüncül ve örüntü kodlama türlerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Afgan öğrencilerin okula ilişkin anlamlandırmalarını ortaklaştıran öz; vatansızlığın neden olduğu kimliksizlik sorununun, okul üzerinden varlıklarını resmileştirilmesi ve okulda diğer Afgan öğrencilerin varlığı üzerinden aşılmasıdır.
Mülteci Afgan öğrenciler, okul, fenomenoloji
 • Akçalı, H.,(2019). Balıkesir’de İlk Ve Ortaokula Devam Eden Mülteci ve Sığınmacı Çocukların Eğitim Problemleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Almqvist, K. & Broberg, A. (1999). Mental health and social adjustment in young refugee children y 3½ years after their arrival in Sweden. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 38, 6, 723–730.
 • Boylu, E & Işık, Ö . (2017). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin Türkçeye yönelik algılarının metaforlar aracılığı ile belirlenmesi . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 5 (3) , 450-471 . DOI: 10.16916/aded.331251
 • Bağdaş, F.Ş. (nd.) “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yeri: Afganistan Örneği”, İstanbul, Hava Harp Okulu
 • Başar, U . (2018). Afganistan'da yabancı dil olarak Türkçe öğretimi üzerine güncel bir değerlendirme . Aydın Tömer Dil Dergisi, 3 (1) , 1-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aydintdd/issue/36339/396919
 • Collins, C.H., Zimmerman C., & Howard, L.M. (2011). Refugee, asylum seeker, immigrant women and postnatal depression: rates and risk factors. Archives of Women's Mental Health, (14), 1, 3-11.
 • Doğan, M. (2019). Temel eğitim kurumlarındaki Afgan uyruklu öğrencilerin sosyal entegrasyonunda okulun yeri: Karaman örneği. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Karaman
 • Ehsanullah, F. (2019). Afganistan'da Türkçe öğrenen öğrencilere yönelik dil ihtiyaç analizi. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi. Sakarya.
 • Ertuş,G. (2017). Suriyeli Sığınmacı Çocukların Türk Eğitim Kurumlarında Karşılaştıkları Sorunlar. İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Fazel, M. & Stein, A. (2002). Community child health, public health, and epidemiology. The mental health of refugee children. Arch Dis Child, (8) 7, 366-370.
 • Göksu, M . (2020). Afganistan Uyruklu İlkokul Öğrencilerinin Gözüyle Vatanseverlik. Değerler Eğitimi Dergisi , 18 (39) , 33-63 . DOI: 10.34234/ded.598196
 • İdin, Ş . (2018). The Challenges of Refugee Students Encountered in Science Courses: A Phenomenological Study . Journal of Education and Future , (13) , 79-94
 • Kılıç, E & Demi̇r, S . (2017). Türkiye’deki Afgan Mülteci Öğrencilerin Gözünden Türkiye Cumhuriyeti Milli Değerleri. Değerler Eğitimi Dergisi,15 (34) , 161-191. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/37287/430596
 • Küçükmehmetoğlu Ö (2018). Afganistanlı öğrencilerin Türkiye Türkçesindeki ünlüleri yazarken, telaffuz ederken yaptıkları hatalar ve çözüm önerileri. Turkish Studies (Elektronik), 13(11), 899 - 908.
 • Lipson JG & Omidian PA. (1992). Health issues of Afghan refugees in California. West J Med.157:271-275.
 • Lipson JG. (1992). Afghan refugee health: Some findings and suggestions. Qualitative Health Res 1:349-369
 • Mghir, R., & Raskin, A. (1999). The psychological effects of the war in Afghanistan on young Afghan refugees from different ethnic backgrounds. International Journal of Social Psychiatry, 45(1), 29–36.
 • Nurlu, M. &Kutlu, A . (2015). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Seviye A1 Yazma Sorunları: Afganistan Örneği . Kara Harp Okulu Bilim Dergisi , 25 (2) , 67-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/khobilim/issue/34217/378219
 • Rousseau, C. & Drapeau, A. (2003). Are refugee children an at-risk group?: A longitudinal study of Cambodian adolescents. Journal of Refugee Studies, 16(1), 67-81.
 • Renzaho, A.M.N. (2004). Fat, rich and beautiful: changing socio-cultural paradigms associated with obesity risk, nutritional status and refugee children from sub-Saharan Africa. Health & Place, 10 (1), 105–113.
 • Saldaña, J. (2013). The coding manual for qualitative researchers. Los Angeles: SAGE Publications
 • Sezgin, A. A. & Yolcu, T. (2016). Göç ile gelen uluslararası öğrencilerin sosyal uyum ve toplumsal kabul süreci. Humanitas, 4(7), 417-436
 • Sinclair, M. 2002. Planning education in and after emergencies, Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning
 • Şengül, K . (2017). Yabancı dil olarak türkçe öğrenen Afganistanlı Özbek Türklerinin Türkiye Türkçesine yönelik görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27 (2) , 91-100 . DOI: 10.18069/firatsbed.346485
 • Tran, C.G. (1997). Domestic violence among Vietnamese refugee women: Prevalence, abuse characteristics, psychiatric symptoms, and psychosocial factors.. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, (57) 11-B), 7239.
 • Yaser, A. (2017). Mental health literacy of resettled Afghan refugees in Australia : an exploration of how resettled refugees understand post-traumatic stress disorder and its treatment.
 • Waters, T. and Leblanc, K. 2005. Refugees and education: mass public schooling without a nation‐state. Comparative Education Review, 49: 129–147
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ersin TÜRE (Sorumlu Yazar)
Kurum: EBYÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Mucahit KAGAN
Kurum: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Meryem ATALAY
Kurum: Munzur Ortaokulu
Ülke: Turkey


Yazar: Gülsüm ALKAN
Kurum: Erzincan Lisesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Türe, E , Kagan, M , Atalay, M , Alkan, G . (2020). Türk Okullarında Afgan Öğrenci Olmak: Fenomenolojik Bir Çalışma . Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (2) , 173-186 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turksosbilder/issue/59442/838892