Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Moğolların Teşkilat ve İdarî Tarihi (İran Moğolları 1220-1295)

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 2, 213 - 216, 27.12.2020

Öz

İlhanlı Devleti (İran Moğolları) , Mengü Han’ın 1 Temmuz 1251 tarihindeki kurultayda Moğol Han’ı olmasından sonra, Ön Asya’da istediği sonucu alamayan Moğol komutanlarının yerine kardeşi İlhan Hülegü göndermesiyle, İran coğrafyasında 1256 yılında başkenti Tebriz olarak kurulan devletin adıdır. İlhanlı Devleti’nin kurulduğu İran coğrafyası jeopolitik durumu sebebiyle İlhanlılar’ı dönemin siyasi, sosyal ve kültürel tarihinin ayrılmaz bir parçası haline getirmektedir. Nitekim İlhan Devleti bu dönemde Altın Orda, Çağatay, Memlûk, Anadolu Selçuklu Devleti, Gürcü Krallığı ve Ermeni Prenslikleri ile ikili ilişkiler içerisine girmişti. Bu çerçevede dönemine göre başarılı sayabileceğimiz bir yönetim anlayışı benimseyen İlhanlılar, bunu sadece askeri başarılarına değil; aynı zamanda düzenli teşkilat yapılarına borçlu oldukları şüphesizdir. Bu açıdan elimizdeki eser İlhanlı Devleti özelinde teşkilat ve idarî tarih üzerine oldukça önem arz etmektedir. Özkan Dayı tarafından doktora tezi olarak çerçevesi çizilen ve 2020 yılında Ankara’da Altınordu yayınları tarafından çıkarılan Moğolların Teşkilat ve İdarî Tarihi (İran Moğolları 1220-1295) başlıklı bu çalışma, genelde Moğol tarihi özelde ise İlhanlı tarihi alanında büyük bir boşluğu dolduran incelemedir.

Kaynakça

  • Özkan Dayı, Moğolların Teşkilat ve İdarî Tarihi (İran Moğolları 1220-1295), Altınordu Yayınları, Ankara 2020.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap Tanıtımı
Yazarlar

Kurban Durmuşoğlu

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Durmuşoğlu, Kurban. “Moğolların Teşkilat Ve İdarî Tarihi (İran Moğolları 1220-1295)”. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi 5, sy. 2 (Aralık 2020): 213-16.