Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2548-091X | e-ISSN 2459-0185 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Fatih ÜNAL |


Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi Türklerin tarihinin belirli bir mekan ve zaman diliminde ele alınmasının güç olacağından hareketle ilgi sahasını Türk Tarihinin belirli bir alanına hasretmiştir. Dergi, Türk Dünyası genel tanımı içerisinde Türklerin; Rusya, Doğu Avrupa, İdil-Ural ve Sibirya, Kafkaslar, İran ve Türkistan sahalarında tarihi, kültürel geçmişini aydınlatacak akademik çalışmaların yayınlanmasına katkıda bulunmayı amaç edinmektedir. Bu bağlamda Türk Tarihi Araştırmaları dergisi belirtilen Türk coğrafyasında Türklerin siyasi tarihleri, devletçilik gelenekleri, sosyal hayatları, askeri ve iktisadi faaliyetleri, dini inançları vb. kapsamdaki konuları ele alan disiplinleri de yayın sahası olarak değerlendirmektedir.

Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi

ISSN 2548-091X | e-ISSN 2459-0185 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Fatih ÜNAL |
Kapak Resmi


Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi Türklerin tarihinin belirli bir mekan ve zaman diliminde ele alınmasının güç olacağından hareketle ilgi sahasını Türk Tarihinin belirli bir alanına hasretmiştir. Dergi, Türk Dünyası genel tanımı içerisinde Türklerin; Rusya, Doğu Avrupa, İdil-Ural ve Sibirya, Kafkaslar, İran ve Türkistan sahalarında tarihi, kültürel geçmişini aydınlatacak akademik çalışmaların yayınlanmasına katkıda bulunmayı amaç edinmektedir. Bu bağlamda Türk Tarihi Araştırmaları dergisi belirtilen Türk coğrafyasında Türklerin siyasi tarihleri, devletçilik gelenekleri, sosyal hayatları, askeri ve iktisadi faaliyetleri, dini inançları vb. kapsamdaki konuları ele alan disiplinleri de yayın sahası olarak değerlendirmektedir.
Cilt 5 - Sayı 1 - 18 Haz 2020
 1. Cengizlilerin Tarihi Üzerine Arapça Bir Metin: Tarih-i Selâtîn-i Tatar Han
  Sayfalar 1 - 26
  Mehmet Akif ERDOĞRU
 2. Tsargrad’ın Türkler Tarafından Ele Geçirilişi Hikâyesi’nin Yazarı ve Yazımı Üzerine
  Sayfalar 27 - 89
  Altay Tayfun ÖZCAN
 3. Ortaçağ Anadolu Devletlerine-Beyliklerine Ait Yeni Bulunan Numizmatik Materyaller
  Sayfalar 90 - 160
  Mustafa KALKAN
 4. Türkistan Tarihi Araştırmaları Açısından Mühim Bir Gezgin: Henri Moser ve Eserleri
  Sayfalar 161 - 176
  Oktay BERBER
 5. Irak Selçukluları Devrinde Halep’te Bir Türkmen Beyliği: Yarukoğulları (1128-1232)
  Sayfalar 177 - 193
  Hüseyin KAYHAN
 6. Diplomat Nikolay Valeryeviç Çarıkov’un Gözünden Merv’in İşgali
  Sayfalar 194 - 214
  Hatice KARIMOV
 7. Vladimir İvanoviç Alekseevski’nin Raporuna Göre 1891 Yılında Ardahan’da Gerçekleşen Difteri Salgını
  Sayfalar 215 - 240
  Harun ARSLANTÜRK
 8. Azerbaycan'ın İlk Kadın Gazetesi Işık (1911-1912)’dan Haricî Haberler: Türk-İtalyan (Trablusgarp) Savaşı
  Sayfalar 241 - 266
  Elanur KÖSE
 9. 600lerde Bizans Harp Sanatına Avar-Türk Tesiri (Maurikiosun Strategikon’u Hakkında Mülâhazalar)
  Sayfalar 267 - 283
  Samuel SZÁDECZKY-KARDOSS
 10. V. Yüzyıldan XIX. Yüzyıla Kadar Göçebelerin Batı’ya Doğru Sürüklenişi III. Bölüm Kumanlar ve Peçenekler
  Sayfalar 284 - 301
  H. H. HOWORTH
 11. Safevî Devleti’nin Kırım Tatarları ile Münasebetleri [Farsça Kaynaklara Göre]
  Sayfalar 302 - 318
  Leila MOHEBBİ
 12. Cengiz Han
  Sayfalar 319 - 327
  Murat TURAL
 13. Türkistan'da Efendiler ve Köleler
  Sayfalar 328 - 332
  Zafer SEVER
Dizinlenme Bilgileri