Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2548-091X | e-ISSN 2459-0185 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Fatih ÜNAL |


Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi Türklerin tarihinin belirli bir mekan ve zaman diliminde ele alınmasının güç olacağından hareketle ilgi sahasını Türk Tarihinin belirli bir alanına hasretmiştir. Dergi, Türk Dünyası genel tanımı içerisinde Türklerin; Rusya, Doğu Avrupa, İdil-Ural ve Sibirya, Kafkaslar, İran ve Türkistan sahalarında tarihi, kültürel geçmişini aydınlatacak akademik çalışmaların yayınlanmasına katkıda bulunmayı amaç edinmektedir. Bu bağlamda Türk Tarihi Araştırmaları dergisi belirtilen Türk coğrafyasında Türklerin siyasi tarihleri, devletçilik gelenekleri, sosyal hayatları, askeri ve iktisadi faaliyetleri, dini inançları vb. kapsamdaki konuları ele alan disiplinleri de yayın sahası olarak değerlendirmektedir.

Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi

ISSN 2548-091X | e-ISSN 2459-0185 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Fatih ÜNAL |
Kapak Resmi


Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi Türklerin tarihinin belirli bir mekan ve zaman diliminde ele alınmasının güç olacağından hareketle ilgi sahasını Türk Tarihinin belirli bir alanına hasretmiştir. Dergi, Türk Dünyası genel tanımı içerisinde Türklerin; Rusya, Doğu Avrupa, İdil-Ural ve Sibirya, Kafkaslar, İran ve Türkistan sahalarında tarihi, kültürel geçmişini aydınlatacak akademik çalışmaların yayınlanmasına katkıda bulunmayı amaç edinmektedir. Bu bağlamda Türk Tarihi Araştırmaları dergisi belirtilen Türk coğrafyasında Türklerin siyasi tarihleri, devletçilik gelenekleri, sosyal hayatları, askeri ve iktisadi faaliyetleri, dini inançları vb. kapsamdaki konuları ele alan disiplinleri de yayın sahası olarak değerlendirmektedir.
Cilt 4 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. Jenerik
  Sayfalar 0 - 0
  Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi
 2. Türk Dünyasında Ortak Sanat Anlayışı Mümkün mü?
  Sayfalar 1 - 13
  Abdullah Gündoğdu
 3. Bozkır Taş İşçiliğinden Osmanlı Minyatürlerine Türk Düşünce ve Sanatı
  Sayfalar 14 - 39
  Haldun Eroğlu
 4. Dersleri ve Eserleri Işığında Büyük Türk Tarihçisi Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in Tarih Tasavvuru ve Metodolojisi
  Sayfalar 40 - 58
  İsmail Özçelik
 5. Nogaylarda Düğün Gelenekleri
  Sayfalar 59 - 67
  Mehmet Alpargu
 6. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Samsun Sahil Demiryolunun Kuruluşu (1923-24) ve Türk Anonim Şirketi
  Sayfalar 68 - 83
  Nuri Yavuz , Abdullah Kara
 7. Eski Türk Dininin Temel Özellikleri
  Sayfalar 84 - 123
  Saadettin Yağmur Gömeç
 8. Bahaeddin Ögel ve Kırgızlar Hakkındaki Düşünceleri (Tarih, Şecere, Mit ve Destanlar)
  Sayfalar 124 - 142
  Üçler Bulduk , Abdrasul İsakov
 9. Safevi Tarih Yazıcılığı ve Safevi Çağı Kronikleri
  Sayfalar 143 - 164
  Cihat Aydoğmuşoğlu
 10. Köl Tigin Yazıtındaki (Doğu 36 ve Kuzey 2) wDŞRw İbaresi Üzerine
  Sayfalar 165 - 180
  Erdem Uçar
 11. Chinese Families from Turkic Origin
  Sayfalar 181 - 187
  Kürşat Yıldırım
 12. Buhara Hanlığının İdari Hukukuna Dair İki Mühim Kaynak: Sulûku’l-Mulûk ve Destûru’l-Mulûk
  Sayfalar 188 - 232
  Gülay Karadağ Çınar
 13. Timurlu Devleti Emîrleri I- Barlas Boyu: Yadigâr Barlas, Tükel Barlas ve Hinduke Barlas
  Sayfalar 233 - 245
  Ali Rıza Yağlı
 14. Erken Ortaçağlarda Gelibolu Yarımadası’na Yapılan Türk Akınları
  Sayfalar 246 - 274
  Hayrettin İhsan Erkoç , Kubilay Gürses
 15. Eski Türk Cenaze Törenlerinde Ölü Yakma Âdeti
  Sayfalar 275 - 295
  Recep Yaşa
 16. Moğolların Unutulan Tarihine Mirza Haydar Duğlat’tan Bir Katkı: Tarih-i Reşidî
  Sayfalar 296 - 322
  Serap Taştekin
 17. Saʻdî-i Şîrâzî ve Salgurlular
  Sayfalar 323 - 344
  Çetin Kaska
 18. Ahıska’dan Artvin’e Koç-Koyun Formlu Mezar Taşları
  Sayfalar 345 - 363
  Onur Güven
 19. Gizli Rusya Rusya’nın İhtilal Tarihinden ve En Ateşli Kanlı Safahatından Bahseder
  Sayfalar 364 - 400
  Sydakoff Sydakoff
 20. XIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Gürcü-Selçuklu İlişkilerinin Tarihinden
  Sayfalar 401 - 418
  N. N. Şengeliya
 21. Moğolların Batı Seferleri
  Sayfalar 419 - 452
  István Zimonyi
 22. Prof. Dr. Bahaeddin Ögel: Sînede Tutuşmuş Yanmış Bir Ocak
  Sayfalar 453 - 459
  Kenan Ziya Taş
Dizinlenme Bilgileri