Amaç ve Kapsam

Türk Tarihi Araştırmaları dergisi Türklerin tarihinin belirli bir mekan ve zaman diliminde ele alınmasının güç olacağından hareketle ilgi sahasını Türk Tarihinin belirli bir alanına hasretmiştir. Dergi, Türk Dünyası genel tanımı içerisinde Türklerin; Rusya, Doğu Avrupa, İdil-Ural ve Sibirya, Kafkaslar ve Türkistan sahalarında tarihi, kültürel geçmişini aydınlatacak akademik çalışmaların yayınlanmasına katkıda bulunmayı amaç edinmektedir. 

Türk Tarihi Araştırmaları dergisi Rusya, Doğu Avrupa, İdil-Ural ve Sibirya, Kafkaslar ve Türkistan sahasında Türklerin siyasi tarihleri, devletçilik gelenekleri, sosyal hayatları, askeri ve iktisadi faaliyetleri, dini inançları vb. kapsamdaki konuları ele alan disiplinleri de yayın sahası olarak değerlendirmektedir.

- Dergi bu geniş perspektif çerçevesinde bazı sayılarını özel dosya konuları halinde yayımlanmayı yayın politikası olarak benimsemiştir.

- Söz konusu çerçevede yayımlanan makaleler tamamen bilimsel araştırmalara dayanmaktadır.

- Her sayı da en az bir kaynak tahlili olmak üzere kitap tanıtımları ve (yazarların onayı alınması şartıyla)  çevirilere yer verilmektedir.

- Dergi elektronik bir vasıf taşımakla birlikte her sayının basılı bir nüshası belirli ihtisas kütüphanelerine ulaştırılmaktadır.

- Hiçbir kurum ve kuruluş ile organik bir bağı bulunmayan dergi, yayımlanan çalışmalardaki görüşlerin bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına ait olmak üzere Türk tarihiyle ilgilenen tüm araştırmacıların makalelerini yayımlamaktadır.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık