Lisans Şartları

1. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi (TTAD) sitesi ve meta verileri, Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu lisans koşulları, okuyucunun materyali herhangi bir ortamda veya biçimde paylaşmasına, kopyalamasına, yeniden dağıtmasına ve uygun atıf vermek ve yapılan değişiklikleri açıkça belirtmek şartıyla materyali adapte etmesine, yeniden düzenlemesine, dönüştürmesine izin verir. Ancak bu lisans materyalin hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanmasına izin vermez.


2. TTAD’da yayımlanan makalelerin telif hakları (sonraki yayın ve veya çeviriyi yetkilendirme hakları dahil) yazarlara aittir. TTAD’da yer alan materyaller, yayının / dağıtımın ücretsiz olması ve derginin kaynak olarak açık şekilde belirtilmesi şartıyla elektronik veya başka herhangi bir yolla serbestçe dağıtılabilir. Ancak, yazar(lar)ın açık yazılı izni olmadan hiçbir yayında hiçbir makale yeniden basılamaz.


3. Yazar(lar) makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını, çalışma ile ilgili tüm yasal ve etik izinleri aldığını ve etik kurallara uygun hareket ettiğini taahhüt eder.

4. TTAD’da yayımlanan makalelerde ifade edilen herhangi bir olgusal yanlışlık veya görüş yazarın kendisine aittir ve dergimizin bilgi, görüş veya bakış açısını yansıtmayabilir. Yazar(lar), telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda ‘Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi ve Editörlerinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu taahhüt eder.

Son Güncelleme Zamanı: 27.06.2021 16:32:13