Makale Değerlendirme Süreci

1. Dergimize gönderilen makaleler ilk olarak sekreter tarafından incelenir. Sekreterin incelemesinin ardından yazım ve dil editörlerine gönderilir.


2. Yazım ve dil editörleri makalenin dergi yazım kurallarına göre yazılıp yazılmadığı konusunda incelemelerde bulunur. Bu süreç içinde yazardan düzenleme istenebilir.


3. Yazarın düzenlemeleri tamamlamasının ardından. Makale sekreter tarafından editöre gönderilir.


4. Editör, bu süreç içerisinde makaleye alan editörleri atar ve incelemeler tamamlanır.


5. Editör, incelemelerin ardından makaleye kendi alanında uzman ve farklı üniversitelerde görev alan en az 2 hakeme makaleyi değerlendirilmek üzere gönderir.


6. Hakemlere makalenin değerlendirilmesi için 15 gün süre verilir. Bu süre editör tarafından uzatılabilir. Sürecin aksaması ve uzaması durumunda yeni hakemler atanabilir.


7. Makalenin hakem değerlendirmesinin sonucunda editör yazardan hakem görüşlerinin doğrultusunda düzenleme talep edebilir.


8. Yazarın, makale üzerinde talep edilen düzenlemeleri yaptığı kanaatinin oluşması durumunda makalenin yayımlanmasına karar verilir. Aksi halde makale reddedilir.


9. Makale üzerinde hakem görüşlerinin farklı olması durumunda makaleye üçüncü bir hakem editör tarafından atanır. Üçüncü hakemin vereceği karara bağlı olarak editör kurulu makalenin yayımlanmasına dair kararını verir.


10. Yazarlar hakemlerin görüşlerine "kanıt göstermek şartı" ile itiraz edebilir. Bu itiraz yayın kurulunun incelemesinin ardından itirazın kabul görmesi durumunda farklı bir hakem görüşüne başvulur.


11. Yazarların makalelerinin kabul alması durumunda makale son okuma aşamasına geçer ve son okuma işlemi yapılır. Bu süreç içinde gerekli olması durumunda yazardan düzenleme istenebilir. Son okuma işleminin bitmesi ile birlikte makale mizanpaj editörlerine gönderilir ve buradan sonra makalenin yayımlanması aşamasına geçilir.Dergimizin makale kabul sürecinde değerlendirme süreleri

1. İşlem süresi geçen tüm durumlar için verilecek ek süre 5 Gün

2. Yeni makalenin işleme alınması için gereken maksimum süre 10 Gün

3. Sekreter adımındayken sekretere verilen maksimum süre 10 Gün

4. Editörün makaleyi üzerine alması için gereken maksimum süre (Kontrol Tamamlandı Adımı) 10 Gün

5. Editörün üzerine aldıktan sonra işleme devam etmesi için gereken maksimum süre (Editörde Adımı) 10 Gün

6. Makalenin karar için hazır olduktan sonra işleme devam edilmesi için verilen maksimum süre (Karar İçin Hazır Adımı) 7 Gün

7. Editörün karar vermesi için verilen maksimum süre (Karar Bekleniyor Adımı) 7 Gün

8. Yayın süreci için editöre verilen maksimum süre (Yayın Süreci Adımı) 10 Gün

9. Yazım-Dil, İstatistik, Mizanpaj Editörü ve Son Okuyucu için maksimum işlem süresi 15 Gün

10. Yazara işlem yapması için gönderilen davete cevap süresi 7 Gün

11. Yazara işlem yapması için verilen süre 15 Gün

12. Hakeme değerlendirme yapması için gönderilen davete cevap süresi 7 Gün

13. Hakeme verilen değerlendirme süresi 15 Gün

Son Güncelleme Zamanı: 7.01.2022 14:18:18