Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Tatar İmparatorluğu: Kazan Tatarları ve Çarlık Rusyası'nın Oluşumu

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 2, 217 - 229, 27.12.2020

Öz

Bu çalışmada, yakın zamanda Türkçeye kazandırılan Danielle Ross'un "Tatar Empire: Kazan's Muslims and the Making of Imperial Russia" adlı eserinin incelenmesi yapılmıştır. Eser, "Tatar İmparatorluğu: Kazan Tatarları ve Çarlık Rusyası'nın Oluşumu" başlığı ile Kadri Mustafa Orağlı tarafından tercüme edilmiştir. Giriş ve sonuç dışında toplamda dokuz bölümden oluşan eserde, XVI. yüzyıl ile XIX. yüzyılın ilk yirmi yılı arasındaki dönemde Kazan Tatarlarının Rus İmparatorluğu ile ilişkileri üzerinde durulmaktadır. Bu doğrultuda; imparatorluğun emperyal siyasetinde kullanılan Kazan Tatarlarının Türkistan ve Rusya arasındaki ilişkilerde edindiği konum, Tatar millî burjuvazisinin oluşumu, Ceditçilik olarak ifade edilen yenileşme çabası ve bunun bir sonucu olarak İdil-Ural boylarında yaşanan sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasî değişimler incelenmiştir. Değişimlerin Kazan Tatar toplumunda nasıl karşılık bulduğu bütün yönleriyle ele alınırken, bütün bu süreçte Rus idaresi ile yaşanan inişli çıkışlı ilişkilerin tahlili de yapılmıştır.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap Tanıtımı
Yazarlar

Emre Özsoy 0000-0001-6803-5099

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Özsoy, Emre. “Tatar İmparatorluğu: Kazan Tatarları Ve Çarlık Rusyası’nın Oluşumu”. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi 5, sy. 2 (Aralık 2020): 217-29.