Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Mehmet Altay Köymen, Büyük Alâeddin Keykubad ve Zamanı, Yayına Haz.: Salim Koca ve Sinan Tarifçi, İstanbul 2020, Kronik Kitap Yayınları, 607 sayfa. ISBN: 978-605-7635-71-6

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 2, 206 - 212, 27.12.2020

Öz

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünün değerli hocalarından merhum Prof. Mehmet Altay Köymen’in (1915-1993) Büyük Alâeddin Keykubad ve Zamanı başlıklı yeni bir kitabı yayınlanmış bulunmaktadır. Köymen Hoca’nın bu kitabı ne zaman ve hangi şartlarda hazırladığını ve hayatta iken neden yayımlayamadığı üzerine, onu şahsen tanıyan, ondan lisans ve lisansüstü dersler almış ve Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda onun asistanlığını yapmış bir akademisyen olarak, bazı bilgiler vermek istiyorum.

Destekleyen Kurum

yok

Proje Numarası

yok

Teşekkür

yok

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 2, 206 - 212, 27.12.2020

Öz

Proje Numarası

yok

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap Tanıtımı
Yazarlar

Mehmet Akif Erdoğru

Proje Numarası yok
Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Erdoğru, Mehmet Akif. “Mehmet Altay Köymen, Büyük Alâeddin Keykubad Ve Zamanı, Yayına Haz.: Salim Koca Ve Sinan Tarifçi, İstanbul 2020, Kronik Kitap Yayınları, 607 Sayfa. ISBN: 978-605-7635-71-6”. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi 5, sy. 2 (Aralık 2020): 206-12.