Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KAFKAS ALBANLARININ KİMLİĞİ

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 2, 35 - 59, 28.12.2021

Öz

Araştırmamızda ilk önce Alban kimliği ifadesinden neyi anlamamız gerektiği üzerinde durulmuş, sonrasında ise Alban kimliği meselesinin siyasi ve idealoji bir mahiyet kazanmasının sebepleri araştırılmıştır. Bu hususda Azerbaycan Ermenistan münasebetlerinin konunun siyasileşmesine tesiri, hem Albanya Tarihi eserinde hem de günümüzde Ermenilerin Albanlarla ilgili iddiaları gösterilmeye çalışılmıştır. Daha sonra Albanların kimliği meselesinin Azerbaycan Türk Tarihçiliğinde ne şekilde ele alındığı verilmiş, Alban kimliğinin ele alınmasında siyasi, ideolojik etkenler tespit edilmiş ve ardından ise Albanların tarihinden bahseden Albanya Tarihi eserinde Alban kimliği meselesi araştırılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda Alban alfabesi ve bu alfabenin Ermeni Alfabesi ile benzerliği, Ermeni müellif tarafından hazırlanıp hazırlanmaması meselesi de araştırılmıştır. Son olarak ise Alban kimliğine değinen çalışmalardan ve Albanya Tarihi eserinden elde edilen bilgiler doğrultusunda problemin sonucu verilmiştir. Albanların kimliği meselesi üzerine doğrudan konuyla ilgili olmayan muhtelif çalışmalarda kısa şekilde değinilmiş olsa da, doğrudan Alban kimliği üzerine yoğunlaşmış araştırmalara rastlamak çok zordur.

Kaynakça

  • Kalankatuklu,Moisey.Albaniya Tarihi, Bakü: Avrasya Pres yayınları, 2006.
  • Gukasyan, V. L. O novonaidennom spiske albanskovo alfabita, Sovetskaya Tyurokologiya, 2, (1917). S. 130-136.
  • Şanidze, A. Novootkrıtıy alfabit kabkazskiy albançev i eto znaçenie dlya nauku”, İzvestiya İnstituta Yazıka, İstorii i Materialnoy Kulturı im. akad. N.Y. Marra, IV. (Tibilisi, Gruzinskiy Filial Akademii SSSR, 1938). 1-78.
  • Vahidov, R. M. Azerbaycan III-VIII asırlarda, Azerbaycan SSC İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü Neşriyatı, Bakü, 1961.
Toplam 4 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oder Alizade

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Alizade, Oder. “KAFKAS ALBANLARININ KİMLİĞİ”. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi 6, sy. 2 (Aralık 2021): 35-59.