Amaç ve Kapsam

TURKUAZ Uluslararası Türk Dünyası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, Türk Dünyasında eğitim, dil, edebiyat, sosyal bilim, sanat ve spor alanlarında gerçekleştirilen özgün bilimsel çalışmalar ile Türk Dünyası ile ilgili gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların yayınlanabileceği bir bilimsel platforrm oluşturmak suretiyle bilimsel bilginin üretilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sunmayı amaçlayan, online olarak yılda iki say yayınlanan uluslararası hakemli bir bilimsel akademik bir dergidir.

Türk dili, edebiyatı, tarihi, kültürü ile genel olarak Türk Dünyası ve Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarında eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal bilimlerin farklı alanlarıyla ilgili Türkçe, Türk lehçeleri veya İngilizce dillerinde hazırlanan araştırma ve derleme makaleleri ile editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği gibi kısa makaleler TURKUAZ Türk Dünyası Bilimsel Araştırmalar Dergisi’nde yayınlanmak üzere kabul edilmektedir. 

Derginin tarandığı indeksler: ASOS İndeks