Kitap İncelemesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Azerbaijani Turkish Grammar I (Phonetics and Vocabulary)

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 125 - 130, 30.06.2021

Öz

The work titled "Azerbaijani Turkish Grammar I (Phonetics and Vocabulary)" prepared in Azerbaijani by İlkin Gulusoy, who is the Head of the Department of Contemporary Turkish Dialects and Literatures at Kafkas University Faculty of Science and Literature, was written in Azerbaijani Turkish. It is a 166 page resource book consisting of reading texts and a dictionary, as well as mentioning its existence. In this study, in which document analysis method and filing technique were employed, it was aimed to present introductory information about the work in question and to make some suggestions to the source work. It is believed that this study will be a source for relevant department students and interlocutors interested in language and/or the field.

Kaynakça

  • Gulusoy, İ. (2018). Azerbaycan Türkçesi Grameri I (Ses Bilgisi ve Söz Varlığı). Kars: Ertem Kafkars Eğitim Yayınları.

Azerbaycan Türkçesi Grameri I (Ses Bilgisi ve Söz Varlığı)

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 125 - 130, 30.06.2021

Öz

Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı İlkin Gulusoy tarafından Azerbaycan dilinde yayımlanan “Azerbaycan Türkçesi Grameri I (Ses Bilgisi ve Söz Varlığı)” adlı eser, Oğuz grubunu temsil eden dillerden Azerbaycan Türkçesine dönük ses bilgisi ve söz varlığı konusuna değinmesinin yanı sıra okuma metinlerinden ve sözlükten oluşan, 166 sayfalık bir kaynak kitap niteliğindedir. Doküman incelemesi yöntemi ile fişleme tekniğinin işe koşulduğu bu çalışmada söz konusu eser hakkında tanıtıcı bilgiler sunmak ve kaynak esere birtakım öneriler getirmek amaçlanmıştır. Söz konusu çalışmanın ilgili bölüm öğrencileri ile dile ve/vaya alana ilgi duyan muhataplara kaynaklık edeceği düşünülmektedir.

Kaynakça

  • Gulusoy, İ. (2018). Azerbaycan Türkçesi Grameri I (Ses Bilgisi ve Söz Varlığı). Kars: Ertem Kafkars Eğitim Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Kitap İncelemesi
Yazarlar

Mehmet MİÇOOĞULLARI (Sorumlu Yazar)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2021-8499
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Miçooğulları, M. (2021). Azerbaycan Türkçesi Grameri I (Ses Bilgisi ve Söz Varlığı) . Turkuaz Uluslararası Türk Dünyası Bilimsel Araştırmalar Dergisi , 2 (1) , 125-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkuaz/issue/63360/878487
Derginin tarandığı indeksler: ASOS İndeks