Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Azerbaycan Şiirinde Divan Edebiyatı Gelenekleri (1900 – 1937 Dönemi)

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 100 - 111, 30.06.2021

Öz

Bu çalışmada 20. yüzyıl başlarındaki Azerbaycan şiirinde divan edebiyatı gelenekleri bağımsız, sistematik bir şekilde incelenmiştir. Azerbaycan şiirinin 20. yüzyılın başlarında gelenek ve yenilik bağlamında ele alınmasının, milli şiirin etkilendiği ve meydana geldiği kaynakları belirlemek ve ortaya çıkarmak açısından önemli olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla gelenek ve yenilik konusu, sadece mevcut edebi ve estetik değerlerin yaşatılması açısından değil aynı zamanda yenilikçi düşüncenin oluşumunu da belirlemektedir. Diğer bir deyişle, edebiyatın geleneğe bağlı olduğu kadar yenilikçi düşünceye sahip olması da son derece önemlidir ve bu sürecin incelenmesi, gelinen edebi yolun kendine has özelliklerinin ortaya konulması açısından ilgi çekicidir. Araştırmada problemi çözmek için tarihsel-analitik yöntem ve karşılaştırmalı analiz kullanılmıştır.

Kaynakça

 • Akpınar Y. (1994). Azеri edеbiyatı araştırmaları. İstanbul: Dеrgâh Ya¬yın¬ları.
 • Azerbaycan Edebiyatı Tarihi (2011). Altı cilt, IV cilt, Bakü: Elm Yayınları.
 • Cevat A. (2005). Seçilmiş eserleri. Bakü: Şerq-Qerb Yayınları.
 • Cavid H. (2005). Eserleri. Beş ciltte, I. cilt, Bakü: Lider Yayınları.
 • Ceferov N. (2015). Mirze Elekber Sabir’in “Fahriye”si. Edebiyat Gazetesi, 25 Nisan 2015, sayı: 24-25 (4979-80); 2 Mayıs 2015, sayı: 26-27 (4981-82)a.
 • Cenneti E. (2006). Vatan teranesi. Bakü: Nurlan Yayınları.
 • Еlçin, Quliyev, Vilayet (2016). Özümüz ve sözümüz. Bakü: Şerq-Qerb Yayınları.
 • Enveroğlu H. (2008). Azerbaycan şiirinin poetikası. Bakü: Nurlan Yayınları.
 • Hâdi M. seçilmiş eserleri (2005). Bakü: Şerq-Qerb Yayınları.
 • Hesenova M. (2019). Romantizm edebi cereyanı. Bakü: BDÜ Yayınları.
 • Heşimli H. (2002). XX. Yüzyıl Azerbaycan edebiyatında yeni lirik janrlar. Bakü: Elm Yayınları.
 • Heşimli H. (2017). Şeypur dergisi ve edebi tarihi hakikatler. Bakü: Elm ve Tahsil Yayınları.
 • Hüseyn M. Seçilmiş Eserleri, Üç ciltte. III cilt. Bakü: Avrasiya Press Yayınları, Bakü, 2005.
 • Hüseyn S. (2015). Azerbaycan mersiye edebiyatı ve Ebülhesen Raci’nin şiir dünyası. Bakü: Ekoprint Yayınları.
 • Kabaklı A. (1967). Türk edebiyatı. İstanbul: Türkiye Yayınevi.
 • Köçerli F. (2005). Azerbaycan edebiyatı. İki cilt, II. cilt, Bakü: Avrasiya Press Yayınları.
 • Mütellibzade E. A. Seçilmiş Eserleri, Nurlan Yayınları, Bakü, 2007.
 • Nazim E. Seçilmiş Eserleri, Yazıçı Yayınları, Bakü, 1979.
 • Raci E. Seçilmiş Eserleri. Sabah Yayınları, Bakü, 1992.
 • Rüstemli A. (2015). Abbas Sehhet’in bilinmeyen şiirleri. Edebiyat Gazetesi, 5 Eylül 2015.
 • Sabir M. E. (2004). Hophopname. İki ciltte, I cilt. Bakü: Şerq-Qerb Yayınları.
 • Seferli E. (2015). Divan edebiyatı sözlüğü. Bakü: Elm ve Tahsil Yayınları.
 • Şaiq A. (2004). Araz’dan Turan’a. Bakü: Nurlan Yayınları.
 • Şaiq A. (1981). Şaiqane yâd et (Hatıralar, Makaleler, Edebi eserler). Bakü: Gençlik Yayınları.
 • Şükürov S. (1990). Gence mekteplerinin tarihinden. Bakü: Maarif Yayınları.

Traditions of Divan Literature in Azerbaijani Poetry (1900 – 1937 Period)

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 100 - 111, 30.06.2021

Öz

In the early XX century, the traditions of divan literature in Azerbaijani poetry have become the object of independent, systematic analysis in the article. It was emphasized that the assessment of Azerbaijani poetry in the context of tradition and innovation in the early XX century assumes particular importance in terms of determining and revealing the sources of influence and origin of national poetry. Because the issue of tradition and innovation determines not only in terms of the survival of existing literary and aesthetic values, but also in terms of the formation of innovative, innovative thinking. In other words, it is extremely important for literature to be as innovative and innovative thinking as it is for tradition, and the study of this process is interesting in terms of revealing the specific features of the literary path being studied. Azerbaijani poetry for 1900-1937 went through complex stages with the existence of three different political regimes contrary to each other. The historical-analytical method and comparative analysis were used to solve the problem in the research.

Kaynakça

 • Akpınar Y. (1994). Azеri edеbiyatı araştırmaları. İstanbul: Dеrgâh Ya¬yın¬ları.
 • Azerbaycan Edebiyatı Tarihi (2011). Altı cilt, IV cilt, Bakü: Elm Yayınları.
 • Cevat A. (2005). Seçilmiş eserleri. Bakü: Şerq-Qerb Yayınları.
 • Cavid H. (2005). Eserleri. Beş ciltte, I. cilt, Bakü: Lider Yayınları.
 • Ceferov N. (2015). Mirze Elekber Sabir’in “Fahriye”si. Edebiyat Gazetesi, 25 Nisan 2015, sayı: 24-25 (4979-80); 2 Mayıs 2015, sayı: 26-27 (4981-82)a.
 • Cenneti E. (2006). Vatan teranesi. Bakü: Nurlan Yayınları.
 • Еlçin, Quliyev, Vilayet (2016). Özümüz ve sözümüz. Bakü: Şerq-Qerb Yayınları.
 • Enveroğlu H. (2008). Azerbaycan şiirinin poetikası. Bakü: Nurlan Yayınları.
 • Hâdi M. seçilmiş eserleri (2005). Bakü: Şerq-Qerb Yayınları.
 • Hesenova M. (2019). Romantizm edebi cereyanı. Bakü: BDÜ Yayınları.
 • Heşimli H. (2002). XX. Yüzyıl Azerbaycan edebiyatında yeni lirik janrlar. Bakü: Elm Yayınları.
 • Heşimli H. (2017). Şeypur dergisi ve edebi tarihi hakikatler. Bakü: Elm ve Tahsil Yayınları.
 • Hüseyn M. Seçilmiş Eserleri, Üç ciltte. III cilt. Bakü: Avrasiya Press Yayınları, Bakü, 2005.
 • Hüseyn S. (2015). Azerbaycan mersiye edebiyatı ve Ebülhesen Raci’nin şiir dünyası. Bakü: Ekoprint Yayınları.
 • Kabaklı A. (1967). Türk edebiyatı. İstanbul: Türkiye Yayınevi.
 • Köçerli F. (2005). Azerbaycan edebiyatı. İki cilt, II. cilt, Bakü: Avrasiya Press Yayınları.
 • Mütellibzade E. A. Seçilmiş Eserleri, Nurlan Yayınları, Bakü, 2007.
 • Nazim E. Seçilmiş Eserleri, Yazıçı Yayınları, Bakü, 1979.
 • Raci E. Seçilmiş Eserleri. Sabah Yayınları, Bakü, 1992.
 • Rüstemli A. (2015). Abbas Sehhet’in bilinmeyen şiirleri. Edebiyat Gazetesi, 5 Eylül 2015.
 • Sabir M. E. (2004). Hophopname. İki ciltte, I cilt. Bakü: Şerq-Qerb Yayınları.
 • Seferli E. (2015). Divan edebiyatı sözlüğü. Bakü: Elm ve Tahsil Yayınları.
 • Şaiq A. (2004). Araz’dan Turan’a. Bakü: Nurlan Yayınları.
 • Şaiq A. (1981). Şaiqane yâd et (Hatıralar, Makaleler, Edebi eserler). Bakü: Gençlik Yayınları.
 • Şükürov S. (1990). Gence mekteplerinin tarihinden. Bakü: Maarif Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Edebiyat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Serqiyye MAMMADOVA (Sorumlu Yazar)
0000-0002-6630-2488
Azerbaijan

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Mammadova, S. (2021). Azerbaycan Şiirinde Divan Edebiyatı Gelenekleri (1900 – 1937 Dönemi) . Turkuaz Uluslararası Türk Dünyası Bilimsel Araştırmalar Dergisi , 2 (1) , 100-111 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkuaz/issue/63360/920069
Derginin tarandığı indeksler: ASOS İndeks, CiteFactor