Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Gazihan Dede Mesire Alanı (Adıyaman, Türkiye) Florası

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 33 - 53, 30.06.2021

Öz

Bu çalışmada Gazihan Dede mesire alanının (Adıyaman, Türjkiye) florası araştırılmıştır. 20172018 yılları arasında yapılan çalışma sonucunda 55 familya ve 178 cinse ait 223 tür, 54 alt tür ve 20 varyete olmak üzere, toplam 297 takson belirlenmiştir. Bu taksonlardan 12'si endemik olup alanın endemizim oranı %4.04’dür. Araştırma alanında yer alan taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılımı şöyledir; İran-Turan 88 takson (%29.6), Akdeniz (Doğu Akdeniz dâhil) 43 takson (%14.5), Avrupa-Sibirya 18 takson (%6.1), geniş yayılışlı 60 takson (%20.2) ve belli olmayan 88 takson (%29.6). Araştırma alanında takson sayısı bakımından en büyük familyalar sırasıyla; Asteraceae (43), Fabaceae (27), Lamiaceae (27) ve Poaceae (20)’dir. Araştırma alanında takson sayısı bakımından en büyük cinsler ise sırasıyla; Inula (8), Euphorbia (7), Scabiosa (6) ve Hypericum (5)'dur. Taksonların hayat formlarına göre dağılımı; 160 (%53.88) takson hemikriptofit, 80 (%26.94) takson terofit, 19 (%6.40) takson nanofanerofit, 18 (%6.06) takson geofit, 16 (%5.39) takson kamefit, 2 (%0.67) takson mezofanerofit, 1 (%0.33) takson mikrofanerofit ve 1 (%0.33) takson vasküler parazittir.

Kaynakça

 • Akkaya, B.O. (2007). Narlı (Kahramanmaraş)-Aşağımülk (Gaziantep) Arasında Kalan Bölgenin Floristik Yönden İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Aydın, K. (2011). Kilis İli Resul Osman ve Acar Dağlarındaki İşlenmemiş Alanların Florası (Yüksek Lisans Tezi), Kilis Yedi Aralık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kilis.
 • Başaran, H. (2006). Sekeroba-Türkoğlu Arasında Kalan Bölgenin Floristik Yönden İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Çakır, Ş. (2009). Tahtaköprü Barajı ve Çevresi (İslahiye-Gaziantep) Florası (Yüksek Lisans Tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Çenet, M. Aydoğdu, M., İlçim, A., & Toroğlu, S., (2006). İmalı Deresi ve Çevresindeki Tepelerin Florası (Türkoğlu-Kahramanmaraş), KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 1-11.
 • Davis, P. H., (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol.1-9, Edinburgh, Edinburgh Univ. Press.
 • Davis, P.H., Mill, R.R., & Tan, K., (1988). Flora of Turkey and the East AegeanIslands. Vol.10, Edinburgh, Edinburgh Univ. Press., 590 pp.
 • Erdağ, A. Kürschner, H. (2017). Türkiye Bitkileri Listesi: Karayosunları, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayını, İstanbul.
 • Google Maps (2021) Google Haritaları, https://www.google.com/maps/@39.0876459,35.1777724,6z. [13.02.2021)].
 • Güner A., Özhatay N., Ekim T., & Başer K.H.C. (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 11, Edinburgh, Edinburgh Univ. Press. 656 pp.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (2012) Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul, 263 s.
 • John, V. Türk, A. (2017). Türkiye Bitkileri Listesi: Likenler, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayını, İstanbul.
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2021) İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010), https://www.mgm.gov.tr/ veridegerlendirme / il-ve-ilçeler-istatistik.aspx?m=ADIYAMAN. [11.01.2021].
 • Özuslu, E. (2003). Sof Dağı (Gaziantep) Florası (Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Özuslu, E. (2004). Gaziantep Üniversitesi Kampüs Florası, Ekoloji Dergisi, 14 (53), 25-32.
 • Tak, M. (2015). Çelikhan Çat barajı (Adıyaman) Havzası’nın Fitososyolojik ve Fitoekolojik Özellikleri (Yüksek Lisans Tezi), Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kilis.
 • T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı (2010). Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Araştırma Raporu, Ankara, Türkiye.
 • Tel, A.Z. (2009). Contributions to the flora of Nemrut Mountain (Adıyaman/Turkey), Biological Diversity and Conservation, 2(1), 36-60.
 • Tübives (2020) Taxa In Provinces, http://www.tubisev.com/. [11.01.2021].
 • Uygun, C. (2014). Sarımsak, Tırıl ve Kayranlı Dağlarının (Andırın–Kahramanmaraş) Florası (Doktora Tezi), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Varol, Ö. & Tatlı, A., (2003). Çimen Dağı (Kahramanmaraş)'nın Floristik Özellikleri, Ekoloji Çevre Dergisi, 12(46), 17-28.
 • Yıldız, B. (2001). Floristical Characteristics of Berit Dağı (Kahramanmaraş). Turkish Journal of Botany, 25(2), 63-102.

Flora of Gazihan Dede Promenade Area (Adıyaman, Turkey)

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 33 - 53, 30.06.2021

Öz

Research area in Adıyaman (Turkey) is the Gazihan Dede promenade area. This study was conducted between 2017-2018. As a result of the study, a total of 297 taxa belonging to 55 families, 178 genera, 223 species, 54 subspecies and 20 varieties were determined. 12 of these taxa are endemic and the endemism rate is 4.04%. The distribution of the taxa in the research area to the phytogeographical regions is as follows; Irano-Turanian 88 taxa (29.6%), Mediterranean (including Eastern Mediterranean) 43 taxa (14.5%), Euro-Siberian 18 taxa (6.1%), 60 taxa (20.2%) with a wide distribution and 88 unclear taxa (29.6%). In terms of the number of taxa in the research area, the largest families are respectively; Asteraceae (43), Fabaceae (27), Lamiaceae (27) and Poaceae (20). The largest genera in terms of the number of taxa in the research area are; Inula (8), Euphorbia (7), Scabiosa (6), and Hypericum (5). Life forms of taxa; 160 (53.88%) taxa hemicryptophytes, 80 (26.94%) taxa therophytes 19 (6.40%) taxa nanofhanerophytes, 18 (6.06%) taxa geophytes, 16 (5.39%) taxa chamaephytes 2 (0.67%) taxa mesofhanerophytes, 1 (0.33%) taxon is microfhanerophyte and 1 (0.33%) taxon is vascular parasite.

Kaynakça

 • Akkaya, B.O. (2007). Narlı (Kahramanmaraş)-Aşağımülk (Gaziantep) Arasında Kalan Bölgenin Floristik Yönden İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Aydın, K. (2011). Kilis İli Resul Osman ve Acar Dağlarındaki İşlenmemiş Alanların Florası (Yüksek Lisans Tezi), Kilis Yedi Aralık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kilis.
 • Başaran, H. (2006). Sekeroba-Türkoğlu Arasında Kalan Bölgenin Floristik Yönden İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Çakır, Ş. (2009). Tahtaköprü Barajı ve Çevresi (İslahiye-Gaziantep) Florası (Yüksek Lisans Tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Çenet, M. Aydoğdu, M., İlçim, A., & Toroğlu, S., (2006). İmalı Deresi ve Çevresindeki Tepelerin Florası (Türkoğlu-Kahramanmaraş), KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 1-11.
 • Davis, P. H., (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol.1-9, Edinburgh, Edinburgh Univ. Press.
 • Davis, P.H., Mill, R.R., & Tan, K., (1988). Flora of Turkey and the East AegeanIslands. Vol.10, Edinburgh, Edinburgh Univ. Press., 590 pp.
 • Erdağ, A. Kürschner, H. (2017). Türkiye Bitkileri Listesi: Karayosunları, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayını, İstanbul.
 • Google Maps (2021) Google Haritaları, https://www.google.com/maps/@39.0876459,35.1777724,6z. [13.02.2021)].
 • Güner A., Özhatay N., Ekim T., & Başer K.H.C. (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 11, Edinburgh, Edinburgh Univ. Press. 656 pp.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (2012) Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul, 263 s.
 • John, V. Türk, A. (2017). Türkiye Bitkileri Listesi: Likenler, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayını, İstanbul.
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2021) İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010), https://www.mgm.gov.tr/ veridegerlendirme / il-ve-ilçeler-istatistik.aspx?m=ADIYAMAN. [11.01.2021].
 • Özuslu, E. (2003). Sof Dağı (Gaziantep) Florası (Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Özuslu, E. (2004). Gaziantep Üniversitesi Kampüs Florası, Ekoloji Dergisi, 14 (53), 25-32.
 • Tak, M. (2015). Çelikhan Çat barajı (Adıyaman) Havzası’nın Fitososyolojik ve Fitoekolojik Özellikleri (Yüksek Lisans Tezi), Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kilis.
 • T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı (2010). Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Araştırma Raporu, Ankara, Türkiye.
 • Tel, A.Z. (2009). Contributions to the flora of Nemrut Mountain (Adıyaman/Turkey), Biological Diversity and Conservation, 2(1), 36-60.
 • Tübives (2020) Taxa In Provinces, http://www.tubisev.com/. [11.01.2021].
 • Uygun, C. (2014). Sarımsak, Tırıl ve Kayranlı Dağlarının (Andırın–Kahramanmaraş) Florası (Doktora Tezi), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Varol, Ö. & Tatlı, A., (2003). Çimen Dağı (Kahramanmaraş)'nın Floristik Özellikleri, Ekoloji Çevre Dergisi, 12(46), 17-28.
 • Yıldız, B. (2001). Floristical Characteristics of Berit Dağı (Kahramanmaraş). Turkish Journal of Botany, 25(2), 63-102.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Biyoloji
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Zeliha ORTAÇ> (Sorumlu Yazar)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-3915-6278
Türkiye


Ahmet Zafer TEL>
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1204-3839
Türkiye

Destekleyen Kurum Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Proje Numarası BAPFEFYL/2017-0007
Teşekkür Bu çalışma Zeliha Ortaç’ın yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir. Çalışmaya maddi destek sağlayan Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine (Proje no: BAPFEFYL/2017-0007), arazi çalışmalarına iştirak eden İshak Ortaç’a, bazı taksonların teşhisine katkı sağlayan Prof. Dr. Ahmet İlçim ve Prof. Dr. Ergin Hamzaoğlu’na teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { turvehab881591, journal = {Türler ve Habitatlar}, eissn = {2717-770X}, address = {Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi, Teknikokullar, Yenimahalle, Ankara}, publisher = {Ergin HAMZAOĞLU}, year = {2021}, volume = {2}, number = {1}, pages = {33 - 53}, title = {Gazihan Dede Mesire Alanı (Adıyaman, Türkiye) Florası}, key = {cite}, author = {Ortaç, Zeliha and Tel, Ahmet Zafer} }
APA Ortaç, Z. & Tel, A. Z. (2021). Gazihan Dede Mesire Alanı (Adıyaman, Türkiye) Florası . Türler ve Habitatlar , 2 (1) , 33-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turvehab/issue/62784/881591
MLA Ortaç, Z. , Tel, A. Z. "Gazihan Dede Mesire Alanı (Adıyaman, Türkiye) Florası" . Türler ve Habitatlar 2 (2021 ): 33-53 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turvehab/issue/62784/881591>
Chicago Ortaç, Z. , Tel, A. Z. "Gazihan Dede Mesire Alanı (Adıyaman, Türkiye) Florası". Türler ve Habitatlar 2 (2021 ): 33-53
RIS TY - JOUR T1 - Gazihan Dede Mesire Alanı (Adıyaman, Türkiye) Florası AU - ZelihaOrtaç, Ahmet ZaferTel Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Türler ve Habitatlar JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 53 VL - 2 IS - 1 SN - -2717-770X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türler ve Habitatlar Gazihan Dede Mesire Alanı (Adıyaman, Türkiye) Florası %A Zeliha Ortaç , Ahmet Zafer Tel %T Gazihan Dede Mesire Alanı (Adıyaman, Türkiye) Florası %D 2021 %J Türler ve Habitatlar %P -2717-770X %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Ortaç, Zeliha , Tel, Ahmet Zafer . "Gazihan Dede Mesire Alanı (Adıyaman, Türkiye) Florası". Türler ve Habitatlar 2 / 1 (Haziran 2021): 33-53 .
AMA Ortaç Z. , Tel A. Z. Gazihan Dede Mesire Alanı (Adıyaman, Türkiye) Florası. turvehab. 2021; 2(1): 33-53.
Vancouver Ortaç Z. , Tel A. Z. Gazihan Dede Mesire Alanı (Adıyaman, Türkiye) Florası. Türler ve Habitatlar. 2021; 2(1): 33-53.
IEEE Z. Ortaç ve A. Z. Tel , "Gazihan Dede Mesire Alanı (Adıyaman, Türkiye) Florası", Türler ve Habitatlar, c. 2, sayı. 1, ss. 33-53, Haz. 2021