e-ISSN: 2717-770X
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Ergin HAMZAOĞLU
Kapak Resmi
       

Dergiye yazı gönderimi

Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde basılmamış veya basılmak için gönderilmemiş olmalıdır. Yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir.

Etik Kurul Kararı gerektiren durumlarda, ilgili karar yazısı ilk gönderimde dergi sistemine yüklenmelidir.

Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Telif Hakkı Devri Formu.jpeg veya .jpg dosyası olarak taranmalı ve yazıyla birlikte sisteme yüklenmelidir. Telif Hakkı Devri Formu olmayan yazıların işlem süreci durdurulur ve yayınlanmaz.

Dergiye gönderilecek yazılar; Kapak, Metin ve Şekil adı verilmiş dosyalar içermelidir. Kapak ve Metin .doc veya .docx dosya biçiminde, Şekiller ise .jpeg veya .jpg dosya biçiminde olmalıdır.

Kapak tek sayfa olmalıdır. Kapak sayfasında başlık, yazarlar, yazarların adresleri ve ORCID numaraları verilmelidir. Ayrıca yazışmadan sorumlu yazarın adı-soyadı, cep telefonu ve e-posta adresi yazılmalıdır.

Metin kısmında, hakemlerin yazar/lar hakkında bilgi sahibi olacağı yazar adları, adresler veya tanınmayı sağlayacak bilgiler kesinlikle verilmemelidir. Metin kısmı başlık, özet, anahtar kelimeler, abstract, keywords, giriş, materyal ve metot, sonuçlar ve tartışma, varsa teşekkür ve kaynaklar gibi kısımlardan oluşmalıdır.

Şekil birden fazla olduğunda, her dosya metin içindeki adlandırılmasına uygun olarak Şekil 1, Şekil 2, Şekil ... olarak isimlendirilmelidir.

Şekiller ve tablolar yazıda ilgili oldukları yerlere yerleştirilmiş olmalıdır. Şekiller .jpeg veya .jpg dosyası olarak ayrıca yüklenmelidir.