Yazım Kuralları

DERGİYE YAZI GÖNDERİMİ

Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde basılmamış veya basılmak için gönderilmemiş olmalıdır. Yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir.

Etik Kurul Kararı gerektiren durumlarda, ilgili karar yazısı ilk gönderimde dergi sistemine yüklenmelidir.

Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Telif Hakkı Devri Formu.jpeg veya .jpg dosyası olarak taranmalı ve yazıyla birlikte sisteme yüklenmelidir. Telif Hakkı Devri Formu olmayan yazıların işlem süreci durdurulur ve yayınlanmaz.


Dergiye gönderilecek yazılar; Kapak, Metin ve Şekil adı verilmiş dosyalar içermelidir. Kapak ve Metin .doc veya .docx dosya biçiminde, Şekiller ise .jpeg veya .jpg dosya biçiminde olmalıdır.

Kapak tek sayfa olmalıdır. Kapak sayfasında başlık, yazarlar, yazarların adresleri ve ORCID numaraları verilmelidir. Ayrıca yazışmadan sorumlu yazarın adı-soyadı, cep telefonu ve e-posta adresi yazılmalıdır.

Metin kısmında, hakemlerin yazar/lar hakkında bilgi sahibi olacağı yazar adları, adresler veya tanınmayı sağlayacak bilgiler kesinlikle verilmemelidir. Metin kısmı başlık, özet, anahtar kelimeler, abstract, keywords, giriş, materyal ve metot, sonuçlar ve tartışma, varsa teşekkür ve kaynaklar gibi kısımlardan oluşmalıdır.

Şekil birden fazla olduğunda, her dosya metin içindeki adlandırılmasına uygun olarak Şekil 1, Şekil 2, Şekil ... olarak isimlendirilmelidir.

Şekiller ve tablolar yazıda ilgili oldukları yerlere yerleştirilmiş olmalıdır. Şekiller .jpeg veya .jpg dosyası olarak ayrıca yüklenmelidir.


YAZIM KURALLARI

DİL

Dergi dili Türkçe ve İngilizcedir.

İngilizce Çeviri

Makalenizin kaliteli bir İngilizce ile yazılmış olması, daha fazla okunmasına ve atıf almasına yardımcı olan önemli bir etkendir. Bu nedenle, İngilizce çeviri ve düzenleme hizmetlerinde ana dili İngilizce olan, Türkçeyi bilen ve bilimsel ifadelere aşina olan bir uzmandan yardım almanızı tavsiye ederiz.

SAYFA YAPISI

Kâğıt boyutu A4 olmalıdır. Tüm kenar boşlukları 2.5 cm, satır aralıkları 1.5 ve yazı tipi “Times New Roman” seçilmelidir. Yazı boyutu başlıkta 14 punto, diğer kısımlarda 12 punto olmalıdır. Paragraftan önce ve sonra otomatik boşluk seçilmemelidir. Makaleyi oluşturan bölümler arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Her bölümde ilk paragraf hariç, diğer tüm paragraflar 1 cm girintili olmalıdır.

Türkçe başlık

Türkçe başlık “Kapak Sayfası” ve “Metin” dosyaları içinde verilmelidir. Başlıkta ilk kelimenin, özel isimlerin, cins ve cins üstü takson isimlerinin ilk harfi büyük olmalıdır. Sola yanaşık ve kalın yazılmalıdır. Başlıkta anılan takson isimlerinin yazarları verilmemeli, cins ve cins altı takson adları italik yazılmalıdır. Başlıkla ilgili dip not verilmemelidir.

Yazarlar

Yazarlar sadece “Kapak Sayfası” dosyasında verilmelidir. Ad ve soyadlar tam yazılmalı, unvansız ve sadece ilk harfleri büyük olmalıdır. Sola yanaşık ve kalın yazılmalıdır. Yazar birden fazlaysa; yazarlar arasına virgül koyulmalı ve adresleri belirtmek için her soyadın sonuna üst simge kullanarak rakam yazılmalıdır. Yazarlarla ilgili dip not verilmemelidir.

Yazar adresleri

Adresler sadece “Kapak Sayfası” dosyasında verilmelidir. Adresler yazılırken küçükten büyük birime doğru gidilmeli, en son “posta kodu, il, ülke” yazılmalıdır. Tek yazarlı yazılarda, yazara ait e-posta adresin hemen altına boşluk bırakmadan “E-posta: ...@...” şeklinde verilmelidir. Tüm adres bilgileri sola yanaşık ve italik yazılmalıdır. Yazar birden fazlaysa; adreslerin ilk harfinin önüne üst simge kullanarak hangi yazara ait olduğunu gösteren rakam yazılmalıdır. Ayrıca adresler altına yazarlara ait “ORCID” numarası verilmelidir.

Yazışmadan sorumlu yazar

Yazışmadan sorumlu yazar sadece “Kapak Sayfası” dosyasında verilmelidir. Yazışmadan sorumlu yazar, dergi ile yazışmada ve telif hakkı devrinde tüm yazarlar adına sorumlu olan kişidir. Çok yazarlı yazılarda yazışmadan sorumlu yazar, adreslerden hemen sonra, boşluk bırakmadan “Yazışmadan sorumlu yazar: Ad Soyad, E-posta: ...@...” şeklinde verilmelidir.

Özet

Özet “Metin” dosyası içinde verilmelidir. Türkçe veya İngilizce yazılmış tüm makalelerde olmalıdır. Özet; amaç, materyal, yöntem, bulgu ve sonuçları içerecek kadar geniş tutulmalı, ancak detaylar, yorumlar veya gerekçeler yazılmamalıdır. Herhangi bir literatüre atıf yapılmamalıdır. Özette anılan takson isimlerinin yazarları verilmemeli, cins ve cins altı takson adları italik yazılmalıdır. Sağa-sola yanaşık yazılmalıdır.

Anahtar kelimeler

Anahtar kelimeler “Metin” dosyası içinde verilmelidir. Yazıya erişimi kolaylaştıran en az 3, en fazla 6 kelime yazılmalıdır. Kelimeler alfabetik olarak dizilmeli, arasında virgül ve bir boşluk olmalı, ilk kelimenin ve özel isimlerin ilk harfi büyük olmalıdır. Sola yanaşık yazılmalıdır.

İngilizce başlık

İngilizce başlık “Kapak Sayfası” ve “Metin” dosyaları içinde verilmelidir. Türkçe başlıkla benzer biçimlendirmede olmalıdır.

Abstract

Abstract “Metin” dosyası içinde verilmelidir. Türkçe veya İngilizce yazılmış tüm makalelerde olmalıdır. Abstract; amaç, materyal, yöntem, bulgu ve sonuçları içerecek kadar geniş tutulmalı, ancak detaylar, yorumlar veya gerekçeler yazılmamalıdır. Herhangi bir literatüre atıf yapılmamalıdır. Abstract’ta anılan takson isimlerinin yazarları verilmemeli, cins ve cins altı takson adları italik yazılmalıdır. Sağa-sola yanaşık yazılmalıdır.

Keywords

Keywords “Metin” dosyası içinde verilmelidir. Türkçe anahtar kelimelerle benzer biçimlendirmede olmalıdır.

METİN

Metni meydana getiren tüm kısımlar “Metin” dosyası içinde verilmelidir. Yazının metin kısmı giriş, materyal ve metot, sonuçlar ve tartışma, varsa teşekkür ve kaynaklar gibi ana başlıklar içermelidir. Bu başlıklar tek satırda, büyük ve kalın harfle yazılmalıdır. Paragraflar hemen başlık altından başlamalı ve sağa-sola yanaşık yazılmalıdır. Başlık altındaki tüm paragraflar 1 cm girintili olmalıdır . Gerekli hallerde, giriş hariç, bu kısımlar uygun alt başlıklara ayrılabilir. Böyle yapıldığında, alt başlık kalın yazılmalı ve kelimelerin sadece ilk harfleri büyük olmalıdır. Takson isimlerinin yazarları sadece ilk kez anıldıkları yerde verilmelidir. Cins ve cins altı tüm takson adları italik yazılmalıdır.

GİRİŞ

Giriş kısmında yazının konusuyla ilgili olarak; geçmişten günümüze kadar gelinen süreç hakkında kısa bir bilgi verilmeli, şimdiye kadar yapılanlardan önem derecesine göre kısaca bahsedilmeli, alanda eksik kalmış kısımlara vurgu yapılmalı ve bu yazının hangi kısımları tamamlayacağı belirtilmelidir. Aktarılan bilgiler mümkün olduğunca atıf yapılarak desteklenmelidir. Bu kısımda materyal, metot ve sonuçlarla ilgili bilgiler verilmemelidir. Alt başlıklara ayrılmamalı, bağımsız olduğu düşünülen konular farklı paragraflarla aktarılmalıdır.

MATERYAL VE METOT

Materyal ve metot kısmında yazıya konuya olan verilerin hangi materyallerden elde edildiği, bu materyallerin nerede gözlendikleri veya muhafaza edildikleri açıkça belirtilmelidir. Veri elde etmede kullanılan araç ve gereçler ile veri değerlendirmede kullanılan metotlar açık bir şekilde verilmelidir.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Sonuçlar ve tartışma kısmında verilerin incelenmesi ve değerlendirmesi sonucu elde edilen özgün bulgular açık bir şekilde verilmelidir. Bu bulgular daha önce yapılmış benzer çalışmalarla karşılaştırılmalıdır. Yapılan karşılaştırmalar özgün yayınlara dayandırılmalı ve bu yayınlara mutlaka atıf yapılmalıdır.

TEŞEKKÜR

Teşekkür kısmında, varsa projeyi destekleyen kuruma (proje kodunu yazarak), incelenen örneklerin korunduğu birime ve yetkilisine, çalışmada kolaylık sağlayan/yardımcı olan kişi veya kuruluşlara teşekkür edilmelidir.

KAYNAKLAR

“Özet”, “Abstract” ve “Teşekkür” kısmında atıf yapılamaz. Proje raporu, şirket raporu, ders kitabı, toplantı tutanakları, çalıştay veya seminer notları, hobi veya ticari amaçla hizmet veren web siteleri gibi bilimsel hakem veya editör kontrolünden geçmemiş bilgi içeren kaynaklara atıf yapılamaz.Metin içinde kaynaklara atıf yaparken;

- eser bir yazarlı ise; ..... Atıcı (2018), ..... (Atıcı 2018).

- eser iki yazarlı ise; ..... Koç & Hamzaoğlu (2018), ..... (Koç & Hamzaoğlu 2018).

- eser üç veya daha fazla yazarlı ise; ..... Allı vd. (2019), ..... (Allı vd. 2019).

- aynı yazarın/yazarların birden fazla eserine atıf yapılıyorsa; ..... Keçeli (2007; 2011).

- aynı yazarın/yazarların aynı yıl yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa; ..... Allı (2019a; 2019b; 2019c), ..... (Allı 2019a; 2019b; 2019c), ..... Keçeli vd. (2019a; 2019b; 2019c), ..... (Keçeli vd. 2019a; 2019b; 2019c).

- birden fazla esere atıf yapılıyorsa, eserler tarih sırasına göre verilmelidir; ..... (Keçeli 2015; Atıcı 2018; Allı vd. 2019; Hamzaoğlu & Koç 2020).

- aynı soyadı taşıyan yazarlara atıf yapılıyorsa; ..... (Yılmaz M 2013), ..... (Yılmaz F 2015), ..... (Yılmaz M & Yılmaz F 2015).

- bir kuruma atıf yapılıyorsa; varsa kurumun kısa adı ve eserin yılı, yoksa tam adı ve yılı yazılmalıdır.

- bir internet sayfasına atıf yapılıyorsa; varsa internet sayfasının kısa adı ve erişim yılı, yoksa tam adı ve erişim yılı yazılmalıdır.

- bir internet sitesinde yayınlanan esere atıf yapılıyorsa; varsa yazarların adı ve eserin yılı, yoksa sitenin kısa veya tam adı ve eserin yılı yazılmalıdır.

Kaynaklar metin sonunda alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Bilim etiğine uymak kaydıyla basılmamış lisansüstü tezlere atıf yapılabilir. Kaynakların yazımında tüm yazarların isimleri verilmelidir. Dergi adları yazılırken, varsa adın uluslararası kısaltması kullanılmalı, yoksa tam olarak verilmelidir. Dergi ve kitap adları italik yazılmalıdır. Sayfa numaraları arasına “ekle” sekmesinde, “simge” içinde yer alan “–” işareti koyulmalıdır.“Kaynaklar” kısmında kaynak künyeleri yazılırken;

- kaynak bir dergide basılmış makale ise; yazarların adı, basım yılı, makale başlığı, dergi adı (italik, varsa kısa adı), dergi cildi, başlangıç ve bitiş sayfaları ve varsa DOI numarası yazılmalıdır. Makale başlığında ilk kelimenin ilk harfi ve özel isimlerin ilk harfi hariç tüm kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır.

Hamzaoğlu, E., Koç, M. & Büyük, İ. (2017). Dianthus ucarii (Caryophyllaceae): a new species from the northwest of Turkey. Turk J Bot 41: 486–492. DOI:10.3906/ bot-1612-41.

- kaynak kitap ise; yazarların adı, basım yılı, kitap adı (italik), varsa cilt numarası, yayınevi, basım yeri, yararlanılan sayfa aralığı yazılmalıdır. Kitap adında bağlaçlar hariç tüm kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Boissier, E. (1867). Flora Orientalis. Vol. 1. Apud H. Georg, Genevae and Basileae, pp. 479–516.

- kaynak kitapta bölüm ise; yazarların adı, basım yılı, bölüm adı (köşeli parantez içinde), "In:" kısaltması, kitap editörlerinin adı, kitabın adı (italik), varsa cilt numarası, yayınevi, basım yeri, yararlanılan sayfa aralığı yazılmalıdır. Bölüm adında ilk kelimenin ilk harfi ve özel isimlerin ilk harfi hariç tüm kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır. Kitap adında bağlaçlar hariç tüm kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Reeve, H. (1967). [Dianthus L.] In: Davis, P.H. (Ed.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 2. Edinburgh University Press, Edinburgh, pp. 99–131.

- kaynak lisansüstü tez ise; yazarın adı, tezin kabul yılı, tezin adı, üniversite adı, enstitü adı, yer yazılmalıdır. Tez adında bağlaçlar hariç tüm kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Hamzaoğlu, E. (1996). Kervansaray Dağı Vejetasyonu Üzerine Fitoekolojik ve Fitososyolojik Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

- kaynak bildiri ise; yazarların adı, basım yılı, bildiri başlığı, bilimsel toplantının adı (italik), yer, ülke, yararlanılan sayfa aralığı yazılmalıdır. Bildiri başlığında ilk kelimenin ilk harfi ve özel isimlerin ilk harfi hariç tüm kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır. Bilimsel toplantı adında bağlaçlar hariç tüm kelimelerin ilk harfi ve rakamlar büyük yazılmalıdır.

Hamzaoğlu E., Koç, M. & Çetin, T. (2017). Karanlıkdere Vadisi (Yozgat) nadir bitkilerinin botanik turizmi potansiyeli. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (USOBAK-2017), Bakü, Azerbaycan, pp. 29–30.

- kaynak internet sitesi ise; varsa sitenin kısa adı ve erişim yılı, yoksa tam adı ve erişim yılı, sitenin tam adı, varsa site içindeki alt başlık, erişim adresi, erişim tarihi (köşeli parantez içinde) yazılmalıdır.

TPL (2020). The Plant List (TPL). Dianthus. http://www.theplantlist.org/. [20.01.2020].

- kaynak internet sitesinde yayınlanan eser ise; varsa yazarların adı, varsa yayın yılı, kaynağın adı (italik), site adı, varsa site içindeki ara yüz, erişim adresi, erişim tarihi (köşeli parantez içinde) yazılmalıdır.

Akçakaya, R. (2016). Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütleri (ver. 3.1). IUCN, IUCN Library System, https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-2001-001-2nd-Tr.pdf. [20.01.2020].

- kaynak elektronik dergide basılan eser ise; yazarların adı, basım yılı, makale başlığı, dergi adı (italik, varsa kısa adı), varsa dergi cildi, varsa başlangıç ve bitiş sayfaları veya makale numarası, varsa DOI numarası, erişim adresi yazılmalıdır. Makale başlığında ilk kelimenin ilk harfi ve özel isimlerin ilk harfi hariç tüm kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır.

Chen, S.H., Su, S.Y., Lo, C.Z., Chen, K.H., Huang, T.J., Kuo, B.H. & Lin, C.Y. (2009). PALM: A paralleled and integrated framework for phylogenetic inference with automatic likelihood model selectors. PLoS One 4: e8116. DOI:10.1371/ journal.pone.0008116. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2785425/.

- kaynak yazılım ise; yazılımcının veya şirketin adı, yazılımın sürüm yılı, yazılımın adı, varsa sürüm numarası, şirketin adı, şirketin yeri, internet sayfası yazılmalıdır.

IBM Corp. Released (2017). IBM SPSS Statistics for Windows. Ver. 25.0. IBM Corp., New York. https://www.ibm.com/support/pages/downloading-ibm-spss-statistics-25.TABLO VE ŞEKİLLER

Tablo ve şekillere önceden atıf yapılmalı ve atıf sırasına uygun olarak numara verilmelidir (Tablo 1, Şekil 5, Tablo 1 ve 3, Şekil 2 ve 5 gibi). Peşi sıra numaralanmış ikiden fazla tablo veya şekle atıf yapılacaksa, ilk ve son numara arasına “–“ işareti (kod: 2013) koyulmalıdır (Tablo 1–3, Şekil 2–4 gibi). Atıflar, cümle içinde uygun şekilde veya cümle sonunda parantez içinde yapılabilir. Tablo başlık yazısı tablonun üstünde, şekil alt yazısı şeklin altında olmalıdır. Tablo başlık ve şekil alt yazısında, tablo ve şekil içinde bulunan tüm “kısaltma” ve “işaretler” uygun şekilde açıklanmalıdır.

Tablo boyutları yazım alanını taşmamalıdır. Eni veya boyu yazım alanın taşan tablolar parçalara ayrılmalı ve her parçanın üst kısmına “Tablo 1 devam” gibi bilgilendirme yazılmalıdır. Tüm tablolar metin içinde uygun yerlere yerleştirilmelidir.

Yazıda sunulan tüm teknolojik veya el ürünü görüntüler “şekil” olarak kabul edilir. Şekiller “jpeg” veya “jpg” dosya biçiminde ve en az 600 dpi çözünürlükte olmalıdır. Şekil olarak verilen görüntü, en-boy karşılaştırılması için kullanılabilecek bir şey ise mutlaka “ölçek” verilmelidir. Şekil farklı kısımlar veya alt şekiller içeriyorsa, bu kısım veya alt şekillerin her biri rakam veya harf kullanılarak işaretlenmelidir. Ayrıca, şekil numaraları “dosya adı” yapılarak sisteme ayrı ayrı yüklenmelidir (Şekil 1.jpeg, Şekil 4.jpg gibi).