Amaç

Türler ve Habitatlar, bitki, mantar ve alg türleri ile habitatların sistematiği, dağılımı, ekolojisi, korunması ve kullanımı hakkında bilimsel yöntemlerle üretilmiş bilginin yayılmasına katkı sağlamayı amaçlayan bir dergidir.

Kapsam

Türler ve Habitatlar yılda 2 kez (Haziran-Aralık) yayınlanan, kör hakemli (en az iki), açık erişimli ve elektronik bir dergidir. Dergide, Türkiye ve benzer bitki coğrafyasına sahip ülkeler başta olmak üzere, içeriği dergi amacıyla örtüşen “araştırma makaleleri” ve “derleme makaleler” yayınlanır.