Editör Kurulu

Baş Editör

Dr. Ergin Hamzaoğlu

Editörler

Dr. Hakan Allı (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Dr. Murat Koç (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Dr. Ömer Faruk Kaya (Harran Üniversitesi)

Dr. Serdar Gökhan Şenol (Ege Üniversitesi)

Dr. Tahir Atıcı (Gazi Üniversitesi)

Dr. Tamer Keçeli (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

İngilizce Dil Editörü

Ellen Yazar

Mizanpaj Editörü

Alperen Hamzaoğlu

Bilim Kurulu

Dr. Ahmet Aksoy (Akdeniz Üniversitesi)
Dr. Ahmet Altındağ (Ankara Üniversitesi)
Dr. Ahmet Emre Yaprak (Ankara Üniversitesi)
Dr. Ahmet İlçim (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)
Dr. Ahmet Zafer Tel (Iğdır Üniversitesi)
Dr. Arzu Cansaran (Amasya Üniversitesi)
Dr. Aykut Güvensen (Ege Üniversitesi)
Dr. Barış Özüdoğru (Hacettepe Üniversitesi)
Dr. Birol Mutlu (İnönü Üniversitesi)
Dr. Cem Vural (Erciyes Üniversitesi)
Dr. Cengiz Yıldırım (Amasya Üniversitesi)
Dr. Coşkun Sağlam (Selçuk Üniversitesi)
Dr. Cüneyt Nadir Solak (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)
Dr. Deniz Ulukuş (Selçuk Üniversitesi)
Dr. Dilek Demirezen (Erciyes Üniversitesi)
Dr. Duygu Kılıç (Amasya Üniversitesi)
Dr. Ergin Hamzaoğlu (Gazi Üniversitesi)
Dr. Erkan Yalçın (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Esra Martin (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Dr. Fatma Güneş (Trakya Üniversitesi)
Dr. Fevzi Özgökçe (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Dr. Gençay Akgül (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
Dr. Gül Nilhan Tuğ (Ankara Üniversitesi)
Dr. Güray Uyar (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Dr. Gürkan Semiz (Pamukkale Üniversitesi)
Dr. Hakan Allı (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Dr. Hakkı Demirelma (Selçuk Üniversitesi)
Dr. Hasan Hüseyin Doğan (Selçuk Üniversitesi)
Dr. Hasan Korkmaz (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Hasan Yıldırım (Ege Üniversitesi)
Dr. Hayri Duman (Gazi Üniversitesi)
Dr. Hüseyin Aşkın Akpulat (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)
Dr. Hüseyin Dural (Selçuk Üniversitesi)
Dr. İlker Büyük (Ankara Üniversitesi)
Dr. İnci Bahar Çınar (Amasya Üniversitesi)
Dr. İsa Başköse (Ankara Üniversitesi)
Dr. İsmail Eker (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Dr. İsmail Gökhan Deniz (Akdeniz Üniversitesi)
Dr. Kamil Coşkunçelebi (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Dr. Kuddisi Ertuğrul (Selçuk Üniversitesi)
Dr. Lütfi Behçet (Bingöl Üniversitesi)
Dr. Mehmet Erkan Uzunhisarcıklı (Gazi Üniversitesi)
Dr. Mehmet Sağıroğlu (Sakarya Üniversitesi)
Dr. Mehmet Ufuk Özbek (Gazi Üniversitesi)
Dr. Mehmet Yaşar Dadandı (Erciyes Üniversitesi)
Dr. Mehtap Tekşen (Aksaray Üniversitesi)
Dr. Muhittin Dinç (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Dr. Murat Ekici (Gazi Üniversitesi)
Dr. Murat Koç (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Dr. Murat Ünal (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Dr. Mustafa Kocakaya (Yozgat Bozok Üniversitesi)
Dr. Neslihan Karavin (Amasya Üniversitesi)
Dr. Nur Münevver Pınar (Ankara Üniversitesi)
Dr. Osman Tugay (Selçuk Üniversitesi)
Dr. Ömer Faruk Kaya (Harran Üniversitesi)
Dr. Ramazan Süleyman Göktürk (Akdeniz Üniversitesi)
Dr. Rıza Binzet (Mersin Üniversitesi)
Dr. Salih Terzioğlu (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Dr. Seher Karaman Erkul (Aksaray Üniversitesi)
Dr. Serdar Gökhan Şenol (Ege Üniversitesi)
Dr. Serdar Makbul (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
Dr. Sevil Albayrak (Erciyes Üniversitesi)
Dr. Süleyman Doğu (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Dr. Tahir Atıcı (Gazi Üniversitesi)
Dr. Tamer Keçeli (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Tuna Uysal (Selçuk Üniversitesi)
Dr. Tuncay Dirmenci (Balıkesir Üniversitesi)
Dr. Turan Arabacı (İnönü Üniversitesi)
Dr. Turhan Çetin (Gazi Üniversitesi)
Dr. Yavuz Bağcı (Selçuk Üniversitesi)
Dr. Zeki Aytaç (Gazi Üniversitesi)