Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Palyatif Bakım Alanında Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Görevleri, Hedefleri ve Becerileri

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 38 - 49, 20.06.2020

Öz

Hastalara yaşamlarının son dönemlerinde çeşitli kurumlarda fiziksel bakım ve psikososyal desteğin sağlanmasını, hastalığın ortaya çıkardığı semptomların en aza indirgenmesini ve hasta ve ailesinin uzman bir ekip tarafından fiziksel, psikososyal ve ekonomik yönden desteklenmesini amaç edinen palyatif bakım, dünyada ve ülkemizde son yıllarda önem verilen bir kavram haline gelmektedir. Sağlık sistemi içerisinde önemi artan palyatif bakım alanının, insanları güçlendirmeyi ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaç edinen ve hak temelli ve toplum temelli yaklaşımı benimseyen sosyal hizmet mesleği için de son derece önemli bir çalışma alanı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Palyatif bakım alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarına, hem mikro ölçekte hem de makro ölçekte yapacakları müdahalelerde rehberlik etmeyi amaçlayan bu makalede palyatif bakım alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının, görevleri, hedefleri ve becerileri anlatılmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Association of Palliative Care Social Workers ve British Association of Social Workers. (2018, Ocak 25). The Role of Social Workers in Palliative, End of Life and Bereavement Care. Mart 3, 2020 tarihinde https://www.apcsw.org.uk/resources/social-work-role-eol.pdf adresinden alındı.
 • BASW. (2016). BASW Position Statement-Social Work Support to People Who Are Dying. Mart 2020 tarihinde http://cdn.basw.co.uk/upload/basw_120859-5.pdf adresinden alındı.
 • Elçigil, A. (2012). Palyatif Bakım Hemşireliği. Gülhane Tıp Dergisi, 54(4), 329-334.
 • ICSI. (2013, Kasım). Health Care Guideline Palliative Care for Adults. Mart 2020 tarihinde https://www.icsi.org/wp-content/uploads/2019/01/PalliativeCare.pdf adresinden alındı.
 • IFSW. (2014). Global Definition of Social Work. https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/ adresinden alınmıştır.
 • Işıkhan, V. (2008). Terminal Dönemdeki Kanser Hastalarının Ölüm Yeri Tercihleri. Türk Onkoloji Dergisi, 23(1), 34-44.
 • Işıkhan, V. (2016). Palyatif Bakım Hizmetlerinde Sosyal Hizmet Mesleğinin Yeri ve Geleceği. Toplum ve Sosyal Hizmet, 27(2), 91-113.
 • Kabalak, A. (2014). Türkiye’de Palyatif Bakım. Anestezi Dergisi, 3(22), 121-123.
 • Kahveci, K. ve Gökçınar, D. (2014). Dünya’da ve Türkiye’de Palyatif Bakım. İstanbul: Nobel Kitabevi.
 • Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü. (2020, Mart 9). Palyatif Bakım Hizmetleri. Mart 9, 2020 tarihinde https://khgmozellikli.saglik.gov.tr/svg/palyatif.php adresinden alındı.
 • Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı. (2009, Nisan). Ulusal Kanser Programı 2009-2015. Şubat 2020 tarihinde http://www.ssuk.org.tr/eski_site_verileri/pdf/Ulusal_Kanser_Kontrol_Programi_2009-2015.pdf adresinden alındı.
 • Karakaya, C. (2020). Palyatif Bakım Hastalarına Bakım Verenlerde Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.
 • Lawson, R. (2007). Home and Hospital; Hospice and Palliative Care: How the Environment Impacts the Social Work Role. Journal of Social Work in End-of Life&Palliative Care, 3(2), 3-17.
 • Lynch, T., Connor, S. ve Clark, D. (2013). Mapping Levels of Palliative Care Development:A Global Update. Journal Of Pain And Symptom Management, 45(6), 1094-1106.
 • NASW. (2003). NASW Standards for Palliative&End of Life Care. 2019 tarihinde https://www.socialworkers.org/LinkClick.aspx?fileticket=xBMd58VwEhk%3D&portalid=0 adresinden alındı.
 • National Palliative and End of Life Care Partnership. (2015). Ambitions for Palliative and End of Life Care: A national framework for local action 2015- 2020. http://endoflifecareambitions.org.uk/wp-content/uploads/2015/09/Ambitions-for-Palliative-and-End-of-Life-Care.pdf adresinden alınmıştır.
 • Saruç, S. (2013). Palyatif ve Yaşam Sonu Bakımda Sosyal Hizmet Uzmanın Rolleri ve Sosyal Hizmet Mesleği Standartları. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(2), 193-207.
 • Selçuk, O. (2016, Ekim). Sosyal Hizmet Mesleğinin Çalışma Alanı ve Sosyal Hizmet Uygulamasının Türkiye Ölçeğinde Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(46).
 • TBMMM. (2010, Aralık). https://acikerisim.tbmm.gov.tr/handle/11543/134?locale-attribute=en. 2020 tarihinde https://acikerisim.tbmm.gov.tr/handle/11543/134?locale-attribute=en adresinden alındı.
 • Tuncay, T. (2013). Yaşam Sonu Bakımda Sosyal Hizmet Uzmanının Rolleri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(2), 145-153.
 • Uslu, F. Ş. ve Terzioğlu, F. (2015). Dünyada ve Türkiye'de Palyatif Bakım Eğitimi ve Örgütlenmesi. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 4(2), 81-90.
 • Ventafridda, V. (2006). According to the 2002 WHO Definition of Palliative Care... Palliative Medicine, 20(159).
 • WebMD. (2019). Şubat 1, 2019 tarihinde The Palliative Care Team: https://www.webmd.com/palliative-care/the-palliative-care-team#1 adresinden alındı.
 • WHO. (2018). WHO Definition of Palliative Care. Ekim 7, 2018 tarihinde World Health Organization: http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ adresinden alındı.
 • WHO Expert Committee. (1990). Cancer Pain Relief and Palliative Care: Report of a WHO Expert Committee. Geneva: Technical Report Series.
 • WPCA. (2011, Temmuz). WPCA Policy Statement on Defining Palliative Care. 2019 tarihinde http://www.thewhpca.org/images/resources/policy-statements/WPCA%20policy%20defining%20palliative%20care%202011.pdf adresinden alındı.
 • WPCA. (2014, Ocak). Global Atlas of Palliative Care at the End of Life. Şubat 2020 tarihinde https://www.who.int/nmh/Global_Atlas_of_Palliative_Care.pdf adresinden alındı.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Cihangir KARAKAYA
KARABÜK T.C. SB. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0000-0002-1104-379X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 14 Mart 2020
Kabul Tarihi 9 Temmuz 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
KARAKAYA, C. (2020). Palyatif Bakım Alanında Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Görevleri, Hedefleri ve Becerileri. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4(2), 38-49.