Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2602-3393 | e-ISSN 2602-3393 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı MD Publishing | http://www.turkishsocialwork.com


TÜRKİYE SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
(TURKISH JOURNAL OF SOCIAL WORK RESEARCH)

Online ISSN: 2602-3393

Yılda 2 kez yayımlanır.

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi, Türkçe ve İngilizce dilinde orijinal yayınlara yer vermektedir.

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, bilginin gelişimini destekleme ve sosyal hizmet uygulamasını bilgilendirmeyi amaçlayan araştırmaları yayımlamaktadır. Türkiye'de sosyal hizmet alanının gelişmesine katkıda bulunmayı vizyon edinen dergi, sosyal hizmet araştırması, değerlendirme çalışmaları, çeşitli araştırma çalışmaları gibi sosyal hizmetin ilgilendiği sorunlar ve problemler hakkında bilgi sağlamayı amaçlayan çalışmaları içermektedir.

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi

ISSN 2602-3393 | e-ISSN 2602-3393 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı MD Publishing | http://www.turkishsocialwork.com
Kapak Resmi


TÜRKİYE SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
(TURKISH JOURNAL OF SOCIAL WORK RESEARCH)

Online ISSN: 2602-3393

Yılda 2 kez yayımlanır.

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi, Türkçe ve İngilizce dilinde orijinal yayınlara yer vermektedir.

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, bilginin gelişimini destekleme ve sosyal hizmet uygulamasını bilgilendirmeyi amaçlayan araştırmaları yayımlamaktadır. Türkiye'de sosyal hizmet alanının gelişmesine katkıda bulunmayı vizyon edinen dergi, sosyal hizmet araştırması, değerlendirme çalışmaları, çeşitli araştırma çalışmaları gibi sosyal hizmetin ilgilendiği sorunlar ve problemler hakkında bilgi sağlamayı amaçlayan çalışmaları içermektedir.

Dizinler

17616

Duyurular

MAKALE ÇAĞRISI: ÖZEL SAYI (KOVID-19 Krizinde Dezavantajlı Bireylerin Desteklenmesi)

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, KOVID-19 krizinde dezavantajlı bireyler ile sosyal hizmet alanında çalışan uzmanlar, akademisyenler ve öğrencilere yönelik sosyal hizmetin katkısının farklı bakış açılarıyla ele alan çalışmaları teşvik etmek üzere özel sayı yayımlayacaktır. Özel sayıda kısa makalelere yer verilecektir.

Katkı vermek isteyen araştırmacılarımız, 24 Nisan 2020 tarihine kadar çalışmalarını yayınlanan rehbere göre gönderebilirler.