Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

SOSYAL HİZMETİN MESLEKİ KİMLİĞİ: HER KOŞULDA İNSANLIĞIN YANINDA OLAN MESLEK

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 9 - 19, 20.06.2020

Öz

Mesleki kimlik bir tutumdur ve sosyal hizmet bunu her koşulda insanlığın yanında olmaktan yana kullanmaktadır. Günümüz insanlığın her zamankinden daha fazla sosyal hizmet mesleğine ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak sosyal hizmet köklü tarihsel geleneğine rağmen mesleki potansiyelini ulusal ve uluslararası düzeyde görünür kılamamaktadır. Bu durum özellikle mesleki kimliğin inşasını güçleştirmektedir. Bu çalışmanın amacı, sosyal hizmetin mesleki kimliğini inşa sürecinde karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelinmesine yönelik bir yaklaşım sunmak ve sosyal hizmet ile ilgili bilinen terimlerin kavranması ve değerlendirilmesinde bir değişiklik yapılmasını teşvik etmektir. Çalışmada mesleki kimliğin inşasında iki temel sorun üzerinde durulmaktadır: Bunlardan ilki sosyal hizmetin adlandırma ve kavramlaştırma güçlüğü (Türkiye özelinde sosyal hizmet mi, yoksa sosyal çalışma mı?) diğeri sosyal hizmetin mesleki etkinliklerini icra edeceği doğasına uygun özerk kurumsal platformları (sahneleri) oluşturamama güçlüğüdür. Sonuç olarak sosyal hizmetin ulusal ve uluslararası meslek kuruluşları, üyeleri ve bilim insanlarının hedefi öncelikle kolay tanınan, sınırları ve mesleki çerçevesi kesin olan, uzmanlaşma olanağı yüksek, özelleşmiş, eğitim ve öğretim süreçlerine sahip, mesleğin doğasına uygun kurumsal yapıları inşa edebilmek olmalıdır. Bu çerçevede öncelikle sosyal hizmet eğitimini bilgi merkezli bir eğitimden analitik (çözümleyici), beceri odaklı ve sosyo-teknik boyutu yüksek bir eğitime dönüştürülmesi gerekmektedir. Ayrıca mesleki kimliğin inşası ancak sosyal hizmet eğitiminin bütün unsurları ile (eğitimin amacı ve kapsamı, eğitmen ve öğrenci boyutu, öğrenme sürecinde eğitmen ve öğrenci etkileşimi, öğrenme ortamı) göz önünde bulundurularak içinde bulunulan çağa ayak uydurularak yeniden kurgulanması ile mümkün görülmektedir.
Anahtara kelimeler: Sosyal hizmet tarihi, mesleki kimlik, sosyal hizmet eğitimi

Kaynakça

  • KAYNAKÇA Acar, H., Çamur, G (2003). “Dünyada Sosyal Hizmet Mesleğinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 14: 1. Ashforth, B.E, Mael, F. (1989) 'Social Identity Theory and the Organization', The Academy of Management Review, 14(1): 20-39. Buğra, A. (2008). Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika. 2. baskı İstanbul: İletişim Yayınları. Brante, T. (1990), “Professional Types as a Startegy of Analysis”, Editörler: Michael Burrage ve Rolf Torstendahl, Professions in Theory and History, Sage Publications, London. Dent, M., Whitehead, S. (2001) Managing Professional Identities: Knowledge, Performativities and the 'New' Professional, London, Routledge. Department of Health (1998) Modernising Social Services: Promoting Independence, Improving Protection, Raising Standards, London, Stationery Office. Duralı, T (2011). Sorun Nedir. İstanbul: Dergah yayınları ISBN: 978-975-995-231-0. Fagermoen S. (1997) Professional Identity: Values Embedded in Meaningful Nursing Practice. Journal of Advanced Nursing v.25(3):434-41. Falck, H. (1988). Social work: The membership perspective. New York, NY: Springer. Flexner, A. (1915). Is social work a profession? Paper presented at the National Conference of Charities and Correction at the Forty-Second Annual Session, Baltimore, MD. Franklin, D. L. (1986). Mary Richmond and Jane Addams: From moral certainty to rational inquiry in social work practice. Social Service Review, 60, 504–525. Freidson, E. (1970). Profession Dominance, Atherton Press, New York. Gitterman, A. (2014) Social Work: A Profession in Search of Its Identity, Journal of Social Work Education, 50:4, 599-607. Gitterman, A., Germain, C. B. (2008a). The life model of social work practice: Advances in knowledge and practice (3rd ed.). New York, NY: Columbia University Press. Gitterman, A., Germain, C. B. (2008b). Ecological framework. In Y. Mizrahi & L. Davis (Eds.), Encyclopedia of social work (20th ed., pp. 97–102). New York, NY: Oxford University Press. Germain, C. B. (1973). An ecological perspective in casework. Social Casework, 54(6), 323–330. Gutiérrez, L. M., & Lewis, E. A. (1999). Empowering women of color. New York, NY: Columbia University Press. Hollis, F. (1964). Casework: A psychosocial therapy. New York, NY: Random House. Karasu, K. (2001), Profesyonelleşme Olgusu ve Kamu Yönetimi, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları Tezler Dizisi 11, Ankara. Ibarra, H. (1999) 'Provisional Selves: Experimenting with Image and Identity in Professional Adaptation', Administrative Science Quarterly, 44(1) 764-791. Ozankaya, Ö, (1984) “Toplumbilim Terimleri Sözlüğü” Savaş Yayınları, Ankara. Payne, M. (2006) 'Identity Politics in Multiprofessional Teams Palliative Care Social Work', Journal of Social Work, 6(2): 137–150. Remaer, F. (2014). Sosyal Hizmet Etiği. İstanbul: Nika Yayınları Reynolds, B. C. (1982). Between client and community: A study in responsibility in social casework. Silver Spring, MD: National Association of Social Workers. Rokova, Z (2016). Çeviri Kuramları. 1. Baskı. Çevirmen: Yusuf Polat, Çevirmenin yayını. 237 s. ISBN: 978-605-83169-0-4 Schein, E.H. (1978) Career Dynamics: matching individual and organizational needs, Reading, MA: Addison-Wesley. Schwartz, W. (1962). Toward a strategy of group work practice. Social Service Review, 36, 268–279. Schwartz, W. (1969). Private troubles and public issues: One social work job or two? In The social welfare forum (pp.22–43). New York, NY: Columbia University Press. Shim, W.S., Hwang, M.J. (2009) 'Professional Identity, Job Satisfaction, and Retention of Licensed Social Workers in Korea', Asia Pacific Journal of Social Work, 19(1): 82-95. Sıddhartha, M (2017). The Gen: An Intimate History. Debate. Stephen R. Barley, (1996). Technicians in the Workplace: Ethnographic Evidence for Bringing Work into Organizational Studies. Administrative Science Quarterly, Vol. 41, No.3 (Sep., 1996),404-441. Şahi, F. Genelci sosyal hizmetin doğuşunu hazırlayan etmenler. https://docplayer.biz.tr/105143908-Genelci-sosyal-hizmetin-dogusunu-hazirlayan-etmenler.html Erişim tarihi: 10.10.2020 The New International Webster’s Comprehensive Dictionary of the English Language- Deluxe Encyclopedic Edition, UK 1996. Torrey, F. E (1994). Psikiyatrinin Ölümü, Ankara: Feryal Matbaası, ISBN: 975-7782-51-3. Tucker, D (2014). “Renaming Social Work: What Would Shakespeare Say?” https://www.researchgate.net/publication/265069346_Renaming_Social_Work_What_Would_Shakespeare_Say. Erişim Tarihi: 10.10.2020 Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlüğü, Ankara. Ural, Ş (2000). “III. Teknoloji Kongresi Bildirimleri” Tübitak Yayınları, Ankara. Yiğit, T, (2018). Rethinking Social Work Undergraduate Education Through Knowledge-Skıll-Value-Basıs of Socıal Work, Turkish Journal of Applied Social Work. Vol.1. Webb, S. A (2017). Professional identity and social work. Glasgow Caledonian University Press. Scotland. Welles, H.G (1895). The Time Machine, Global Grey, ebooks.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Talip YİĞİT
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4195-9149
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 20 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 28 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
YİĞİT, T. (2020). SOSYAL HİZMETİN MESLEKİ KİMLİĞİ: HER KOŞULDA İNSANLIĞIN YANINDA OLAN MESLEK. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4(2), 9-19.