Derleme
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

The Emergence of the Periodicals in England and France in the Context of Public Space and Changing Visual Culture

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 3, 139 - 146, 20.12.2018
https://doi.org/10.32329/uad.482707

Öz

Importance: The scripts, which was motivated by recording the information, had played an important role in information transfer to next generations, but it had not been to possible to move them for a long time due to the heavy writing surfaces. The formation of portable writing surfaces has also made the emergence of the periodicals possible in history.

Aim: In this study, which includes the process from the first communication needs of the humankind to the formation of different types of publications, periodicals are considered as a mass communication tools. For this aim, periodicals are also discussed in terms of the design values ​​they carry, as well as their roles in social break points in history.

Method: Multidimensional qualifications of periodicals are reflected in the content of the study. The examples of the study were selected from the steps taken in England and France for the periodicals to gain identity.

Conclusion: It is concluded that periodicals are born from the need of communication, which is the most basic need of humankind and cannot be evaluated independently from both technical and social transformations in history. Therefore, periodicals as graphical products are the reflections of ideologies and mass communication practices that have changed and transformed over the ages.

Kaynakça

 • Barbier, Frederic. , Lavenir, Catherine B. (2001). Diderot’dan İnternete Medya Tarihi, İstanbul: Okuyanus Yayın
 • Briggs, Asa., Burke, Peter. (2004). Medyanın Toplumsal Tarihi, İstanbul: İzdüşüm Yayınları
 • Brownlees, Nicholas. (2011). The Language of Periodical News in Seventeenth-Century England, UK:Cambridge Scholars Publishing
 • Burger, Peter. (2007) Charles Fenerty and His Paper Invention, Canada: PB Publishing
 • Cavalier, Jean Jaques. (2004). Medya ve İletişim Teknolojileri, İstanbul: Salyangoz Yayınları
 • Dobre, Mihnea. (15.03.2012) “Early Cartesianism and the Journal des Sçavans, 1665-1671”, http://doi.org/10.18352/studium.1557 , (Erişim Tarihi: 04.07.2018)
 • Deibert, Ronald. (1997). Parchment, Printing, and Hypermedia, USA:Columbia University Press
 • Ertuğ, Hasan Refik. (1970). Basın ve Yayın Hareketleri Tarihi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
 • Emden, Christian., Midgley, David R. (edt.). (2002). Cultural Memory and Historical Consciousness in the German- Speaking World, GB:Cambridge University Press
 • Ham, Ken. (edt.) (2011) The New Answers Book -Volume 2, USA: Master Books
 • Jeanneney, Jean Noel. (2006). Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, İstanbul: YKY
 • Martin, Ronald H. (1981). Tacitus , USA: University of California Press
 • Murphy, Libby. (2016). The Art of Survival: France and the Great War Picaresque, USA: Yale University Press
 • Törenli, Nurcan. (2005). Yeni Medya, Yeni İletişim Ortamı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları
 • Trentmann, Frank (edt.). (2012). The Oxford Handbook of the History of Consumption, New York: Oxford University Press
 • Wilke, Jürgen. (14.04.2018) “The Development of Media Genres from the Early Modern to Modern Worlds”, http://brewminate.com/the-development-of-media-genres-from-the-early-modern-to-modern-worlds/ , (Erişim Tarihi: 10.07.2018)
 • Wright, Denis. (2016). The English Amongst the Persians: Imperial Lives in Nineteenth-Century Iran, London: I.B. Tauris & Co Ltd.

Kamusal Alanın Oluşumu ve Değişen Görsel Kültür Bağlamında İngiltere ve Fransa’da Süreli Yayınların Doğuşu

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 3, 139 - 146, 20.12.2018
https://doi.org/10.32329/uad.482707

Öz

Önem: Bilgiyi kayıt altında tutma motivasyonundan güç alan yazı, bu bilgilerin sonraki kuşaklara taşınması noktasına önemli bir rol üstlenmiş, fakat yazı yüzeylerinin bağlayıcılığı nedeniyle uzunca bir zaman yer değiştirebilecek nitelikte olmamıştır. Taşınabilir yazı yüzeylerinin oluşması, süreli yayınların tarihteki doğuşunu da mümkün kılmıştır. 

Amaç: İnsanlığın ilk haberleşme ihtiyaçlarından başlayıp, yayın türlerinin oluşumuna dek geçen süreci içeren bu çalışmada süreli yayınlar bir kitlesel iletişim aracı olarak ele alınmıştır. Bu nedenle süreli yayınlar, taşıdıkları tasarım değerlerinin yanı sıra tarihteki toplumsal kırılma noktalarında taşıdıkları roller üzerinden de konu edilmiştir. 

Yöntem: Süreli yayınların sahip oldukları çok boyutlu nitelikleri, çalışmanın içeriğine de yansımıştır. Çalışmanın örnekleri süreli yayınların kimlik kazanmasında öne çıkan adımların atıldığı İngiltere ve Fransa’dan seçilmiştir. 

Sonuç: Bu çalışmada, süreli yayınların insanın en temel ihtiyacı olan haberleşme ihtiyacından doğduğu ve tarihsel süreçte hem teknik hem de toplumsal dönüşümlerden bağımsız değerlendirilemeyeceği sonucu çıkmıştır. Dolayısıyla birer grafik ürün olan süreli yayınlar, çağlar içerisinde değişen, dönüşen ideolojilerin ve kitlesel iletişim pratiklerinin yansımalarıdır.

Kaynakça

 • Barbier, Frederic. , Lavenir, Catherine B. (2001). Diderot’dan İnternete Medya Tarihi, İstanbul: Okuyanus Yayın
 • Briggs, Asa., Burke, Peter. (2004). Medyanın Toplumsal Tarihi, İstanbul: İzdüşüm Yayınları
 • Brownlees, Nicholas. (2011). The Language of Periodical News in Seventeenth-Century England, UK:Cambridge Scholars Publishing
 • Burger, Peter. (2007) Charles Fenerty and His Paper Invention, Canada: PB Publishing
 • Cavalier, Jean Jaques. (2004). Medya ve İletişim Teknolojileri, İstanbul: Salyangoz Yayınları
 • Dobre, Mihnea. (15.03.2012) “Early Cartesianism and the Journal des Sçavans, 1665-1671”, http://doi.org/10.18352/studium.1557 , (Erişim Tarihi: 04.07.2018)
 • Deibert, Ronald. (1997). Parchment, Printing, and Hypermedia, USA:Columbia University Press
 • Ertuğ, Hasan Refik. (1970). Basın ve Yayın Hareketleri Tarihi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
 • Emden, Christian., Midgley, David R. (edt.). (2002). Cultural Memory and Historical Consciousness in the German- Speaking World, GB:Cambridge University Press
 • Ham, Ken. (edt.) (2011) The New Answers Book -Volume 2, USA: Master Books
 • Jeanneney, Jean Noel. (2006). Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, İstanbul: YKY
 • Martin, Ronald H. (1981). Tacitus , USA: University of California Press
 • Murphy, Libby. (2016). The Art of Survival: France and the Great War Picaresque, USA: Yale University Press
 • Törenli, Nurcan. (2005). Yeni Medya, Yeni İletişim Ortamı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları
 • Trentmann, Frank (edt.). (2012). The Oxford Handbook of the History of Consumption, New York: Oxford University Press
 • Wilke, Jürgen. (14.04.2018) “The Development of Media Genres from the Early Modern to Modern Worlds”, http://brewminate.com/the-development-of-media-genres-from-the-early-modern-to-modern-worlds/ , (Erişim Tarihi: 10.07.2018)
 • Wright, Denis. (2016). The English Amongst the Persians: Imperial Lives in Nineteenth-Century Iran, London: I.B. Tauris & Co Ltd.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Derleme Makale
Yazarlar

Sevgi ARI> (Sorumlu Yazar)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-6153-3714
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Arı, S. (2018). Kamusal Alanın Oluşumu ve Değişen Görsel Kültür Bağlamında İngiltere ve Fransa’da Süreli Yayınların Doğuşu . Üniversite Araştırmaları Dergisi , 1 (3) , 139-146 . DOI: 10.32329/uad.482707