Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

How to Improve the Science and Engineering Education in Islamic Countries?

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 3, 121 - 131, 20.12.2018
https://doi.org/10.32329/uad.484662

Öz

The evolutions of science, education and especially engineering training had different trends stating from the very root of human history. The future improvements in scientific and engineering education require extensive literature review to assess objectively the contributions of different civilizations among which Islamic education system had a unique feature in the past towards the researches in astronomy, physics, chemistry, algebra, robotics, medicine, etc. The universities are the highest educational institutions which provide every nation with enlightened individuals; promote intellectual development; advent and promote innovations and discoveries in field and laboratory. Prior to all these activities, it is necessary that the same universities should produce philosophical schools of thought, literature, artistic and social trends. Researchers should be able to put forward theories of good, right and beauty with ideas and orientations that serve as a reference for future policy makers in different sectors for the prosperity of the nation and humanity in general. After long centuries of slackness, the higher education is gaining momentum in the Muslim World which is striving to effect comprehensive developments in the present century. Almost in every aspects of life highly-trained manpower are required. Unfortunately, scientific philosophical thinking and logical refinement of scientific information aspects are missing in almost all the universities in Muslim countries. Especially, three T-principle as Takhayyul (imagination), Tasawwur (design, geometrical shape description) and Tafakkur (idea generation) do exist very rarely in our universities. In fact, the 3-T principle is the trigger of scientific information generation process. This paper elaborates on the education systems during the past Islamic periods, which ignited the educational system development in the western countries; its decline; and the present situation with ever increasing momentum towards the future. It is emphasized that the higher education and scientific research should have philosophy, logic, geometry and natural event visualizations prior to mathematical and computational calculations in engineering education.

Kaynakça

 • Al-Hassan, A.Y., 1977. A compendium on the theory and practice of the mechanical arts. Madjattah al-Tarihi-l Ulum al-Arabiyya, Halep, 47-64.
 • Cultural Ministry of Turkey, 1990. Olaganüstü Mekanik Araçların Bilgisi Hakkında Kitap, (The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices), 355 pp.
 • Hauser, F., 1922. Über des Kitâb al Hiyal. In Abhandlungen zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin, 89-99.
 • Hill, D., 1974. The Book of Knowledge if Ingenious Mechanical Devices. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland/Boston-USA
 • Hodges, H., 1970. Technology in the Ancient World. A Pelican Book, 260 pp.
 • Huff, T.E., 1993. The rise of early modern science, Islam, China and the West. Cambridge University Press, 409 pp.
 • Kuhn, S.T., 2000. Bilimsel Devrimlerin Yapısı (5. baskı). (Çev. Nilüfer Kuyaş), İstanbul: Alan Yayınevi.
 • Nasr, S. H., 1964. Three Muslim sages. Cambridge, Mass.,
 • Needham, J., 1954. Science and Civilization in China. 7 Vols., New York, Cambridge Press.
 • Sarton, G., 1950. Introduction to the History of Science. Robert E. Krieger Publishing Company, Malabar, Florida 2155 pp.
 • Şen, Z., 2000. Robot ve otomasyon biliminin öncüsü Abou-l Iz Al-Jazari, (Robotic and Automation science pioneer Abou-l Iz Al-Jazari) Osmanlı Su Medeniyeti Sempozyumu, Feshane, İstanbul, (in Turkish).
 • Şen, Z. (2013). Ancient water robotics and Abou-l IzAl-Jazari. Water Science & Technology Water Supply 13(1), 699-709. Weber, M., 1951. The religion of China.Translated byHans Gerth. New York: Free Press.
 • Wiedemann, E., and Hauser, F., 1915. Über die Uhren in Bereich der Islamischen Kultur. in Nova Acto Academiae Caesarae Leopoldino – Caralinea, 100, 167-272.
 • Nasr, S. H., 1998. The Islamic Worldview and Modern Science. Selected Papers on Science and Islam. Vol. II. O.I.C. Committee on Science and Technology. Pages 45-63.

İslam Ülkelerinde Bilim ve Mühendislik Eğitimini Nasıl İyileştirmeli?

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 3, 121 - 131, 20.12.2018
https://doi.org/10.32329/uad.484662

Öz

İnsanlık tarihi kökeninden başlamak üzere bilim, eğitim ve özellikle mühendislik yetiştirilmesi evrimlerinde farklı eğilimler vardır. Gelecekteki iyileştirmeler için değişik medeniyetlerin katkılarını bilim ve mühendislik eğitiminde ayrıntılı literatür araştırması ile değerlendirmek gereklidir ve bunlar arasında İslam eğitiminin geçmişinde kendisine özgü özellikleri astronomi, fizik, kimya, cebir, robatik, tıp, vd. araştırmalar bulunmaktadır. Üniversiteler her ulus için aydın kişilikler yetiştiren, akılları geliştiren, yenilikçi keşifler yaptırabilen ve laboratuvarlarda buluşlarda  bulunabilen en yüksek eğitim kurumları arasında gelir. Bütün bu çalışmaların öncesinde aynı üniversiteler filozofik düşünce yetisi, edebiyat, sanat ve sosyal temayüllerde da üretim yapabilmelidir. Araştırıcıların iyi, doğru ve güzel  kuram fikirleri ve yönlendirmeleri ile genel olarak insanlığın ve bir ulusun değişik sektörlerinde etkili olabilecek politikaları da ileriye sürmeleri gereklidir. Uzun asırlar durgunluk sonrasında yükesk eğitim Müslüman ülkelerde içinde bulunduğumuz yüz yıllarda kapsamlı bir şekilde momentum kazanmaktadır. Nerede ise hayatın bütün konularında yüksek eğitim almış iş gücü talep edilmektedir. Maalesef, felsefik bilimsel düşünce ve bunların mantık ile inceden inceye süzülmüş bilgi konuları nerede ise bütün Müslüman ülkelerin üniversitelerinde pek bulunmamaktadır.  Özellikle, Tahayyül (hayal etme), Tasavvur (şeklini zihinde canlndırma) ve Tefekkür (bilgi üretimi) konuları bu üniversitelerde pek yoktur. Gerçekte, bu 3-T ilkesi bilimsel bilgi üretim sürecini tetikler. Bu makale geçmiş zamanlarında İslam eğitim örgünlüğününü ve bunun Batı ülkelerindeki eğitim örgünlüğünü kıvılcımlayarak geliştiği konusunda bilgi vererek daha sonra neden gerilediği ve bugün gelecek için nasıl bir momentum göstermesi konularını ayrıntılı olarak açıklar.  Yüksek eğitimde bilim felsefesi, mantık kuralları, geometri (şekil bilgisi) ve olguların zihinde canlandırılması konularının matematik ve bilgisayar programlamaları öncesinde mühendislik eğitiminde bulunmasını kuvvetle tavsiye eder.  

Kaynakça

 • Al-Hassan, A.Y., 1977. A compendium on the theory and practice of the mechanical arts. Madjattah al-Tarihi-l Ulum al-Arabiyya, Halep, 47-64.
 • Cultural Ministry of Turkey, 1990. Olaganüstü Mekanik Araçların Bilgisi Hakkında Kitap, (The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices), 355 pp.
 • Hauser, F., 1922. Über des Kitâb al Hiyal. In Abhandlungen zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin, 89-99.
 • Hill, D., 1974. The Book of Knowledge if Ingenious Mechanical Devices. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland/Boston-USA
 • Hodges, H., 1970. Technology in the Ancient World. A Pelican Book, 260 pp.
 • Huff, T.E., 1993. The rise of early modern science, Islam, China and the West. Cambridge University Press, 409 pp.
 • Kuhn, S.T., 2000. Bilimsel Devrimlerin Yapısı (5. baskı). (Çev. Nilüfer Kuyaş), İstanbul: Alan Yayınevi.
 • Nasr, S. H., 1964. Three Muslim sages. Cambridge, Mass.,
 • Needham, J., 1954. Science and Civilization in China. 7 Vols., New York, Cambridge Press.
 • Sarton, G., 1950. Introduction to the History of Science. Robert E. Krieger Publishing Company, Malabar, Florida 2155 pp.
 • Şen, Z., 2000. Robot ve otomasyon biliminin öncüsü Abou-l Iz Al-Jazari, (Robotic and Automation science pioneer Abou-l Iz Al-Jazari) Osmanlı Su Medeniyeti Sempozyumu, Feshane, İstanbul, (in Turkish).
 • Şen, Z. (2013). Ancient water robotics and Abou-l IzAl-Jazari. Water Science & Technology Water Supply 13(1), 699-709. Weber, M., 1951. The religion of China.Translated byHans Gerth. New York: Free Press.
 • Wiedemann, E., and Hauser, F., 1915. Über die Uhren in Bereich der Islamischen Kultur. in Nova Acto Academiae Caesarae Leopoldino – Caralinea, 100, 167-272.
 • Nasr, S. H., 1998. The Islamic Worldview and Modern Science. Selected Papers on Science and Islam. Vol. II. O.I.C. Committee on Science and Technology. Pages 45-63.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Özgün Makale
Yazarlar

Zekai ŞEN> (Sorumlu Yazar)

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Şen, Z. (2018). How to Improve the Science and Engineering Education in Islamic Countries? . Üniversite Araştırmaları Dergisi , 1 (3) , 121-131 . DOI: 10.32329/uad.484662