Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye’de 1992 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Performans Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3, 155 - 169, 30.12.2019
https://doi.org/10.32329/uad.631155

Öz

Türkiye’de 2006 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile beraber kamu idarelerinde stratejik yönetim anlayışı uygulanmaya başlanmıştır. Bu yeni yönetim anlayışı stratejik planlamaya, ve stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu hazırlanması gereken performans programlarına dayanmaktadır. Bu çalışmada içerik analizi yöntemini kullanarak, Türkiye’de 1992 yılında kurulan 23 devlet üniversitesinin 5018 sayılı Kanunun kabulünün ardından hazırladıkları ilk stratejik planlarla ilişkili performans programları incelenmiştir. Bu kapsamda üniversitelerin performans programlarında yer alan performans göstergelerinin hangi başlıklar altında kümelendikleri gösterilmiştir. Böylelikle, bu çalışmanın Türkiye’de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra üniversitelerin performans programları düzeyinde yapılan ilk kapsamlı içerik incelemesidir. Elde edilen bulguların stratejik planlama sürecinde üniversitelere yol gösterici olacağı öngörülmektedir.

Kaynakça

 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ Ox1v6+AIBU_2010_Yili_Performans_Programi.pdf >
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/ files/D5U7k+Abant_Izzet_Baysal_Universitesi_2011_yili_ Performans_Programi.pdf>
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ GP4Rk+AIBU_2012_Yili_Performans_Programi.pdf>
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ NyLbc+AIBU_2013_Yili_Performans_Programi.pdf>
 • Adnan Menderes Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.idari.adu.edu.tr/db/strateji/ webfolders/topics/ADU%202010%20Mali%20Yili%20 Performans%20Programi.pdf >
 • Adnan Menderes Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.idari.adu.edu.tr/db/strateji/ webfolders/topics/ADU%202011%20Mali%20Yili%20 Performans%20Programi.pdf>
 • Adnan Menderes Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.idari.adu.edu.tr/db/strateji/ webfolders/topics/ADU%202012%20YILI%20PERFORMANS%20 PROGRAMI.pdf>
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/ files/22VWq+Afyon_Kocatepe_Universitesi_2010_yili_ Performans_Programi.pdf>
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/mgOQa+Afyon_Kocatepe_Universitesi_2011_yili_Performans_ Programi.pdf>
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ dEqg4+Afyon_Kocatepe_Universitesi_2012_yili_Performans_ Programi.pdf>
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //strateji.aku.edu.tr/wp-content/uploads/ sites/38/2015/12/2013-PERFORMANS-PROGRAMI.pdf>
 • Balıkesir Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/XQPWS+Balikesir_Universitesi_2010_yili_Performans_Programi.pdf>
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ H1SIi+BEU_2010_Yili_Performans_Programi.pdf>
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ aKF4i+BEU_2011_Yili_Performans_Programi.pdf>
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ inTO4+BEU_2012_Yili_Performans_Programi.pdf>
 • Celal Bayar Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/kA47k+cbu_ performans_2010.pdf >
 • Celal Bayar Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/6EVAe+cbu_ performans_2011.pdf >
 • Celal Bayar Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/25tLM+cbu_ performans_2012.pdf>
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ Usc52+COMU_performans_prg_2010_.pdf >
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ ysFJQ+COMU_performans_prg_2011_.pdf>
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ Y6gam+COMU_performans_prg_2012_.pdf>
 • Dumlupınar Üniversitesi Performans Programı (2010). Dumlupınar Üniversitesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kütahya.
 • Dumlupınar Üniversitesi Performans Programı (2011). Dumlupınar Üniversitesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kütahya.
 • Dumlupınar Üniversitesi Performans Programı (2012). Dumlupınar Üniversitesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kütahya.
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ aEZhw+2010_yili_GOP_Universitesi_Faaliyet_Raporu.pdf>
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //strateji.gop.edu.tr/dosya/10_12_ YYYY_03_07_37.pdf >
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //strateji.gop.edu.tr/dosya/10_12_ YYYY_03_07_12.pdf >
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //strateji.gop.edu.tr/dosya/10_12_ YYYY_03_10_49.pdf>
 • Gebze Teknik Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.gtu.edu.tr/Files/Idari_Birimler/06_Strateji_Gelistirme_Daire_Baskanligi/02_Performans_Program/03_2010_ GYTE_Performans_Programi_Son_.pdf >
 • Gebze Teknik Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.gtu.edu.tr/Files/Idari_Birimler/06_Strateji_Gelistirme_Daire_Baskanligi/02_Performans_Program/02_2011_ Yl_Performans_Programi.pdf>
 • Gebze Teknik Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.gtu.edu.tr/Files/Idari_Birimler/06_Strateji_Gelistirme_Daire_Baskanligi/02_Performans_Program/01_2012_ Yili_Performans_Programi_25.10.2011.pdf >
 • Gebze Teknik Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //www.gtu.edu.tr/Files/Idari_Birimler/06_Strateji_Gelistirme_Daire_Baskanligi/02_Performans_Program/2013_Y%C4%B1l%C4%B1_Performans_ Programi_03.11.2012%5B1%5D.pdf>
 • Günay, A. ve Dulupcu, M. A. (2015). Türkiye’de 1992 yılında kurulan devlet üniversitelerinin stratejik planlarının karşılaştırmalı bir analizi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(3), 236-254.
 • Harran Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.harran.edu.tr/tr/duyurular/2014/08/354/ strateji-gelistir-dai-bskligi-raporlari>
 • Harran Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.harran.edu.tr/tr/duyurular/2014/08/354/ strateji-gelistir-dai-bskligi-raporlari >
 • Harran Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.harran.edu.tr/tr/duyurular/2014/08/354/ strateji-gelistir-dai-bskligi-raporlari >
 • Harran Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //www.harran.edu.tr/tr/duyurular/2014/08/354/ strateji-gelistir-dai-bskligi-raporlari>
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //web.iyte.edu.tr/strateji/stratejiWEB/? sayfa=raporlar&menu=mana >
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //web.iyte.edu.tr/strateji/stratejiWEB/? sayfa=raporlar&menu=mana >
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //web.iyte.edu.tr/strateji/stratejiWEB/? sayfa=raporlar&menu=mana>
 • Kafkas Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sgdb/file/KA%C3%9C%202010%20YILI%20PERFORMANS%20PROGRAMI.pdf >
 • Kafkas Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sgdb/file/KA%C3%9C%202011%20YILI%20PERFORMANS%20PROGRAMI(1).pdf >
 • Kafkas Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sgdb/file/KA%C3%9C%202012%20YILI%20PERFORMANS%20PROGRAMI.pdf >
 • Kafkas Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sgdb/file/KA%C3%9C%202013%20YILI%20PERFORMANS%20PROGRAMI.pdf>
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı (2010). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş.
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı (2011). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş.
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //strateji. ksu.edu.tr/depo/belgeler/2012%20performans%20 program%C4%B1_1506261126578048.pdf>
 • Kalkınma Bakanlığı (2015). Kamu’da stratejik yönetim. Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/tr/
 • Kırıkkale Üniversitesi Performans Programı (2010). Kırıkkale Üniversitesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kırıkkale.
 • Kırıkkale Üniversitesi Performans Programı (2011). Kırıkkale Üniversitesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kırıkkale.
 • Kırıkkale Üniversitesi Performans Programı (2012). Kırıkkale Üniversitesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kırıkkale.
 • Kırıkkale Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //docplayer.biz.tr/711198-Kirikkale-universitesi-2013- mali-yili-performans-programi.htm>
 • Kesik, A. ve G. Kıral (2012). Yeni kamu yönetiminde hesap verebilirlik.“Yeni” maliye değişim çağında kamu maliyesi: Yeni trendler, yeni paradigmalar, yeni öğretiler, yeni perspektifler. C. C. Aktan, A. Kesik ve D. Dileyici (Ed.) (ss. 513-536). Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yayın No: 2012/420.
 • Kocaeli Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/mGQu8+2010_ YILI_PERFORMANS_PROGRAMI.pdf>
 • Kocaeli Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/eufdg+2011_ YILI_PERFORMANS_PROGRAMI.pdf >
 • Kocaeli Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/Bz1Vo+2012_ YILI_PERFORMANS_PROGRAMI.pdf >
 • Kocaeli Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/X4o9Q+2013_YILI_PERFORMANS_PROGRAMI_baski_31_01_2013.pdf >
 • Maliye Bakanlığı (2004). Performans esaslı bütçeleme rehberi (Pilot Kurumlar İçin Taslak). Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü.
 • Mersin Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http://mersin.edu.tr/uploads/406/files/2010%20yili%20 performans%20programi.pdf >
 • Mersin Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //mersin.edu.tr/uploads/406/files/2011_yili_performans_ programi.pdf >
 • Mersin Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //mersin.edu.tr/uploads/406/files/perprog2012.pdf>
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Performans Programı (2012). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Muğla.
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/AxlMe+mugla_sitki_kocman_universitesi_2013_performans_ programi.pdf>
 • Mustafa Kemal Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ ymzLs+Mustafa_Kemal_Universitesi_2010PP.pdf >
 • Mustafa Kemal Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ vz732+2011_Mali_Yili_Performans_Programi.pdf >
 • Mustafa Kemal Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ Xe9VA+2012_Mali_Yili_Performans_Programi.pdf>
 • Mustafa Kemal Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ z37uS+MustafaKemalUniversitesi2013PP.pdf>
 • Mutluer, K., A. Kesik ve E. Öner (2005). Bütçe hukuku, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Niğde Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.nigde.edu.tr/sgdb/page.php?page=16 >
 • Niğde Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.nigde.edu.tr/sgdb/page.php?page=16 >
 • Niğde Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.nigde.edu.tr/sgdb/page.php?page=16 >
 • Niğde Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //www.nigde.edu.tr/sgdb/page.php?page=16>
 • Özen, A. (2008). Performans esaslı bütçeleme sistemi ve Türkiye’de uygulanabilirliği. Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı.
 • Pamukkale Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ hnGjo+Pamukkale2010PP.pdf >
 • Pamukkale Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ n5Q92+Pamukkale2011PP.pdf >
 • Pamukkale Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ rg3Yu+Pamukkale2012PP.pdf >
 • Pamukkale Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/l8Lrc+2013_Yili_Performans_Programsitei_docx_mustafa_docx16_01_2013. Pdf>
 • Sakarya Üniversitesi Performans Programı (2010). Sakarya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Sakarya.
 • Sakarya Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/B7Wvw+ SakaryaUniversitesi2011PP.pdf >
 • Sakarya Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/Gs5L6+ SakaryaUniversitesi2012PP.pdf >
 • Sakarya Üniversitesi Performans Programı (2013). Sakarya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Sakarya.
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //sgdb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/95/ files/performans-programi-2010-28032012.pdf>

A Comparative Analysis on Performance Programs of Public Universities in Turkey Founded in 1992

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3, 155 - 169, 30.12.2019
https://doi.org/10.32329/uad.631155

Öz

With the Public Finance Administration and Control Law numbered 5018 that went into effect in 2006, the strategic management approach started to enforce in public administrations in Turkey. This new management approach is based on strategic planning and performance programs that should be prepared in line with strategic goals and objectives. The current study aims to examine performance programs related to the very first strategic plans of 23 Turkish public universities founded in 1992 prepared after the implementation of the Law of 5018 by using content analysis method. In this context, performance indicators of universities were clustered under general topics. Therefore, it is important to note that this study is the first comprehensive content analysis studying performance programs of universities after the Public Finance Administration and Control Law numbered 5018 went into effect in Turkey. It is foreseen that the findings can guide the universities during their strategic planning process.

Kaynakça

 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ Ox1v6+AIBU_2010_Yili_Performans_Programi.pdf >
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/ files/D5U7k+Abant_Izzet_Baysal_Universitesi_2011_yili_ Performans_Programi.pdf>
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ GP4Rk+AIBU_2012_Yili_Performans_Programi.pdf>
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ NyLbc+AIBU_2013_Yili_Performans_Programi.pdf>
 • Adnan Menderes Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.idari.adu.edu.tr/db/strateji/ webfolders/topics/ADU%202010%20Mali%20Yili%20 Performans%20Programi.pdf >
 • Adnan Menderes Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.idari.adu.edu.tr/db/strateji/ webfolders/topics/ADU%202011%20Mali%20Yili%20 Performans%20Programi.pdf>
 • Adnan Menderes Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.idari.adu.edu.tr/db/strateji/ webfolders/topics/ADU%202012%20YILI%20PERFORMANS%20 PROGRAMI.pdf>
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/ files/22VWq+Afyon_Kocatepe_Universitesi_2010_yili_ Performans_Programi.pdf>
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/mgOQa+Afyon_Kocatepe_Universitesi_2011_yili_Performans_ Programi.pdf>
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ dEqg4+Afyon_Kocatepe_Universitesi_2012_yili_Performans_ Programi.pdf>
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //strateji.aku.edu.tr/wp-content/uploads/ sites/38/2015/12/2013-PERFORMANS-PROGRAMI.pdf>
 • Balıkesir Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/XQPWS+Balikesir_Universitesi_2010_yili_Performans_Programi.pdf>
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ H1SIi+BEU_2010_Yili_Performans_Programi.pdf>
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ aKF4i+BEU_2011_Yili_Performans_Programi.pdf>
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ inTO4+BEU_2012_Yili_Performans_Programi.pdf>
 • Celal Bayar Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/kA47k+cbu_ performans_2010.pdf >
 • Celal Bayar Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/6EVAe+cbu_ performans_2011.pdf >
 • Celal Bayar Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/25tLM+cbu_ performans_2012.pdf>
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ Usc52+COMU_performans_prg_2010_.pdf >
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ ysFJQ+COMU_performans_prg_2011_.pdf>
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ Y6gam+COMU_performans_prg_2012_.pdf>
 • Dumlupınar Üniversitesi Performans Programı (2010). Dumlupınar Üniversitesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kütahya.
 • Dumlupınar Üniversitesi Performans Programı (2011). Dumlupınar Üniversitesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kütahya.
 • Dumlupınar Üniversitesi Performans Programı (2012). Dumlupınar Üniversitesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kütahya.
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ aEZhw+2010_yili_GOP_Universitesi_Faaliyet_Raporu.pdf>
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //strateji.gop.edu.tr/dosya/10_12_ YYYY_03_07_37.pdf >
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //strateji.gop.edu.tr/dosya/10_12_ YYYY_03_07_12.pdf >
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //strateji.gop.edu.tr/dosya/10_12_ YYYY_03_10_49.pdf>
 • Gebze Teknik Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.gtu.edu.tr/Files/Idari_Birimler/06_Strateji_Gelistirme_Daire_Baskanligi/02_Performans_Program/03_2010_ GYTE_Performans_Programi_Son_.pdf >
 • Gebze Teknik Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.gtu.edu.tr/Files/Idari_Birimler/06_Strateji_Gelistirme_Daire_Baskanligi/02_Performans_Program/02_2011_ Yl_Performans_Programi.pdf>
 • Gebze Teknik Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.gtu.edu.tr/Files/Idari_Birimler/06_Strateji_Gelistirme_Daire_Baskanligi/02_Performans_Program/01_2012_ Yili_Performans_Programi_25.10.2011.pdf >
 • Gebze Teknik Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //www.gtu.edu.tr/Files/Idari_Birimler/06_Strateji_Gelistirme_Daire_Baskanligi/02_Performans_Program/2013_Y%C4%B1l%C4%B1_Performans_ Programi_03.11.2012%5B1%5D.pdf>
 • Günay, A. ve Dulupcu, M. A. (2015). Türkiye’de 1992 yılında kurulan devlet üniversitelerinin stratejik planlarının karşılaştırmalı bir analizi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(3), 236-254.
 • Harran Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.harran.edu.tr/tr/duyurular/2014/08/354/ strateji-gelistir-dai-bskligi-raporlari>
 • Harran Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.harran.edu.tr/tr/duyurular/2014/08/354/ strateji-gelistir-dai-bskligi-raporlari >
 • Harran Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.harran.edu.tr/tr/duyurular/2014/08/354/ strateji-gelistir-dai-bskligi-raporlari >
 • Harran Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //www.harran.edu.tr/tr/duyurular/2014/08/354/ strateji-gelistir-dai-bskligi-raporlari>
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //web.iyte.edu.tr/strateji/stratejiWEB/? sayfa=raporlar&menu=mana >
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //web.iyte.edu.tr/strateji/stratejiWEB/? sayfa=raporlar&menu=mana >
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //web.iyte.edu.tr/strateji/stratejiWEB/? sayfa=raporlar&menu=mana>
 • Kafkas Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sgdb/file/KA%C3%9C%202010%20YILI%20PERFORMANS%20PROGRAMI.pdf >
 • Kafkas Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sgdb/file/KA%C3%9C%202011%20YILI%20PERFORMANS%20PROGRAMI(1).pdf >
 • Kafkas Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sgdb/file/KA%C3%9C%202012%20YILI%20PERFORMANS%20PROGRAMI.pdf >
 • Kafkas Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sgdb/file/KA%C3%9C%202013%20YILI%20PERFORMANS%20PROGRAMI.pdf>
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı (2010). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş.
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı (2011). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş.
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //strateji. ksu.edu.tr/depo/belgeler/2012%20performans%20 program%C4%B1_1506261126578048.pdf>
 • Kalkınma Bakanlığı (2015). Kamu’da stratejik yönetim. Retrieved from http: //www.sp.gov.tr/tr/
 • Kırıkkale Üniversitesi Performans Programı (2010). Kırıkkale Üniversitesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kırıkkale.
 • Kırıkkale Üniversitesi Performans Programı (2011). Kırıkkale Üniversitesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kırıkkale.
 • Kırıkkale Üniversitesi Performans Programı (2012). Kırıkkale Üniversitesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kırıkkale.
 • Kırıkkale Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //docplayer.biz.tr/711198-Kirikkale-universitesi-2013- mali-yili-performans-programi.htm>
 • Kesik, A. ve G. Kıral (2012). Yeni kamu yönetiminde hesap verebilirlik.“Yeni” maliye değişim çağında kamu maliyesi: Yeni trendler, yeni paradigmalar, yeni öğretiler, yeni perspektifler. C. C. Aktan, A. Kesik ve D. Dileyici (Ed.) (ss. 513-536). Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yayın No: 2012/420.
 • Kocaeli Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/mGQu8+2010_ YILI_PERFORMANS_PROGRAMI.pdf>
 • Kocaeli Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/eufdg+2011_ YILI_PERFORMANS_PROGRAMI.pdf >
 • Kocaeli Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/Bz1Vo+2012_ YILI_PERFORMANS_PROGRAMI.pdf >
 • Kocaeli Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/X4o9Q+2013_YILI_PERFORMANS_PROGRAMI_baski_31_01_2013.pdf >
 • Maliye Bakanlığı (2004). Performans esaslı bütçeleme rehberi (Pilot Kurumlar İçin Taslak). Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü.
 • Mersin Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http://mersin.edu.tr/uploads/406/files/2010%20yili%20 performans%20programi.pdf >
 • Mersin Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //mersin.edu.tr/uploads/406/files/2011_yili_performans_ programi.pdf >
 • Mersin Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //mersin.edu.tr/uploads/406/files/perprog2012.pdf>
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Performans Programı (2012). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Muğla.
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/AxlMe+mugla_sitki_kocman_universitesi_2013_performans_ programi.pdf>
 • Mustafa Kemal Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ ymzLs+Mustafa_Kemal_Universitesi_2010PP.pdf >
 • Mustafa Kemal Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ vz732+2011_Mali_Yili_Performans_Programi.pdf >
 • Mustafa Kemal Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ Xe9VA+2012_Mali_Yili_Performans_Programi.pdf>
 • Mustafa Kemal Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ z37uS+MustafaKemalUniversitesi2013PP.pdf>
 • Mutluer, K., A. Kesik ve E. Öner (2005). Bütçe hukuku, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Niğde Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.nigde.edu.tr/sgdb/page.php?page=16 >
 • Niğde Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.nigde.edu.tr/sgdb/page.php?page=16 >
 • Niğde Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.nigde.edu.tr/sgdb/page.php?page=16 >
 • Niğde Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //www.nigde.edu.tr/sgdb/page.php?page=16>
 • Özen, A. (2008). Performans esaslı bütçeleme sistemi ve Türkiye’de uygulanabilirliği. Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı.
 • Pamukkale Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ hnGjo+Pamukkale2010PP.pdf >
 • Pamukkale Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ n5Q92+Pamukkale2011PP.pdf >
 • Pamukkale Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ rg3Yu+Pamukkale2012PP.pdf >
 • Pamukkale Üniversitesi Performans Programı (2013). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/l8Lrc+2013_Yili_Performans_Programsitei_docx_mustafa_docx16_01_2013. Pdf>
 • Sakarya Üniversitesi Performans Programı (2010). Sakarya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Sakarya.
 • Sakarya Üniversitesi Performans Programı (2011). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/B7Wvw+ SakaryaUniversitesi2011PP.pdf >
 • Sakarya Üniversitesi Performans Programı (2012). Retrieved from <http: //www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/Gs5L6+ SakaryaUniversitesi2012PP.pdf >
 • Sakarya Üniversitesi Performans Programı (2013). Sakarya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Sakarya.
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Performans Programı (2010). Retrieved from <http: //sgdb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/95/ files/performans-programi-2010-28032012.pdf>

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Özgün Makale
Yazarlar

Aslı GÜNAY (Sorumlu Yazar)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
0000-0001-5085-6374
Türkiye


Murat Ali DULUPÇU
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9269-5978
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Günay, A. & Dulupçu, M. A. (2019). Türkiye’de 1992 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Performans Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi . Üniversite Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 155-169 . DOI: 10.32329/uad.631155