Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İmece Halkaları ve Kavram Haritaları Yoluyla Eleştirel Düşünen Meslek Sahipleri (Profesyoneller) Yetiştirme

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3, 174 - 182, 30.12.2019
https://doi.org/10.32329/uad.650665

Öz

Eğitim ailede başlar ve okuldaki profesyoneller olan öğretmenlerin rehberliğinde devam eder. Okullaşmanın hedefi olan öğrenme karmaşık bir süreçtir. Ancak bilişsel yöntemleri izleyip kavram haritaları gibi son gelişmeleri sınıfta uygulamanın öneminin ayırdında olan nitelikli öğretmenler vasıtasıyla etkin bir öğrenme sağlanabilir.  Eleştirel ve mantıklı düşünme becerileri geliştirmenin bir yolu olan Kavram Haritaları bağlantılar aracılığıyla öğrencilere bireysel fikirlerden bütünselliğe nasıl geçebilecekleri konusunda yardımcı olur. Çoğunlukça bilindiği gibi, anlamlı öğrenme yeni kavramların mevcut bilişsel yapıya asimile edilmesi mümkündür. Geleceğin liderlerinin yönlendiricileri olan profesyoneller günümüz yüksek öğrenim kurumlarında yetiştirilirken bu gereksinim göz önüne alınarak yetiştirilmelidir. Bu makalede yazar bir eğitim fakültesinde verdiği “Sınıf Yönetimi” dersinde uygulanmış olan ve Kavram Haritaları eğitimine odaklı iki atölye çalışmasının amaçlarını, adımlarını ve sonuçlarını paylaşmaktadır. Ayrıca atölyeye katılan öğrencilerin bazılarının yansımaları da makalede yer almaktadır.   

Kaynakça

 • Fisher, D. & Frey, N. (2008). Better Learning, Virginia, ASCD.
 • Goff, L., Colton, A.B., & Langer, G.M. (2003). Collaborative Analysis of Student Work-Improving Teaching and Learning, Virginia, ASCD.
 • Hager, P. J., & Corbin, N.C. (1997). Designing & Delivering scientific, Technical, and Managerial Presentations. USA: John Wiley & Sons.
 • Hoerr, T.R. (2005). The Art of School Leadership, Virginia, ASCD
 • Koksal, H. (2004). Unity of Power through İmece Circles, Academy Publishing, Istanbul.
 • Koksal, H. (2012). “Journey of SQCs within Turkey as ‘İmece Circles’, (Ed. Richard Ennals & David Hutchins), AI & SOCIETY Journal of Knowledge, Culture and Communication, Volume 24, Number 1, ISSN 0951-5666, DOI 10.1007/S00146-012-0380-8, 2012, Sprinter.
 • Moon, B.M., Hoffman, R.R., Novak, J.D., & Cańas, A.J. (2011). Applied Concept Mapping: Capturing, Analyzing and Organizing Knowledge. New York: CRC Press.
 • Novak, J.D., & Alberto J. Cañas. (2006). "The Theory Underlying Concept Maps and How To Construct and Use Them", Institute for Human and Machine Cognition. Accessed 24, Nov 2008.
 • http://www.visualthinkingmagic.com/framework/competencies/analytical-think http://inelmen.boun.edu.tr/www.hayalkoksal.comwww.bilisimcimartilar.com/en

Training Critical Thinking Professionals Through İmece Circles and Concept Maps

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3, 174 - 182, 30.12.2019
https://doi.org/10.32329/uad.650665

Öz

Education starts in family and goes on under the guidance of school professionals, teachers. Learning, which is the goal of schooling, is a complex process. It can only be effective through qualified teachers who are aware of the significance of knowing and applying recent cognitive methodologies such as concept maps. Concept maps are a way to develop critical and logical thinking study skills by revealing connections and helping students see how individual ideas form a larger whole. As is known by many, meaningful learning involves the assimilation of new concepts and propositions into existing cognitive structures. Professionals, as the leading forces of future leaders, need to be trained based upon the satisfaction of above-mentioned needs during the university years. In this article, the author will share the goals, steps and outcomes of two “Concept-Mapping” workshops conducted at “Classroom management” course at a Faculty of Education. The readers will also find reflections of the teacher-trainees impressive. 

Kaynakça

 • Fisher, D. & Frey, N. (2008). Better Learning, Virginia, ASCD.
 • Goff, L., Colton, A.B., & Langer, G.M. (2003). Collaborative Analysis of Student Work-Improving Teaching and Learning, Virginia, ASCD.
 • Hager, P. J., & Corbin, N.C. (1997). Designing & Delivering scientific, Technical, and Managerial Presentations. USA: John Wiley & Sons.
 • Hoerr, T.R. (2005). The Art of School Leadership, Virginia, ASCD
 • Koksal, H. (2004). Unity of Power through İmece Circles, Academy Publishing, Istanbul.
 • Koksal, H. (2012). “Journey of SQCs within Turkey as ‘İmece Circles’, (Ed. Richard Ennals & David Hutchins), AI & SOCIETY Journal of Knowledge, Culture and Communication, Volume 24, Number 1, ISSN 0951-5666, DOI 10.1007/S00146-012-0380-8, 2012, Sprinter.
 • Moon, B.M., Hoffman, R.R., Novak, J.D., & Cańas, A.J. (2011). Applied Concept Mapping: Capturing, Analyzing and Organizing Knowledge. New York: CRC Press.
 • Novak, J.D., & Alberto J. Cañas. (2006). "The Theory Underlying Concept Maps and How To Construct and Use Them", Institute for Human and Machine Cognition. Accessed 24, Nov 2008.
 • http://www.visualthinkingmagic.com/framework/competencies/analytical-think http://inelmen.boun.edu.tr/www.hayalkoksal.comwww.bilisimcimartilar.com/en

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Özgün Makale
Yazarlar

Hayal KÖKSAL (Sorumlu Yazar)
Cyprus Science University
0000-0003-3909-5353
Cyprus

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Köksal, H. (2019). Training Critical Thinking Professionals Through İmece Circles and Concept Maps . Üniversite Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 174-182 . DOI: 10.32329/uad.650665