Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

An Approach to Philosophy of Education

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3, 131 - 137, 30.12.2019
https://doi.org/10.32329/uad.658305

Öz

In this research, we will try to understand the nature of learning and teacher that education wants to accomplish. How does learning occur? How does one learn? How did philosophers, thinkers, in history understand how to learn and teach? We will try to understand education with a holistic approach.

Kaynakça

 • Morin, E. (2003). Gelecegin Eğitimi için Gerekli Yedi Bilgi (Dilli, H.:Çev), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Heidegger, M. (1998). Bilim Üzerine İki Ders, (Hünler, H.:Çev.), Istanbul: Paradigma Yayınları.
 • Karakoç, S. (2017). Düşünceler I Kavramlar, 7. Baskı, İstanbul: Diriliş Yayınları
 • Billington, R. (2011). Felsefeyi Yaşamak, (Yılmaz, A.: Çev), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Collins, H. (2013). Tacit and Explicit Knowledge, Chicago: The University of Chicago Press.
 • Zappavigna, M. (2014). Tacit Knowldge and Spoken Discourse, New York: Bloomsbury Academics.
 • Turgut, İ. (1992). İnsan Yetiştirme ve Eğitim, Felsefe Dünyası, Sayı:3, Sayfa:15, Ankara.
 • Günay, D. (2019). Üniversite Felsefesi, İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları.
 • Cevizci, A. (2016). Eğitim Felsefesi, İstanbul: Say Yayınları
 • Platon. (2014). Devlet, (Eyüpoğlu, S., Cimcoz, M.A.: Çev), İstanbul: Türkiye İş Bankası, Kültür Yayınları.
 • Rousseau, J.-J. (2015). Emile ya da Çocuk Eğitimi Üzerine, (Baştürk,M.,-Kızılçim,Y.:Çev.), Ankara: Kilit Yayınları.
 • Oruç, C. (2009). İmam-ı Gazali’nin Eğitim Anlayışı, Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Çelikel, B. (2006). Gazali’nin Eğitim Görüşü , Doktora Tezi, İzmir: Dokuzeylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gazali, İ., (2015). Hak Yolcusuna Öğütler, Ledünni İlim Risalesi, (Köksal, A.C.:Çev.), İstanbul: Büyüyenay Yayınları

Eğitim Felsefesine Bir Yaklaşım

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3, 131 - 137, 30.12.2019
https://doi.org/10.32329/uad.658305

Öz

Eğitim felsefesi; eğitimin en temel ilkelerini, kavramlarını, sorunlarını anlamaya çalışan felsefe alanı. Eğitim felsefesine dayalı olarak eğitimi tasarlamak eğitimde bir sistem kurmaktır. Felsefe teriminin kavramsal anlamı, bilindiği üzere, bilgelik sevgisidir. Bilgelik, derin düşünmektir/tefekkür etmektir. “Tefekkür, teşekkür etmektir”. Derin düşünmek en temel ilkeleri ortaya koymaktır. Bilgelik sevgisindeki sevmek, iki anlama gelir. Birincisi bilgi geçişi, sevgi ortamında vuku bulur. İkincisi, sevmek, yargıları mantığın süzgecinden geçirmektir. Grekler, hikmeti mantığın süzgecinden geçirerek felsefeyi yapmışlardır. Bu araştırmada, eğitimin gerçekleştirmek istediği, öğrenme ve öğretmenin mahiyetini anlamaya çalışacağız. Öğrenme nasıl vuku bulur? İnsan nasıl öğrenir? Filozoflar, düşünürler, tarihte, öğrenmeyi ve öğretmeyi nasıl anlamışlar? Bütüncül bir yaklaşım ile eğitimi anlamaya çalışacağız.

Kaynakça

 • Morin, E. (2003). Gelecegin Eğitimi için Gerekli Yedi Bilgi (Dilli, H.:Çev), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Heidegger, M. (1998). Bilim Üzerine İki Ders, (Hünler, H.:Çev.), Istanbul: Paradigma Yayınları.
 • Karakoç, S. (2017). Düşünceler I Kavramlar, 7. Baskı, İstanbul: Diriliş Yayınları
 • Billington, R. (2011). Felsefeyi Yaşamak, (Yılmaz, A.: Çev), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Collins, H. (2013). Tacit and Explicit Knowledge, Chicago: The University of Chicago Press.
 • Zappavigna, M. (2014). Tacit Knowldge and Spoken Discourse, New York: Bloomsbury Academics.
 • Turgut, İ. (1992). İnsan Yetiştirme ve Eğitim, Felsefe Dünyası, Sayı:3, Sayfa:15, Ankara.
 • Günay, D. (2019). Üniversite Felsefesi, İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları.
 • Cevizci, A. (2016). Eğitim Felsefesi, İstanbul: Say Yayınları
 • Platon. (2014). Devlet, (Eyüpoğlu, S., Cimcoz, M.A.: Çev), İstanbul: Türkiye İş Bankası, Kültür Yayınları.
 • Rousseau, J.-J. (2015). Emile ya da Çocuk Eğitimi Üzerine, (Baştürk,M.,-Kızılçim,Y.:Çev.), Ankara: Kilit Yayınları.
 • Oruç, C. (2009). İmam-ı Gazali’nin Eğitim Anlayışı, Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Çelikel, B. (2006). Gazali’nin Eğitim Görüşü , Doktora Tezi, İzmir: Dokuzeylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gazali, İ., (2015). Hak Yolcusuna Öğütler, Ledünni İlim Risalesi, (Köksal, A.C.:Çev.), İstanbul: Büyüyenay Yayınları

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Özgün Makale
Yazarlar

Durmuş GÜNAY (Sorumlu Yazar)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7461-2438
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Günay, D. (2019). Eğitim Felsefesine Bir Yaklaşım . Üniversite Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 131-137 . DOI: 10.32329/uad.658305