Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Doğal Kahve Lif Rengine Sahip Pamuk (Gossypium spp.) Melezlerinde (F9) Seleksiyon Başarısı

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 4, 1 - 12, 10.12.2019

ÖzPamuk (Gossypium spp.), beyaz ile birlikte, kahve, yeşil ve krem gibi farklı ve doğal lif renklerine
sahip bir bitkidir. Bu çalışma, ıslah programında, kahve lif rengine sahip bazı
pamuk (Gossypium hirsutum L.)
genotiplerinden (F9) seçilen tek bitkilerin, kütlü pamuk verimi,
çırçır randımanı, lif verimi ve lif özellikleri yönünden seçildikleri generasyonu
(F9) temsil etme oranları ile genotipler arası farklılığın önemini
belirlemek amacıyla, tesadüf blokları deneme deseni’ne göre 4 tekerrürlü
olarak, 2014 yılında, Kahramanmaraş’ta yürütülmüştür.                Çalışma
sonucunda, genotipler arası farklılıkların lif inceliği dışında, diğer
özelliklerde önemli olduğu ve seçilen tek bitkilerin F9 generasyonunu
minumum %80.6 (lif üniformitesi) maksimum ise %93.8 (lif mukavemeti) oranında temsil
ettiği saptanmıştır. Kahve lifli
F9 kombinasyonları, çırçır randımanı yönünden, Giza 45 (Gossypium barbadense L.) ile beyaz lifli
diğer ebeveynler (Gossypium hirsutum
L.) arasında yer alırken, lif uzunluğu, lif mukavemeti, lif olgunluğu ve kısa lif
içeriği yönünden beyaz lifli ebeveynlerden negatif ayrışmışlardır.                Ayrıca, F9 kombinasyonları çırçır randımanı yönünden Giza 45 ve beyaz lifli
diğer ebeveynlerle,  lif uzunluğu, lif mukavemeti
ve lif uzunluk uyumu yönünden ise Giza 45 ile rekabet edememiş olmakla
birlikte, diğer yönden,
Kahve 233 kombinasyonu lif inceliği, lif uzunluğu,
lif mukavemeti, lif üniformitesi ve lif verimi, Kahve 235 F9
kombinasyonunun ise kütlü pamuk verimi yönünden diğer F9
kombinasyonlarından pozitif ayrışmış ve önemli bulunmuştur.

Destekleyen Kurum

Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Teşekkür

Katkılarından dolayı, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz

Kaynakça

 • Anonim, 2014. Kahramanmaraş Meteoroloji İstasyonu Müdürlüğü Kayıtları, Kahramanmaraş.
 • Başbağ, S., Temiz, M.G., 2004. Determination of some agronomical and technological properties on cotton having different colors fiber. Journal of Agronomy 3 (4): 301-304.
 • Dickerson, DK., Dianne, K., Lane, EF., Rodrigues, D.F., 1999. Naturally colored cotton: resistance to changes in color and durability when refurbished. With selected laundry aids. California Agricultural Technology Institute, pp 38.
 • Dong-Lei, S., Jun-Ling, S., Yin-Hua, j., Zhi-Ying., Xiong-Ming, D,. 200. Genetic diversity of colour cotton analysed by simple sequence repeat markers. International Journal of Plant Science, 170 (1): 76-82.
 • Efe, L., Mustafayev., A.S., Kıllı, F., 2010. Agronomic, fiber and seed quality traits of naturally coloured cottons in east mediterranean region of Turkey. Pakistan Journal of Botany, 42 (6): 3865-3873.
 • Fox, S., 1987. Naturally colored cotton. SPIN OFF. Journal All India Fed Cotton Spinning Mills, pp. 48-50.
 • Gülümser, T., 2016. Doğal renkli pamuklu ve beyaz pamuklu kumaşın boyahanedeki prosesler açısından karşılaştırması. Tekstil ve Konfeksiyon, 26 (3): 287-294.
 • Gürel, A., Akdemir, H., Karadayı, H.B., 2001. Doğal Renkli elyaflı pamukların ege bölgesi koşullarında üretilme olanakları. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 11 (1): 56-70.
 • Joshi, K.A., Chirde, S.S., 1998. Color cotton research in Mahyco, India. World Cotton Research Conference-2. “New Frontiers in Cotton Research”. Proceedings, September 6-12, Athens-Greece. pp. 186-187.
 • Kohel, R.J., 1985. Genetic analysis of fiber color variants in cotton. Crop Science, 25:793-797.
 • Lee, J., 1996. A new spin on naturally colored cottons. Agricultural Research Magazine, 44: 20-21.
 • Ma, M., Luo, S., Hu, Z., Tang, Z., Zhou, W., 2016. Antioxidant properties of naturally Brown-colored cotton fibers. Textile Research Journal, 86 (3) 256-263.
 • Matusiak, M., Frydrych, I., 2014. Investigation of naturally coloured cotton of different origin-analysis of fibre properties. Fibres & Textiles in Eastern Europe, 22: 34–42.
 • Murthy, M.S., 2001. Never say dye: the story of coloured cotton. Resonance, 9: 29-35.
 • Qian, S.H., Hong, L., Xu, M., Cai, Y.P, Lin, Y., Gao, J.S., 2015. Cellulose synthesis in coloured cotton. Science Asia, 41 (3): 180-186.
 • Sofuoğlu, S., Gençer, O., 2000. A research on the genetic analysis of the fibre colour. The Inter- Regional Cooperative Research Network on Cotton. In Proceedings of a joint workshop and meeting of the all working groups, (Eds.): O. Gencer, R. Derici and F. Göktepe, 20-24 September, 2000, Adana-Turkey, pp. 55-57.
 • Vreeland, J.R., James, M., 1987. Coloured cotton: return of the native. International Development Research Center Reports, 10 (2): 4-5.
 • Wang, J., Ma, M., Zhou, W., 2019. Antibacterial properties of white cotton/naturally brown-colored cotton blended fabrics. AATCC Journal of Research, 6 (1): 10-14.
 • Wang, L., Liu, H., Li X., Xiao, X., Ai, X., Luo C., Zhu, L., Li, X., 2014. Genetic mapping of fiber color genes on two brown cotton cultivars in Xinjiang. SpringerPlus, 3 (1): 480.
 • Xiang, Z., Da-peng, H., Yuan, L., Yuan, C., Abidallha, E.H.M.A., Zhao-di, D., De-hua, C., Lei, Z., 2017. Developmental andhormonal regulation of fiber quality in two natural-colored cotton cultivars. Journal of İntegrative Agriculture,16 (8): 1720-1729.
 • Zhang, B.X., Wang, Wang, G.X., 2000. A preliminary discussion on the development of coloured cotton in China. China Cottons, 27 (12): 6-7.
 • Zhang, X., Hu, D., Li, Y., Chen, Y., H.M.A.Abidallha, E., Dong, Z., Chen, D., Zhang, L., 2017. Developmental and hormonal regulation of fiber quality in two natural colored cotton cultivars. Journal of Integrative Agriculture, 16 (8): 1720-1729.
 • Zhou, X., Shi, Z., Tang, Z., Zhou, W., 2012. Effect of laundering temperature on the color of brown naturally colored cotton. Advanced Materials Research, 535: 1577-1581.

Selection Success in Hybrids (F9) Cotton (Gossypium spp.) Having Natural Brown Fibers

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 4, 1 - 12, 10.12.2019

ÖzCotton plant (Gossypium
spp.
) has different natural fiber colors such as brown, green and gray with
white. In this study which conducted in Kahramanmaraş conditions with
randomized blocks design in 2014, representation rates of the single plants
having brown fiber which selected from F9 combinations of them were
determined in terms of seed cotton yield, gin turn out, fiber yield and seven
fiber properties.                As a result of the study, though
the genotypic differences were determined insignificant in terms of fiber
fineness, were found verry important in terms of other characteristics  and the represent ratios of single plants
were found minimum 80.6% (fiber uniformity) and maximum 93.8% (fiber strength).
While the F9 generations that have brown fiber is located between
Giza 45 (Gossypium barbadense L.) and
other parents which having white fiber due to their gin out turn, negatively
had differentiated from parents which having white fiber in terms of fiber
length, strength, maturity and short fiber content.
İt was determined
that all combinations having brown fiber could not compete not only Giza 45 but
other parents having white fiber also in terms of gin out turn. Moreover, these
combinations could not compete with Giza 45 in terms of fiber length, strength
and uniformity ratio also. On the other hand, it was determined that while the Brown
233 hybrid was separated from other hybrids in terms of fiber content, length,
strength, uniformity and seed cotton yield, the Brown 235 had separated due to
seed cotton yield too.

Kaynakça

 • Anonim, 2014. Kahramanmaraş Meteoroloji İstasyonu Müdürlüğü Kayıtları, Kahramanmaraş.
 • Başbağ, S., Temiz, M.G., 2004. Determination of some agronomical and technological properties on cotton having different colors fiber. Journal of Agronomy 3 (4): 301-304.
 • Dickerson, DK., Dianne, K., Lane, EF., Rodrigues, D.F., 1999. Naturally colored cotton: resistance to changes in color and durability when refurbished. With selected laundry aids. California Agricultural Technology Institute, pp 38.
 • Dong-Lei, S., Jun-Ling, S., Yin-Hua, j., Zhi-Ying., Xiong-Ming, D,. 200. Genetic diversity of colour cotton analysed by simple sequence repeat markers. International Journal of Plant Science, 170 (1): 76-82.
 • Efe, L., Mustafayev., A.S., Kıllı, F., 2010. Agronomic, fiber and seed quality traits of naturally coloured cottons in east mediterranean region of Turkey. Pakistan Journal of Botany, 42 (6): 3865-3873.
 • Fox, S., 1987. Naturally colored cotton. SPIN OFF. Journal All India Fed Cotton Spinning Mills, pp. 48-50.
 • Gülümser, T., 2016. Doğal renkli pamuklu ve beyaz pamuklu kumaşın boyahanedeki prosesler açısından karşılaştırması. Tekstil ve Konfeksiyon, 26 (3): 287-294.
 • Gürel, A., Akdemir, H., Karadayı, H.B., 2001. Doğal Renkli elyaflı pamukların ege bölgesi koşullarında üretilme olanakları. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 11 (1): 56-70.
 • Joshi, K.A., Chirde, S.S., 1998. Color cotton research in Mahyco, India. World Cotton Research Conference-2. “New Frontiers in Cotton Research”. Proceedings, September 6-12, Athens-Greece. pp. 186-187.
 • Kohel, R.J., 1985. Genetic analysis of fiber color variants in cotton. Crop Science, 25:793-797.
 • Lee, J., 1996. A new spin on naturally colored cottons. Agricultural Research Magazine, 44: 20-21.
 • Ma, M., Luo, S., Hu, Z., Tang, Z., Zhou, W., 2016. Antioxidant properties of naturally Brown-colored cotton fibers. Textile Research Journal, 86 (3) 256-263.
 • Matusiak, M., Frydrych, I., 2014. Investigation of naturally coloured cotton of different origin-analysis of fibre properties. Fibres & Textiles in Eastern Europe, 22: 34–42.
 • Murthy, M.S., 2001. Never say dye: the story of coloured cotton. Resonance, 9: 29-35.
 • Qian, S.H., Hong, L., Xu, M., Cai, Y.P, Lin, Y., Gao, J.S., 2015. Cellulose synthesis in coloured cotton. Science Asia, 41 (3): 180-186.
 • Sofuoğlu, S., Gençer, O., 2000. A research on the genetic analysis of the fibre colour. The Inter- Regional Cooperative Research Network on Cotton. In Proceedings of a joint workshop and meeting of the all working groups, (Eds.): O. Gencer, R. Derici and F. Göktepe, 20-24 September, 2000, Adana-Turkey, pp. 55-57.
 • Vreeland, J.R., James, M., 1987. Coloured cotton: return of the native. International Development Research Center Reports, 10 (2): 4-5.
 • Wang, J., Ma, M., Zhou, W., 2019. Antibacterial properties of white cotton/naturally brown-colored cotton blended fabrics. AATCC Journal of Research, 6 (1): 10-14.
 • Wang, L., Liu, H., Li X., Xiao, X., Ai, X., Luo C., Zhu, L., Li, X., 2014. Genetic mapping of fiber color genes on two brown cotton cultivars in Xinjiang. SpringerPlus, 3 (1): 480.
 • Xiang, Z., Da-peng, H., Yuan, L., Yuan, C., Abidallha, E.H.M.A., Zhao-di, D., De-hua, C., Lei, Z., 2017. Developmental andhormonal regulation of fiber quality in two natural-colored cotton cultivars. Journal of İntegrative Agriculture,16 (8): 1720-1729.
 • Zhang, B.X., Wang, Wang, G.X., 2000. A preliminary discussion on the development of coloured cotton in China. China Cottons, 27 (12): 6-7.
 • Zhang, X., Hu, D., Li, Y., Chen, Y., H.M.A.Abidallha, E., Dong, Z., Chen, D., Zhang, L., 2017. Developmental and hormonal regulation of fiber quality in two natural colored cotton cultivars. Journal of Integrative Agriculture, 16 (8): 1720-1729.
 • Zhou, X., Shi, Z., Tang, Z., Zhou, W., 2012. Effect of laundering temperature on the color of brown naturally colored cotton. Advanced Materials Research, 535: 1577-1581.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ramazan Şadet Güvercin 0000-0002-6195-5762

Serhan Candemir Bu kişi benim 0000-0003-4248-7024

Güven Borzan 0000-0003-0385-2658

Yayımlanma Tarihi 10 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 12 Eylül 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Güvercin, R. Ş., Candemir, S., & Borzan, G. (2019). Doğal Kahve Lif Rengine Sahip Pamuk (Gossypium spp.) Melezlerinde (F9) Seleksiyon Başarısı. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, 1(4), 1-12.