Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Cheironitis pamphilus (Ménétriés, 1849)’ un (Coleoptera: Scarabaeidae) Ekolojisi ve Farklı Gübre Materyalleri ile İlişkisi

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 4, 13 - 22, 10.12.2019

Öz

Cheironitis pamphilus (Ménétriés, 1849) Hem morfolojik hem de ekolojik özelliklerine göre, gübre böcekleri içinde dikkat çeken, aktif bir türdür. Bu türün ve diğer önemli gübre böceklerinin, bölgedeki varlığını, ekolojisini ve farklı gübre materyalleri ile olan ilişkilerini izlemek adına 2017 ve 2018 yılları arasında doktora tezi çalışması yapılmıştır.  Tez, Karacadağ’da organize edilmiştir. Karacadağ, dört bölgeye ayrılmış ve her bir bölge Mayıs ve Ekim ayları arasında on beş günde bir ziyaret edilmiştir (I. Siverek (Şanlıurfa), II. Viranşehir (Şanlıurfa), III. Derik (Mardin), IV. Çınar (Diyarbakır). Çalışmada, bu türün erginlerini toplamak için çukur tuzakları, su tuzakları ve ışık tuzakları kullanılmıştır. Çukur tuzaklarda cezbedici olarak sığır, eşek, koyun, deve ve kanatlı hayvan dışkısı kullanılmıştır. Aynı zamanda tuzaklardan bağımsız olarak arazide bulunan hayvan dışkıları fiziki olarak kontrol edilmiş ve erginler örnek olarak alınmıştır. Arazi çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre, bu türe mensup erginlerden 2017 yılında 279 adet, 2018 yılında ise 385 adet olmak üzere toplamda 664 adet örnek toplanmıştır. Bu adetlerden 446’ sı sığır dışkısında bulunurken, sadece 4 adedine kanatlı hayvan dışkısında rastlanmıştır. 2018 yılında ayda bir olmak üzere toplamda yapılan 6 ölçümde ise sığır dışkısına, ortalama 2 saat 42 dakika sonra gelen ilk scarabeid C. pamphilus olmuştur. Ayrıca bu tür,  Şanlıurfa ve Diyarbakır illerimiz için ilk kayıt niteliğindedir.

Kaynakça

 • Capinera, J.L. (ed.) (2008). Encyclopedia of Entomology, 2nd edition. vol. 1-4. Springer Science + Business Media B.V., Dordrecht, The Netherlands. 4346 pp
 • Lodos, N. (1995). “Türkiye Entomolojisi IV”, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir, 493: 250
 • Pearce, J.A., Bender, J.F., De Long, S.E., Kidd, W.S.F., Low, P.J., Güner, Y., Şaroğlu, F., Yılmaz, Y., Moorbath, S., Mitchell, J.J., 1990. “Genesis of collision volcanism in Eastern Anatolia Turkey”. Journal of Volcanology and Geothermal Research 44, 189–229 pp
 • Scholtz, C. H., Harrison, J. DU G., Grebennikov, V. V., “Dung beetle ( Scarabaeus ( Pachysoma )) biology and immature stages: Reversal to ancestral states under desert conditions (Coleoptera: Scarabaeidae)?” Biological Journal of the Linnean Society, 83: 453-460 (2004)
 • Scholtz, C. H., Davis A. L. V., Kryger, U., “Evolutionary biology and conservation of dung beetles”, Pensoft, Bulgaria, 567 (2009)
 • Sullivan, G. T., Sebahat K. O. S., Anne B., Jean P. L., Unal Z., Myron P. Z., Greg B., “Succession patterns in a warm, temperate-climate assemblage of coprophagous dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae) in Turkey. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi 5-8 Eylül 2016 Konya, TÜRKİYE page 233 (2016)

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 4, 13 - 22, 10.12.2019

Öz

Kaynakça

 • Capinera, J.L. (ed.) (2008). Encyclopedia of Entomology, 2nd edition. vol. 1-4. Springer Science + Business Media B.V., Dordrecht, The Netherlands. 4346 pp
 • Lodos, N. (1995). “Türkiye Entomolojisi IV”, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir, 493: 250
 • Pearce, J.A., Bender, J.F., De Long, S.E., Kidd, W.S.F., Low, P.J., Güner, Y., Şaroğlu, F., Yılmaz, Y., Moorbath, S., Mitchell, J.J., 1990. “Genesis of collision volcanism in Eastern Anatolia Turkey”. Journal of Volcanology and Geothermal Research 44, 189–229 pp
 • Scholtz, C. H., Harrison, J. DU G., Grebennikov, V. V., “Dung beetle ( Scarabaeus ( Pachysoma )) biology and immature stages: Reversal to ancestral states under desert conditions (Coleoptera: Scarabaeidae)?” Biological Journal of the Linnean Society, 83: 453-460 (2004)
 • Scholtz, C. H., Davis A. L. V., Kryger, U., “Evolutionary biology and conservation of dung beetles”, Pensoft, Bulgaria, 567 (2009)
 • Sullivan, G. T., Sebahat K. O. S., Anne B., Jean P. L., Unal Z., Myron P. Z., Greg B., “Succession patterns in a warm, temperate-climate assemblage of coprophagous dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae) in Turkey. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi 5-8 Eylül 2016 Konya, TÜRKİYE page 233 (2016)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ziraat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seval ZEYBEK> (Sorumlu Yazar)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9075-0491
Türkiye


Emine ÇIKMAN>
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Destekleyen Kurum HÜBAK
Proje Numarası 17226
Teşekkür Teşhisler için Prof. Dr. Marco DELLACASA ve Prof Dr. Stefano ZIANI‘ ye teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 10 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 29 Eylül 2019
Kabul Tarihi 25 Kasım 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Zeybek, S. & Çıkman, E. (2019). Cheironitis pamphilus (Ménétriés, 1849)’ un (Coleoptera: Scarabaeidae) Ekolojisi ve Farklı Gübre Materyalleri ile İlişkisi . Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi , 1 (4) , 13-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uazimder/issue/50557/626398