Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Industry 4.0 and Livestock Breeding

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 3, 21 - 26, 26.08.2020

Öz

As a result of the examination of industrial revolutions, it can be said that this process actually originates from the structure created by the intelligence of humanity and its purpose is to find new ways to live in better conditions. Thereason is that he has been dissatisfied with what he has had since the existence of mankind and wants to constantly improve living standards. Man, born to live like every living creature, aimed to live in better conditions and, if possible, to interfere with other lives, machines and systems. First industrial revolution took place in thefield of mechanization and steam engines; Second industrial revolution was based in the intensive use of electrical energy and mass production; and third industrial revolution was founded in the environment and the wide spread of digitalization. The intelligent production method, which is completely independent from human, has been named as “Industry 4.0” using Information and Communication technologies together with the above mentioned components. Technology makes itself felt more and more every day in the agriculture and livestock breeding sector. Technologies that facilitate the producers' works by increasing productivity, profit and quality in agriculture have become even smarter with Industry 4.0. While rapidly adopting the 4th Industrial Revolution of the World, it is aimed to increase the speed and efficiency by floor and floor by interacting with the agricultural machinery, which are the results of Industry 4.0.In this study, it is aimed to evaluate new technological applications in animal husbandry in terms of profitable and sustainable production.

Kaynakça

 • Akay, M., 2018. Endüstri 4.0 İle Akıllı Tarıma Geçiş.https://www.researchgate.net/publication/32655078
 • Anonim, 2000. Draft paper on the characteristics of RFID systems. The Association of the Automatic Identification and Data Capture Industry.http://www.aimned.nl/Frequenties. pdf (Erişim:07/2010).
 • Anonim,2019a.https://livestock.trutest.com/enau/weighing. (erişim: 09.02.2019).
 • Anonim,2019b.https://www.intechopen.com/books/animal husbandry and nutrition the innovative techniques in animal husbandry, (Erişim:02.06.2019)
 • Anonim,2019c.http://www.tarmakbir.org/haberler/atp/atprapor.pdf(erişim tarihi:13.03.2020)
 • Boga, M., Sahinler, S., Gorgulu, M., Kilic, U., Goncu, S., and Z.Cebeci, 2008. Obtaining Data for Meal Criterion for Dairy Cows in a Computerized Feeding System. 4th International Conference on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences (HAICTA 2008), Agricultural University of Athens, September 18-20, 2008, Athens, Greece.
 • Erdem, O.A., ve Tuna, H., 2008. Büyükbaş Hayvan Takibinde Uluslararası Elektronik Veritabanı Oluşturulması ve Türkiye İçin Uygulanması. e-Journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 2 Article Number: A0069
 • Göncü,S., Koluman,N., Mevliyaoğulları,E., 2015. Entansif Süt Sığırcılığında İşletmelerinde Kullanılan Sürü Yönetim Yazılımları Karşılaştırması. 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 3-5 Eylül 2015, Konya.
 • Herd, R. M., Archer, J. A., Arthur, P. F.. 2003. Reducing the cost of beef production through genetic improvement in residual feed intake: Opportunity and challenges to application J Anim Sci 2003 81: E9-17E.
 • Husti, I., Daróczi, M., Kovács, I., 2017. Messages from “Industry 4.0” to agriculture. Towards sustainable agricultural and biosystems engineering book. Universitas-Győr Nonprofit Ltd. 2017. ISBN 978-615-5776-03-8. P:63-79.
 • Kutlu, H.R., 2017. Sanayi Devrimleri ve Hayvancılık.https://www.yasamicingida.com/konuk-yazar/sanayi-devrimleri-hayvancilik/
 • Panchal, ShivangHiren, Patel, Himani Vinay , Mehta, Nishtha, Desai, Urja and Narendra Jag tap, 2019. Survey on use of Industry 4.0 in Animal Husbandry. Know. J. Innov. | 2019 | Vol 1| Art. # 13 | 1.
 • Spahr, S.L. 1989. New Techniques in the mechanization and automation of cattle production systems. Chapter 3 in New Techniques in Cattle Production. C.J.C. Phillips, ed. Butterworths, England.

Endüstri 4.0 ve Hayvancılık

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 3, 21 - 26, 26.08.2020

Öz

Endüstriyel devrimlerin incelenmesi sonucu, bu sürecin aslında insan zekasının yarattığı yapıdan kaynaklandığı ve amacının daha iyi koşullarda yaşamak için yeni yollar bulmak olduğu söylenebilir. Bunun nedeni, insanlığın varlığından beri sahip olduğu şeylerden memnun olmamış olması ve sürekli olarak yaşam standartlarını iyileştirmek istemesidir. Her canlı gibi yaşamak için doğmuş olan insan, daha iyi koşullarda yaşamayı ve mümkünse, diğer canlılara, makinelere ve sistemlere müdahale edebilmeyi amaçlamıştır. İlk sanayi devrimi mekanizasyon ve buhar motorları alanında; ikinci sanayi devrimi, elektrik enerjisi ve seri üretimin yoğun kullanımına dayanmakta ve üçüncü sanayi devrimi ise çevrede ve yaygın dijitalleşmede yaşanmıştır. İnsandan tamamen bağımsız olan akıllı üretim yöntemi, yukarıda bahsedilen bileşenlerle birlikte Bilişim ve İletişim teknolojileri kullanılarak “Endüstri 4.0” olarak adlandırılmıştır. Teknoloji, tarım sektöründe de her geçen gün kendini daha fazla hissettirmektedir. Tarımda ve hayvancılık da verimlik, kazanç ve kaliteyi artırarak üreticinin işlerini kolaylaştıran teknolojiler Endüstri 4.0’la birlikte daha da akıllı bir hal almıştır. Dünya 4. Sanayi Devrimi’ni hızla benimserken, Endüstri 4.0’ın sonuçlarından olan tarım makinelerinin birbirleriyle etkileşim halinde olmasıyla hız ve verimliliğin kat ve kat artırılması hedeflenmektedir. Bu çalışmada karlı ve sürdürülebilir üretim açısından hayvancılıktaki yeni teknolojik uygulamaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • Akay, M., 2018. Endüstri 4.0 İle Akıllı Tarıma Geçiş.https://www.researchgate.net/publication/32655078
 • Anonim, 2000. Draft paper on the characteristics of RFID systems. The Association of the Automatic Identification and Data Capture Industry.http://www.aimned.nl/Frequenties. pdf (Erişim:07/2010).
 • Anonim,2019a.https://livestock.trutest.com/enau/weighing. (erişim: 09.02.2019).
 • Anonim,2019b.https://www.intechopen.com/books/animal husbandry and nutrition the innovative techniques in animal husbandry, (Erişim:02.06.2019)
 • Anonim,2019c.http://www.tarmakbir.org/haberler/atp/atprapor.pdf(erişim tarihi:13.03.2020)
 • Boga, M., Sahinler, S., Gorgulu, M., Kilic, U., Goncu, S., and Z.Cebeci, 2008. Obtaining Data for Meal Criterion for Dairy Cows in a Computerized Feeding System. 4th International Conference on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences (HAICTA 2008), Agricultural University of Athens, September 18-20, 2008, Athens, Greece.
 • Erdem, O.A., ve Tuna, H., 2008. Büyükbaş Hayvan Takibinde Uluslararası Elektronik Veritabanı Oluşturulması ve Türkiye İçin Uygulanması. e-Journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 2 Article Number: A0069
 • Göncü,S., Koluman,N., Mevliyaoğulları,E., 2015. Entansif Süt Sığırcılığında İşletmelerinde Kullanılan Sürü Yönetim Yazılımları Karşılaştırması. 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 3-5 Eylül 2015, Konya.
 • Herd, R. M., Archer, J. A., Arthur, P. F.. 2003. Reducing the cost of beef production through genetic improvement in residual feed intake: Opportunity and challenges to application J Anim Sci 2003 81: E9-17E.
 • Husti, I., Daróczi, M., Kovács, I., 2017. Messages from “Industry 4.0” to agriculture. Towards sustainable agricultural and biosystems engineering book. Universitas-Győr Nonprofit Ltd. 2017. ISBN 978-615-5776-03-8. P:63-79.
 • Kutlu, H.R., 2017. Sanayi Devrimleri ve Hayvancılık.https://www.yasamicingida.com/konuk-yazar/sanayi-devrimleri-hayvancilik/
 • Panchal, ShivangHiren, Patel, Himani Vinay , Mehta, Nishtha, Desai, Urja and Narendra Jag tap, 2019. Survey on use of Industry 4.0 in Animal Husbandry. Know. J. Innov. | 2019 | Vol 1| Art. # 13 | 1.
 • Spahr, S.L. 1989. New Techniques in the mechanization and automation of cattle production systems. Chapter 3 in New Techniques in Cattle Production. C.J.C. Phillips, ed. Butterworths, England.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ziraat, Sütçülük ve Hayvan Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gökhan GÖKÇE> (Sorumlu Yazar)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6980-8989
Türkiye


Serap GONCU>
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Sibel BOZKURT Bu kişi benim
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Ağustos 2020
Başvuru Tarihi 18 Mart 2020
Kabul Tarihi 13 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Gökçe, G. , Goncu, S. & Bozkurt, S. (2020). Endüstri 4.0 ve Hayvancılık . Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi , 2 (3) , 21-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uazimder/issue/56489/705781