ISSN: 2667-5358
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Mehmet APAN
Kapak Resmi
       

Ubeyad ekonomi, işletme ve yönetim alanında yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan hakemli, akademik uluslararası bir dergidir. Ubeyad yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce olup, diğer dillerde de yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması koşuluyla değerlendirmeye yayın kabul edilmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları Ubeyad’a ait olup, editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.
Dergimizin temel amacı; sosyal bilimlerin ekonomi, işletme ve yönetim alanlarında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi ve birikimlerini, bulgu ve görüşlerini, yöntem ve yaklaşımlarını değerlendirdikleri, görüş ve önerilerini paylaştıkları ortak, bilimsel bir platform oluşturmaktır.
Dergiye sunulan bütün makaleler en az iki bağımsız hakem tarafından çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle değerlendirilir.
Dergimizle ilgili her türlü yazışma için ubeyad2018@gmail.com and mislamoglu75@gmail.com eposta adreslerini kullanabilirsiniz.

Dergimiz Directory of Research Journals Indexing (DRJI), International Institute of Organized Research (I2OR), Asos Index, ResearchBib, Scientific Indexing Services (SIS), Base, Europub ve Google Scholar veritabanları tarafından taranmaktadır.