Derleme
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

The Evaluation of The Disabled Standards in Buyuk Park Izmir / Bornova In Terms of Urban Landscape

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 3, 110 - 118, 30.09.2020

Öz

According to the Law No. 5378 on Disabled people in our country; An individual is defined as “disabled” because of loss of physical, mental, mental and sensory abilities at various levels and the attitude and environmental conditions that restrict the full and effective participation of the society together with other individuals under equal conditions. According to the researches, 15% of the world's population, in other words, 1 billion people, has any obstacles. In this study, it was determined that the reinforcement elements in the park in the Bornova district of İzmir were in compliance with the disabled standards. According to the results obtained, the inconvenience of the trash can, the lack of railing on the ramps, the fountain on the sidewalk, the pedestrian road does not meet the disabled standard, the pedestrian road does not comply with the disabled standard, the ramp slope does not meet the disabled standard, the road is finished on the sidewalk, the wrong element implementation of the study is remarkable.

Kaynakça

 • [1] Gülez,S., 1983. Park Bahçe ve Peyzaj Mimarisi,Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Ders Notu yayın No: 81, 292 sayfa ,Trabzon
 • [2] Özkan, B., 1981. Kıyı Rekreasyonu Değerlendirmesi ölçütleri Ve Bunlara İlişkin Yöntemin Kuzey Ege Kıyılarında Uygulaması Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniverisitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığıve Süsü Bitkileri Bölümü Doktora Tezi( Danışman: Doç.Dr. mehmet KÖSEOĞLU), İzmir
 • [3] Önder S. (1997). Konya Kenti Açık ve Yeşil Alan Sisteminin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. (Basılmamış Doktora Tezi),Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • [4] WHO (1980). The International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, Cenevre.
 • [5] ÖZiDA (Başbakanlık Engelliler İdaresi Başkanlığı), Herkes İçin Ulaşabilirliğin İyileşti,rilmesi: Örnek Uygulama Rehberi, aslından çeviri, Başbakanlık Engelliler İdaresi Başkanlığı, yayın no: 48, Ankara, 2008.
 • [6] WDU (2012) ustad universal standards for persons with disabilities.
 • [7] Ören, Ö. ,2015, Kent parklarının Engelli standartları açısından Değerlendirilmesi (Recep Yazıcıoğlu ve Adalet Parkları-Denizli)Yüksek Lisans Tezi, 79 sayfa
 • [8] Anonim, 2015, Engelli Standartları Kent ve Binalara Yönelik Uygulama Kriterleri ,Mimarlar Odası Yayınları Lefkoşa, Mart 2015
 • [9] Erişim 1: http://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/ Erişim tarihi; 08.07.2019
 • [10] Erişim 2: https://www.muratpasabld.gov.tr/PnlErisim/UploadedItems Erişim tarihi; 05.06.2019
 • [11] Erişim 3: https: //www.google.com/search?biw=1008&bih= 602&tbm=isch&sxsrf=AC YBGNQb Zr0JGo5rA7AE Erişim tarihi;08.07.2019
 • [12] Erişim 4: https://www.dergipark.gov.tr/download/article-file/402378 Erişim tarihi;07.07.2019
 • [13] Erişim 5: https://www.haritamap.com/yer/bornova-buyuk-park-bornova Erişim Tarihi: 06.08.2019
 • [14] Erişim 6: https://izmir.bel.tr/Tr/ BüyüksehirSinirHaritasi/125/2127 Erişim tarihi; 07.06.2019

Kentsel Peyzaj Kapsamında Türkiye (İzmir/Bornova) Büyük Park’ın Engelli Standartları Açısından Değerlendirilmesi

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 3, 110 - 118, 30.09.2020

Öz

Ülkemizde, 5378 sayılı Engelliler hakkındaki Kanun’una göre; fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı toplumun diğer bireyleri ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen birey, “engelli” olarak tanımlanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre Dünya nüfusunun %15’i diğer bir deyimle 1 milyar kişi, herhangi bir engele sahiptir. Bu çalışmada, İzmir Bornova ilçesinde bulunan Büyük parkta yer alan donatı elamanlarının, engelli standartlarına uygunluğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, engellilere uygun donatı elemanlarının mevcudiyetinin yanısıra, çöp kovası uygunsuzluğu, rampalarda korkuluk eksikliği, çeşmenin kaldırımda bulunması, yaya yolunun engelli standardına uymaması, yaya yolunun ortasında ağaç bulunması, rampa eğiminin engelli standardına uymaması, yolun kaldırımla bitmesi, aydınlatma elemanının yanlış yerde bulunması ve yanlış merdiven uygulanması gibi engelli yaşamını zorlaştırıcı ögelere de rastlandığı dikkat çekmektedir.

Kaynakça

 • [1] Gülez,S., 1983. Park Bahçe ve Peyzaj Mimarisi,Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Ders Notu yayın No: 81, 292 sayfa ,Trabzon
 • [2] Özkan, B., 1981. Kıyı Rekreasyonu Değerlendirmesi ölçütleri Ve Bunlara İlişkin Yöntemin Kuzey Ege Kıyılarında Uygulaması Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniverisitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığıve Süsü Bitkileri Bölümü Doktora Tezi( Danışman: Doç.Dr. mehmet KÖSEOĞLU), İzmir
 • [3] Önder S. (1997). Konya Kenti Açık ve Yeşil Alan Sisteminin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. (Basılmamış Doktora Tezi),Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • [4] WHO (1980). The International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, Cenevre.
 • [5] ÖZiDA (Başbakanlık Engelliler İdaresi Başkanlığı), Herkes İçin Ulaşabilirliğin İyileşti,rilmesi: Örnek Uygulama Rehberi, aslından çeviri, Başbakanlık Engelliler İdaresi Başkanlığı, yayın no: 48, Ankara, 2008.
 • [6] WDU (2012) ustad universal standards for persons with disabilities.
 • [7] Ören, Ö. ,2015, Kent parklarının Engelli standartları açısından Değerlendirilmesi (Recep Yazıcıoğlu ve Adalet Parkları-Denizli)Yüksek Lisans Tezi, 79 sayfa
 • [8] Anonim, 2015, Engelli Standartları Kent ve Binalara Yönelik Uygulama Kriterleri ,Mimarlar Odası Yayınları Lefkoşa, Mart 2015
 • [9] Erişim 1: http://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/ Erişim tarihi; 08.07.2019
 • [10] Erişim 2: https://www.muratpasabld.gov.tr/PnlErisim/UploadedItems Erişim tarihi; 05.06.2019
 • [11] Erişim 3: https: //www.google.com/search?biw=1008&bih= 602&tbm=isch&sxsrf=AC YBGNQb Zr0JGo5rA7AE Erişim tarihi;08.07.2019
 • [12] Erişim 4: https://www.dergipark.gov.tr/download/article-file/402378 Erişim tarihi;07.07.2019
 • [13] Erişim 5: https://www.haritamap.com/yer/bornova-buyuk-park-bornova Erişim Tarihi: 06.08.2019
 • [14] Erişim 6: https://izmir.bel.tr/Tr/ BüyüksehirSinirHaritasi/125/2127 Erişim tarihi; 07.06.2019

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Çevre Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bahriye GÜLGÜN ASLAN Bu kişi benim
EGE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Funda ÜNAL ANKAYA Bu kişi benim
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, ALAŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2020
Başvuru Tarihi 16 Haziran 2019
Kabul Tarihi 15 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { ucbad784981, journal = {Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi}, eissn = {2636-7483}, address = {ucbad@ucbad.com}, publisher = {Zeynep Cansu AYTURAN}, year = {2020}, volume = {3}, number = {3}, pages = {110 - 118}, title = {Kentsel Peyzaj Kapsamında Türkiye (İzmir/Bornova) Büyük Park’ın Engelli Standartları Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Gülgün Aslan, Bahriye and Ünal Ankaya, Funda} }
APA Gülgün Aslan, B. & Ünal Ankaya, F. (2020). Kentsel Peyzaj Kapsamında Türkiye (İzmir/Bornova) Büyük Park’ın Engelli Standartları Açısından Değerlendirilmesi . Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi , 3 (3) , 110-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ucbad/issue/54856/784981
MLA Gülgün Aslan, B. , Ünal Ankaya, F. "Kentsel Peyzaj Kapsamında Türkiye (İzmir/Bornova) Büyük Park’ın Engelli Standartları Açısından Değerlendirilmesi" . Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (2020 ): 110-118 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ucbad/issue/54856/784981>
Chicago Gülgün Aslan, B. , Ünal Ankaya, F. "Kentsel Peyzaj Kapsamında Türkiye (İzmir/Bornova) Büyük Park’ın Engelli Standartları Açısından Değerlendirilmesi". Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (2020 ): 110-118
RIS TY - JOUR T1 - Kentsel Peyzaj Kapsamında Türkiye (İzmir/Bornova) Büyük Park’ın Engelli Standartları Açısından Değerlendirilmesi AU - Bahriye Gülgün Aslan , Funda Ünal Ankaya Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 118 VL - 3 IS - 3 SN - -2636-7483 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi Kentsel Peyzaj Kapsamında Türkiye (İzmir/Bornova) Büyük Park’ın Engelli Standartları Açısından Değerlendirilmesi %A Bahriye Gülgün Aslan , Funda Ünal Ankaya %T Kentsel Peyzaj Kapsamında Türkiye (İzmir/Bornova) Büyük Park’ın Engelli Standartları Açısından Değerlendirilmesi %D 2020 %J Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi %P -2636-7483 %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD Gülgün Aslan, Bahriye , Ünal Ankaya, Funda . "Kentsel Peyzaj Kapsamında Türkiye (İzmir/Bornova) Büyük Park’ın Engelli Standartları Açısından Değerlendirilmesi". Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 3 / 3 (Eylül 2020): 110-118 .
AMA Gülgün Aslan B. , Ünal Ankaya F. Kentsel Peyzaj Kapsamında Türkiye (İzmir/Bornova) Büyük Park’ın Engelli Standartları Açısından Değerlendirilmesi. UCBAD. 2020; 3(3): 110-118.
Vancouver Gülgün Aslan B. , Ünal Ankaya F. Kentsel Peyzaj Kapsamında Türkiye (İzmir/Bornova) Büyük Park’ın Engelli Standartları Açısından Değerlendirilmesi. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi. 2020; 3(3): 110-118.
IEEE B. Gülgün Aslan ve F. Ünal Ankaya , "Kentsel Peyzaj Kapsamında Türkiye (İzmir/Bornova) Büyük Park’ın Engelli Standartları Açısından Değerlendirilmesi", Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, c. 3, sayı. 3, ss. 110-118, Eyl. 2020
 ❤ UCBAD